รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1101
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-05-10 [11:37]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในposไม่มาดังนี้ 1.ร้าน133 วันที่09/05/62 2.ร้าน506 วันที่09/05/62 3.ร้าน118 วันที่09/05/62 4.ร้าน128 วันที่09/05/62 5.ร้าน131 วันที่09/05/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1102
  นางสาว ศยามน ตีระมาตย์ (มุก)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2019-05-09 [16:35]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนลงโปรแกรมออกหัก ณ ที่จ่ายให้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1103
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2019-05-09 [12:31]
โปรแกรม Formula 
บจก.ปัทมสกุล คีย์ดิสเต็มค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1104
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2019-05-09 [11:09]
โปรแกรม Skype 
เปิด skype ไม่ได้คะ
เสร็จเรียบร้อย 
1105
  นางสาว วสุพร วรรณอาภา (ส้ม)
 OP-002 - PRODUCT
109
2019-05-09 [09:22]
โปรแกรมอื่นๆ 
Shortcut โปรแกรมต่างๆที่หน้าจอ เป็นสีขาวหมดเลยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1106
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-05-08 [14:56]
เร้าเตอร์ (Router) 
1.เร้าเตอร์ ค้างบ่อย 2.ตรวจสอบกล้องวงจรปิด มีเสีย 1ตัว
เสร็จเรียบร้อย 
1107
  นาย พรชัย ตั้งดำรงค์บุญ (ชัย)
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0837171566
2019-05-08 [10:55]
โปรแกรม Skype 
โปรแรม Skype เปิดไม่ได้ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1108
  นางสาว มินท์มันตา (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400 ต่อ 126
2019-05-07 [18:03]
โปรแกรม Pos 
ไม่สามารถ เรียกรายงานการขายยอดขายหลังหักส่วนลด ได้คะ
เสร็จเรียบร้อย 
1109
  นางสาว ธนัฐพร ดีประวี (กิ๊ก)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
0645501416
2019-05-07 [16:45]
โปรแกรม Skype 
เข้า Skype ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1110
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-05-07 [13:38]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย pos ไม่มาค่ะ 1.ร้าน705 วันที่ 1-30/04/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1111
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2019-05-07 [10:33]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าส์เสียค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1112
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2019-05-03 [13:43]
อื่นๆ 
ลง Font ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1113
  นางสาว สุวิมล (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-05-02 [12:14]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในposไม่มาค่ะ 1.ร้าน 133 วันที่ี 30/04/62 ค่ะ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1114
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ (ตุ้งติ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2019-05-02 [10:35]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
หมึก Canon LBP6030/6040/6018L 2 อันค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1115
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-04-30 [16:43]
อื่นๆ 
เพิ่มสายแลน1จุดในคลังสินค้า มีการย้ายคอมพิวเตอร์ ครับ
เสร็จเรียบร้อย เบิก HUB 10 POST 1 ตัว 
1116
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2019-04-30 [12:07]
โปรแกรม Formula 
บจก.ปัทมสกุล คีย์ดิส เต็มค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1117
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-04-30 [09:14]
ตัวเครื่อง (Case) 
1.อาการมีเสียงเตือน ติ๊ดๆตลอดเวลาที่ตัวเครื่อง เครื่อง User 001 2.เมาส์คลิกไม่ค่อยติด เครื่อง User 002
เสร็จเรียบร้อย 
1118
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-04-29 [13:53]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในPOS ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน511 วันที่28/04/62 2.ร้าน142 วันที่27-28/04/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1119
  นาย จารุกิตติ์ (ผลจันทร์)
 SP-005 - WAREHOUSE
59509633
2019-04-29 [08:46]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
อาการมีเสียงเตือนตลอดเวลา ลักษณะแบตไม่เก็บไฟ
เสร็จเรียบร้อย 
1120
  นาย นันทวัฒ ยังกลาง (ยุ่น)
 151 - NYLA MEGA BANGNA
891094047
2019-04-27 [18:22]
โปรแกรม Stock Sheet 
ลบกวน IT ตั้งสต็อกซีทใหม่ให้สาขา เมกะบางนาด้วยครับขอบคุณครับ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198