รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
941
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-11-19 [13:51]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในpos ไม่มาค่ะ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ 1.ร้าน118 วันที่16-18/11/61 2.ร้าน110 วันที่18/11/61 3.ร้าน510 วันที่18/11/61
เสร็จเรียบร้อย 
942
  นางสาว วราภรณ์ อำไพร (พัช)
 603 - ROBINSON RAMA9
02-1081171
2018-11-19 [12:23]
โปรแกรม Pos 
ปรับราคา1832404600032 PFGLBSS8038WOMENS BOARDSHORT ปรับจากราคา 30%เป็นราคาปกติค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
943
  นางสาว วรมน พูลสวัสดิ์ (แจน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2018-11-19 [11:53]
อื่นๆ 
สั่งซื้อ STICKER BARCODE สีขาว 100,000 ดวง กับ RIBBON 5 ม้วน
เสร็จเรียบร้อย 
944
  นางสาว จริยา (แก้วโขง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2018-11-16 [16:12]
โปรแกรม Formula 
รบกวนเพิ่ม Flash Key ในโปรม Formula ให้ด้วยนะค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
945
  นางสาว สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2018-11-16 [11:52]
โปรแกรม NAV 
เวลาเปิด PO ช่อง Item ใส่ข้อมูลได้เพียงแค่ทีละ 3 ช่อง ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
946
  นาง ประมวล วันโท (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2018-11-16 [09:17]
เม้าส์ (Mouse) 
พี่โต้งแจ้งให้เบิก ปืนยิง Barcode Scanner 1 อันใช้ สำรองในคลัง
 
947
  นางสาว ศยามน ตีระมาตย์ (มุก)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2018-11-15 [13:48]
ตัวเครื่อง (Case) 
เนื่องจากเกิดไฟกระตุกที่ชั้น 4 ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องพี่บิว) ดับและเปิดใช้งานไม่ได้ ขอบคุณค่ะ มุก
เรียบร้อย 
948
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-11-15 [11:27]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย ร้าน 118 วันที่13-14/11/61 ข้อมูลไม่มาค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
949
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-11-15 [10:41]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายไม่มาค่ะ รบกวนดึงยอดขายให้ค่ะ 1.ร้าน110 วันที่14/11/61 2.ร้าน506 วันที่13-14/11/61
เสร็จเรียบร้อย 
950
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร (เบส)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
033-003575
2018-11-14 [13:47]
โปรแกรม Pos 
เข้าโปรแกรม POS FRONT OFFICE ไม่ได้ครับ
เรียบร้อย 
951
  นางสาว เตือนใจ เกตุรัตน์ (เหมี่ยว)
 149 - MARKET VILLAGE HUAHIN
0847334578
2018-11-14 [12:41]
โปรแกรม Skype 
Skype ใช้งานไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
952
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2018-11-14 [09:10]
โปรแกรม Formula 
บัญชีคุณเสริมชัย คีย์ดิสเต็มค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
953
  นางสาว นิลเนตร สุริยัน (ทราย)
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0639095320
2018-11-13 [20:29]
อื่นๆ 
รอกวนทาง IT ตั้งสต็อกชีสให้ใหม่หน่อยคะ ตั้งแต่วันที่เช็คสต็อกล่าสุด วันที่7/11/2018 ขอบคุณคะ
 
954
  นางสาว ธัญชนก คุณากรสิริรักษ์ (ไอซ์)
 OP-007 - PRODUCTION
148
2018-11-13 [15:16]
เร้าเตอร์ (Router) 
ไม่สามารถสั่งปริ้นขาว-ดำได้
เสร็จเรียบร้อย 
955
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-11-12 [11:57]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายมาไม่ครบ ร้าน 110 วันที่ 10-11/11/61 รบกวนดึงยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
956
  นางสาว รัตนา ชูช่วย (ชุ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
102
2018-11-12 [10:40]
โปรแกรม Pos 
กรุณาใส่เลขที่กรมสรรพากร เครื่องABB ของ cost center 907 และ 908 ลงใน ใบกำกับภาษีอย่างย่อและรายงานขาย รายละเอียดตามเมลล์พี่บ่วยลงวันที่ 31/10/2561
เสร็จเรียบร้อย 
957
  นางสาว เจนจิรา สารเห็ด (เจน)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032-473039
2018-11-10 [11:37]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งสต็อกชีสให้ใหม่ค่ะ มีการเช็คสต็อกไปเมื่อวานนี้
 
958
  นางสาว เตือนใจ เกตุรัตน์ (เหมี่ยว)
 149 - MARKET VILLAGE HUAHIN
-
2018-11-10 [11:19]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งสต็อกชีดใหม่ให้ด้วยคะ ขอบคุณค่ะ
 
959
  นาย บรรหาร สอนคำ (ฮา)
 509 - OUTLET KHAO YAI
044-377529
2018-11-09 [10:30]
โปรแกรม Stock Sheet 
เรียกดูข้อมูลสินค้าคงเหลือ โปรแกรม STOCK SHEET ไม่ได้ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
960
  นางสาว ปวีณา ชูชิต (ไนท์)
 504 - OUTLET PHUKET
076350443
2018-11-08 [13:04]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้งสต๊อกใหม่ เช็คสต๊อก วันที่10/10/61
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
18
Yesterday
37
This Month
507
Last Month
8,796
This Year
507
Last Year
141,198