รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
101
  คุณ นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2021-07-02 [11:28]
โปรแกรมอื่นๆ 
ลงโปรแกรม PhotoShop ให้หน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
102
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400#126
2021-07-01 [16:18]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 202 วันที่ 10 ร้าน 209 วันที่ 20 ร้าน 212 วันที่ 27 ร้าน 213 วันที่ 27 ร้าน 603 วันที่ 25 ไม่สามารถ โอนข้อมูลได้คะ
 
103
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-07-01 [16:08]
โปรแกรม NAV 
POS 906 วันที่ 7,10,14,17,18,28,29/06/2021 Gen ไม่ได้ค่ะ
 
104
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-07-01 [12:28]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายpos ไม่มา รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ 1.ร้าน131 วันที่ 29-30/6/64
 
105
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-07-01 [09:59]
โปรแกรม NAV 
Gen SD ร้าน 907 วันที่ 30/06/2021 ไม่ได้ค่ะ
 
106
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-07-01 [09:58]
โปรแกรม NAV 
Gen SD ร้าน 809 วันที่ 29-30/06/2021 ไม่ได้ค่ะ
 
107
  คุณ ธุวกร สุวรรณวงศ์ (คำ)
 OP-007 - PRODUCTION
0880937122
2021-06-30 [15:18]
อื่นๆ 
ไฟตก เครื่องดับ PC เปิดไม่ติด
 
108
  คุณ จันทรกานต์ สุวรรณ (ตุ้งติ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2021-06-30 [14:50]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เปลี่ยนเครื่องสำรองไฟค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
109
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-06-30 [12:08]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขายไม่ได้ รบกวนแก้ไขให้ค่ะ 1.ร้าน 807 วันที่ 23-29/06/64
 
110
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-06-30 [11:36]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายpos ไม่มา *รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ* 1.ร้าน 131 วันที่ 29/6/64 2.ร้าน 504 วันที่ 29/6/64
 
111
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400#126
2021-06-30 [10:37]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 202 วันที่ 10/06/2564 ข้อมูลที่ Gen แล้วหายไปจากระบบ รบกวนเรียกข้อมูลให้ใหม่ด้วยค่ะ
 
112
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-06-29 [17:18]
โปรแกรม NAV 
Gen SD ร้าน 809 วันที่ 16,18,21,22,25,28/06/2021 ไม่ได้ค่ะ
 
113
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-06-29 [17:17]
โปรแกรม NAV 
Gen SD ร้าน 909 วันที่ 16,18,21,22,25,28/06/2021 ไม่ได้ค่ะ
 
114
  คุณ ไพโรจน์ เลี้ยงเจริญกิจ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2021-06-29 [12:16]
โปรแกรม Pos 
เปลี่ยนวันที่จาก 29/06/2021 เป็น 28/06/2021 POS 812 = 1812027269 - 1812027295 บิลรับคืน 2812000509 - 2812000510 815 = 1815046346 - 1815046365 บิลรับคืน 2815000923
 
115
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400#126
2021-06-29 [12:14]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 202 วันที่ 20/06/2564 ไม่สามารถโอนข้อมูลได้ ร้าน 203 วันที่ 20/06/2564 และ วันที่ 23/06/2564 ไม่สามารถโอนข้อมูลได้ ร้าน 208 ตั้งแต่ วันที่ 24-28/06/2564 ไม่สามารถโอนข้อมูลได้ ร้าน 209 วันที 20/06/2564 และ 24-27/06/64 ไม่สามารถ โอนข้อมูลได้ ร้าน
 
116
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-06-29 [10:17]
โปรแกรม Pos 
ดึงยอดขาย WHS 10/6/64 - ปัจจุบัน ค่ะ
 
117
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-06-28 [16:13]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขายไม่ได้ (อัพเดท) ดังนี้ 1.ร้าน511 วันที่ 22,25/06/64 2.ร้าน150 วันที่ 20/06/64 3.ร้าน151 วันที่ 16,20/06/64 4.ร้าน152 วันที่12,13,18/06/64 5.ร้าน807 วันที่13,15,18-26/06/64 รบกวนแก้ไขให้ค่ะ
 
118
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400 ต่อ126
2021-06-27 [12:01]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 203 วันที่ 23/6/64 ร้าน 208 วันที่ 24 25 ร้าน 209 วันที่ 24 25 26 ร้าน 217 วันที่ 21 25 ร้าน 603 วันที่ 25
 
119
  คุณ พัชญ์ธิฌา ชัยวงศ์ (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2021-06-25 [14:28]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ติดตั้ง Drive เครื่องปริ้นใหญ่
 
120
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-06-24 [09:27]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 127 วันที่ 20/6/64 ติด gen ยอดขายไม่ได้ รบกวนแก้ไขให้ค่ะ
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198