รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1121
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-04-26 [12:02]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในระบบpos ไม่มาดังนี้ค่ะ รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ 1.ร้าน 110 วันที่ 25/04/62 2.ร้าน 133 วันที่ 25/04/62(ข้อมูลในposมาไม่ครบ ยอดที่หน้าร้านแจ้งมามากว่าข้อมูลในpos)
เสร็จเรียบร้อย 
1122
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-04-26 [09:03]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
UPS เครื่งน้องออยคลัง ดังตลอดแบตน่าจะหมดครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1123
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-04-26 [08:30]
Windows 
เครื่องพี่โต้ง มองไม่เห็น D:\ เมลล์เปิดไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1124
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-04-25 [14:39]
ตัวเครื่อง (Case) 
ไฟตกเครื่องดับเปิดไม่ติดครับ คอมฯ แน๊ต
เสร็จเรียบร้อย 
1125
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-04-25 [11:01]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน 120 วันที่23-24/04/62 2.ร้าน 133 วันที่23-24/04/62 3.ร้าน 506 วันที่23-24/04/62 4.ร้าน 509 วันที่22-24/04/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1126
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-04-25 [08:59]
โปรแกรม NAV 
เครื่องระบบ Cloud Computing เข้าระบบไม่ได้ครับ เป็นมา 3-4 วันแล้วครับ ที่คลังสินค้า 4 จุดครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1127
  นาย พรชัย ตั้งดำรงค์บุญ (ชัย)
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0837171566
2019-04-24 [19:33]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง STOCK SHEET ใหม่ เช็คสต๊อกวันที่ 23/04/2019 ขอบคุณครับ
 
1128
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2019-04-24 [18:01]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากได้มีการเช็คสต๊อคไปวันที่ 19-04-2019 ที่ผ่านมาและได้สรุปเรียบร้อยแล้ว จึงรบกวนตั้งสต๊อคให้ใหม่ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
1129
  นางสาว รัตนา (ชูช่วย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
106
2019-04-24 [15:53]
อื่นๆ 
ขอเพิ่ม Ram เนื่องจากเครื่องทำงานช้า
เสร็จเรียบร้อย 
1130
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-04-23 [15:49]
จอภาพ (Monitor) 
จอคอมเสียครับ ขึ้นสีเหลือง เครื่อง WAREHOUSE.005 ออย
เสร็จเรียบร้อย เบิกจอคอมพิวเตอร์ 
1131
  นางสาว ศยามน ตีระมาตย์ (มุก)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2019-04-23 [14:10]
โปรแกรม NAV 
รบกวนแก้ไขวันที่ในส่วนปีจาก พ.ศ. (2562) เป็น ปี ค.ศ. (2019) ในโปรแกรม NAV ให้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1132
  นางสาว นันทวัน (อ่อนอุทัย)
 SP-003 - HR
02-9546400 ต่อ 103
2019-04-23 [13:39]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนลงโปรแกรม Time Attendance ที่สาขา shop ny.la Fashion land เพื่อใช้ในการดึงเวลาสแกนนิ้วพนักงานด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1133
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-04-22 [11:51]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มาดังนี้ค่ะ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายค่ะ 1.ร้าน 133 วันที่21/04/62 2.ร้าน 504 วันที่21/04/62 3.ร้าน 510 วันที่21/04/62 4.ร้าน 511 วันที่21/04/62
เสร็จเรียบร้อย 
1134
  นางสาว จิดาภา แก้วเกิด (แนน)
 OP-001 - MARKETING
145
2019-04-22 [09:19]
อื่นๆ 
ไดร์เต็มค่า
เสร็จเรียบร้อย 
1135
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-04-22 [08:59]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าส์ เสียครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1136
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2019-04-19 [15:02]
โปรแกรมอื่นๆ 
อัพเดตโปรแกรม Sketch up ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1137
  นาย สันติ (ต้น)
 131 - DICKIES ESPLANADE
026609297
2019-04-19 [13:10]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกรุ่น canon LBP6000/LBP6018
เสร็จเรียบร้อย 
1138
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2019-04-18 [15:56]
อื่นๆ 
b-puls เรียกรายงานไม่ได้ค่ะ รบกวนแก้ไขให้ฝนด่วนนิดนึงได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1139
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-04-17 [14:28]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในระบบ pos ไม่มาดังนีค่ะ 1.ร้าน133 วันที่ 12/04/62 2.ร้าน506 วันที่ 16/04/62 3.ร้าน131 วันที่ 12/04/62และ16/04/62 4.ร้าน152 วันที่ 14-16/04/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1140
  นาย วันเฉลิม ชมภูวิเศษ (เอก)
 146 - TERMONAL21-KORAT
044498763
2019-04-17 [10:17]
โปรแกรม Skype 
เนื่องจากโปรแกรม Skype เข้าใช้งานไม่ได้ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198