รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1
  คุณ สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
 D001 - DAFF OFFICE
113
2021-09-23 [11:18]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึก HP Color LaserJet Pro MFP M277 PCL 6 ค่ะ
 
2
  คุณ นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2021-09-22 [16:34]
โปรแกรมอื่นๆ 
รายชื่อหน้าร้าน ที่รีโมทเข้าไม่ได้ - CDS 203 - OUTLET 508 - OUTLET 511 - SHOP 140 - SHOP 146 - SHOP 150 - SHOP 152
 
3
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
ต่อ124/0853036221
2021-09-21 [16:22]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดไม่ได้ดังนี้ ***อัพเดท*** 1.ร้าน110 วันที่ 13,16/09/64 2.ร้าน127 วันที่ 13/09/64 3.ร้าน506 วันที่ 12/09/64 4.ร้าน508 วันที่ 15,18/09/64 5.ร้าน128 วันที่ 12,18/09/64 6.ร้าน131 วันที่ 11/09/64 7.ร้าน150 วันที่ 1,3,10,19/09/64 8.ร้าน1
 
4
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
ต่อ124/0853036221
2021-09-21 [15:29]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายpos ไม่มา ***รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ*** 1.ร้าน 511 วันที่ 14-20/9/64
 
5
  คุณ นัชชา แก้วเก็บ (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2021-09-20 [17:00]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น A4 2 กล่อง
 
6
  คุณ นัชชา แก้วเก็บ (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2021-09-20 [16:59]
โปรแกรมอื่นๆ 
ลงโปรเครื่องปริ้นสติ๊กเกอร์ ให้เครื่องผึ้ง คลังสินค้า
 
7
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-09-20 [15:08]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายpos ไม่มา/มาไม่ครบ ดังนี้ 1.ร้าน133 วันที่ 19/09/64 2.ร้าน504 วันที่ 18-19/09/64 3.ร้าน511 วันที่ 14-19/09/64 4.ร้าน152 วันที่ 19/09/64 5.ร้าน807 วันที่ 18-19/09/64 รบกวนดึงยอดขายให้ค่ะ
 
8
  คุณ จุฬาลักษณ์ จำปานวน (ปาย)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
0947121769
2021-09-17 [11:13]
โปรแกรม Pos 
รบกวนเปลี่ยนราคาสินค้าเป็นราคาปกติให้หน่อยค่ะ รหัส1912404300195 ขอบคุณค่ะ
 
9
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-09-16 [11:57]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขายไม่ได้ ดังนี้ ***รบกวนแก้ไขให้ค่ะ*** 1.ร้าน110 วันที่13/9/64 2.ร้าน127 วันที่13/9/64 3.ร้าน504 วันที่13/9/64 4.ร้าน506 วันที่12/9/64 5.ร้าน508 วันที่10,13,14/9/64 6.ร้าน128 วันที่ 12/9/64 7.ร้าน131 วันที่11/9/64 8.ร้าน150 วันที่
 
10
  คุณ นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2021-09-15 [15:52]
อื่นๆ 
รบกวนไอทีต่อสายแลนที่เครื่องสแกนนิ้วเข้าวงแลนให้หน่อยค่ะ เพื่อใช้ในการดึงเวลาทำงานจากเครื่องสแกนนิ้วผ่านแลน โดยไม่ต้องใช้แฟรชไดร์ในการดึงเวลาค่ะ
 
11
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400#126
2021-09-14 [15:21]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 202 วันที่ 7-13 ร้าน208 วันที่ 1 ร้าน 213 วันที่ 5 ร้าน 217 วันที่ 8 ร้าน 603 วันที่ 6 -8 ไม่สามารถ โอนข้อมูลได้
 
12
  คุณ จุฑามาศ (จ๋อมแจ๋ม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
0954458471
2021-09-14 [13:46]
โปรแกรม NAV 
พี่ IT Gen ยอดขาย WHS วันที่ 6 - 10 / 09 /2564 ให้หน่อยนะค่ะ
 
13
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400#126
2021-09-13 [14:24]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 213 แจ้งย้ายบิล วันที่ 2/08/2021 เลขที่บิล SD21080328 และ วันที่ 8/08/2021 เลขที่บิล SD21080327 เนื่องจากติดลบ ทางบัญชีไม่สามารถ โอนข้อมูลได้ ขอย้ายบิลมาเป็นวันที่ 13/09/2021
 
14
  คุณ นิตยา ศรีหะบุตร (เบส)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
0802893036
2021-09-12 [12:32]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
แบตสำรองไฟเสื่อมครับ
 
15
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
ต่อ124/0853036221
2021-09-10 [16:32]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขายไม่ได้ ดังนี้ 1.ร้าน 504 วันที่ 04/09/64 2.ร้าน 508 วันที่ 1,3,6/09/64 3.ร้าน 511 วันที่ 2/9/64 4.ร้าน 102 วันที่ 4/9/64 5.ร้าน 128 วันที 3,4,7/09/64 6.ร้าน 131 วันที่ 4/9/64 7.ร้าน 150 วันที่ 1,3,4,/09/64 8.ร้าน 152 วันที่ 1,
 
16
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
ต่อ124/0853036221
2021-09-10 [14:32]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายpos ไม่มา ดังนี้ ***รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ 1.ร้าน 506 วันที่ 9/9/64 2.ร้าน 511 วันที่ 7-9/9/64 3.ร้าน140 วันที่ 9/9/64 4.ร้าน807 วันที่ 7-9/9/64
 
17
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400#126
2021-09-08 [14:47]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 213 วันที่ 2/08 น้องทำรับคืนแล้วไม่สามารถ โอนข้อมูลได้
 
18
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-09-06 [12:22]
โปรแกรม NAV 
ติดgen ยอดขายไม่ได้ รบกวนแก้ไขให้ค่ะ ร้าน 102 วันที่ 22-31/08/2021
 
19
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-09-03 [12:19]
โปรแกรม NAV 
Gen SD ไม่ได้ค่ะ รายละเอียดดังนี้ 905 วันที่ 09 เดือนสิงหาคม 2564
 
20
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-09-03 [12:17]
โปรแกรม NAV 
ยอดภาษีขาย ร้าน 907 ในระบบ NAV วันที่ 3,12/08/2021 ไม่ถูกต้องค่ะ แต่ใน POS ถูกต้องแล้ว
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198