รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
881
  นางสาว นันทวัน (อ่อนอุทัย)
 SP-003 - HR
843487717
2019-01-14 [11:45]
โปรแกรมอื่นๆ 
ไม่สามารถเชื่อมต่อโปรแกรม TeamViewer10 ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
882
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2019-01-09 [12:21]
โปรแกรมอื่นๆ 
ไม่สามารถนำเข้าข้อมูลจาก Excel ไป โปรแกรม B-plus ได้ค่ะ (พี่ตั้มแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วค่ะ)
เสร็จเรียบร้อย 
883
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2019-01-08 [17:02]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
ติดตั้งเครื่องสำรองไฟ เครื่องน้องฝึกงาน(บัญชี)
เสร็จเรียบร้อย เบิกเครื่องสำรองไฟ 
884
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-01-08 [14:55]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดในในposมาไม่ครบค่ะ รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ 1.ร้าน506 วันที่ 3-4/1/62 2.ร้าน133 วันที่7/1/62
เสร็จเรียบร้อย 
885
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ (ตุ้งติ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2019-01-08 [11:01]
โปรแกรม Skype 
เครื่อง IP:65 เข้า Skype ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
886
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2019-01-08 [10:48]
อื่นๆ 
เปิดลูกศร ดึงข้อมูลออก และ ดึงข้อมูลเข้า ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
887
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-01-07 [10:15]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในpos ของร้าน 505,705,707 ของวันที่1-31/12/61 ข้อมูลไม่มาค่ะ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
888
  นางสาว เมวิกา ทองอินทร์ (เมย์)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
0917702408
2019-01-05 [18:44]
อื่นๆ 
เนื่องจาก นายสุรนัย พิมพ์หนู รหัส 518101 ประจำร้าน 152 SPD T21 PY ได้ผ่านการทดลองงานแล้ว รบกวนที่ไอทีแอดรหัสพนักงานเพื่อให้ยิงขายได้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
889
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ (ตุ้งติ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2019-01-04 [16:23]
Windows 
รบกวน Activate Windows ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
890
  นางสาว วสุพร วรรณอาภา (ส้ม)
 OP-002 - PRODUCT
109
2019-01-04 [16:19]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เปลี่ยนแบตเครื่องสำรองไฟให้หน่อยค่ะ มันร้องเสียงดัง
เสร็จเรียบร้อย 
891
  นางสาว ปิยะพร แดนโภชน์ (เปา)
 128 - PF CHIANGMAI
053288595
2019-01-04 [12:46]
โปรแกรม Skype 
สไกไม่ออนไลนค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
892
  นางสาว เมวิกา ทองอินทร์ (เมย์)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
0917702408
2019-01-04 [11:33]
อื่นๆ 
เนื่องจาก นายสุรนัย พิมพ์หนู รหัส 518101 ประจำร้าน 152 SPD T21 PY ได้ผ่านการทดลองงานแล้ว รบกวนที่ไอทีแอดรหัสพนักงานเพื่อให้ยิงขายได้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
893
  นาย มหรรฆพันธุ์ พันธุ์ทอง (ปาล์ม)
 OP-001 - MARKETING
145
2019-01-04 [09:26]
โปรแกรม Pos 
เข้า pos ไม่ได้ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
894
  นางสาว จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2019-01-03 [11:14]
โปรแกรม Microsoft Office 
รบกวนพี่ดู โปรแกรมExcel ขึ้นว่า Activation ค่ะ (แถบสีแดง)
เสร็จเรียบร้อย 
895
  นาย ประมวล วันโท (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-01-03 [10:41]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เครื่องสำรองไฟ แบตเสือม เปิดเครื่องดังตลอดมีไฟแดงกระพริบๆ
เสร็จเรียบร้อย 
896
  นางสาว น้ำฝน วันเจริญ (ฝน)
 217 - CENTRAL WESTGATE
021944960
2019-01-02 [15:04]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากมีการเช็คสต็อกหน้าร้าน 217 CDS WESTGATE ในวันที่ 25/12/61 และได้สรุปสินค้าสูญหายจากการตรวจนับเรียบร้อยแล้วค่ะ รบกวนตั้งสต็อกให้ใหม่ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
897
  นางสาว เมวิกา (เมย์)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
0917702408
2018-12-28 [10:58]
เครื่องสแกนนิ้วมื้อ (Finger scan) 
ร้าน 152 SPD T21 PATTAYA เพิ่งได้เครื่งสแกนนิ้วมือมา รบกวนไอที่ดึงข้อมูลเวลาจากร้านด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
898
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-12-27 [11:21]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายPOSไม่มาค่ะรบกวนดึงข้อมูลยอดขายดังนี้ 1.ร้าน129 วันที่26/12/61 2.ร้าน120 วันที่26/12/61
เสร็จเรียบร้อย 
899
  นาย ประมวล วันโท (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2018-12-26 [14:48]
โปรแกรม Microsoft Office 
(format windows) Activate Office. product key ในวันที่ 2/01/2019 ได้เลยครับ
เสร็จเรียบร้อย 
900
  นางสาว วสุพร วรรณอาภา (ส้ม)
 OP-002 - PRODUCT
109
2018-12-26 [09:44]
โปรแกรม Skype 
ขอ update โปรแกรมค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
45
Yesterday
37
This Month
588
Last Month
8,796
This Year
588
Last Year
141,198