รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
741
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-04-02 [11:59]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าส์คลิกไม่ติดครับ เครื่อง WH-11
เสร็จเรียบร้อย 
742
  นางสาว นิลเนตร สุริยัน (ทราย)
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0639095320
2019-04-01 [20:22]
โปรแกรม Pos 
สต็อกชีทใช้งานไม่ได้คะ และก้ดปรแกรมสไก้ ระบบPosก็ใช้งานไม่ได้คะ
เสร็จเรียบร้อย 
743
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-04-01 [12:20]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย pos ร้าน 510 วันที่ 31/3/62 ข้อมูลไม่มาค่ะ รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
744
  นางสาว รัตติกร บุญมี (จ๊ะ)
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2019-04-01 [11:06]
โปรแกรม Skype 
ระบบSKYPEเสียค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
745
  นางสาว รัตติกร บุญมี (จ๊ะ)
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2019-04-01 [11:02]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมีกปริ้นใบเสร็จ EPSON RIBBON CARTRIDGE ERC-38 B สีดำ จำนวน2กล่อง ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
746
  นางสาว อาภาพร ปะระวันนา (ตังเม)
 146 - TERMONAL21-KORAT
044498763
2019-03-30 [09:36]
โปรแกรม Skype 
ใช้งาน Skype
เสร็จเรียบร้อย 
747
  นางสาว เจนจิรา สารเห็ด (เจน)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032-473039
2019-03-27 [14:34]
อื่นๆ 
กล้องไม่ติดค่ะ กล่องไฟมีไฟช๊อต สายไฟที่เสียบปลั๊กไฟกระทุออกมา จับที่กล่องไฟ ไฟดูดค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
748
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-03-25 [14:42]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มาดังนี้ รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ ด่วน 1.ร้าน 506 วันที่ 24/3/62 2.ร้าน 511 วันที่ 24/3/62
เสร็จเรียบร้อย 
749
  นางสาว สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2019-03-25 [11:26]
โปรแกรม NAV 
รบกวนรันเลขที่บิลใน Purchase return orders ให้หน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
750
  นางสาว ศยามน ตีระมาตย์ (มุก)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2019-03-22 [09:33]
อื่นๆ 
หน้า Remote เข้าไดร์ N ไม่ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ มุก
เสร็จเรียบร้อย 
751
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-03-21 [13:51]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย pos ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน120 วันที่ 20/3/62 2.ร้าน504 วันที่ 20/3/62 3.ร้าน506 วันที่ 20/3/62
เสร็จเรียบร้อย 
752
  นางสาว นันทิตา (เบล)
 OP-007 - PRODUCTION
148
2019-03-21 [09:58]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เบิกแบตเตอรี่
เสร็จเรียบร้อย 
753
  นาย สุวิทย์ชัย กิจจา (แบงค์)
 212 - CENTRAL ZEN
021009093
2019-03-20 [11:01]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้งสต็อกชีสใหม่
เสร็จเรียบร้อย 
754
  นางสาว รัตติกร บุญมี (จ๊ะ)
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2019-03-20 [10:37]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนติดตั้งโปรแกรม แอดmemberให้ใหม่ด้วยค่ะ โปรแกรมหายไปค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
755
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2019-03-19 [11:12]
โปรแกรม Skype 
เปิดสไกป์ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
756
  นางสาว วรมล พูลสวัสด์ (แจน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-03-18 [15:17]
อื่นๆ 
สั่งซื้อ STICKER BARCODE สีขาว จำนวน 100,000 ดวง และRIPBON จำนวน 5 ม้วน
เสร็จเรียบร้อย 
757
  นาย จารุกิตติ์ (ผลจันทร์)
 SP-005 - WAREHOUSE
128
2019-03-18 [12:15]
ยืม - คืน อุปกรณ์ 
ขอยืมวิทยุสื่อสาร จำนวน 6 ตัว เพื่อใช้ในงานจราจร Factory Sale
เสร็จเรียบร้อย 
758
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-03-18 [09:05]
เม้าส์ (Mouse) 
คลิกไม่ค่อยติดครับ
เสร็จเรียบร้อย 
759
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2019-03-17 [10:24]
โปรแกรม Skype 
เปิดสไกป์ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
760
  นางสาว รัตติกร บุญมี (จ๊ะ)
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2019-03-15 [14:46]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งสต้อคชีทใหม่ค่ะ(เช็คสต้อควันที่04-03-19)ขอบคุณค่ะ
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
45
Yesterday
37
This Month
588
Last Month
8,796
This Year
588
Last Year
141,198