รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1141
  นางสาว สุนิสา ยศขุน (ปุ้ย)
 205 - CENTRAL PHUKET
0639095607
2019-04-12 [12:02]
โปรแกรม Pos 
รบกวนเเก้ไขราคาสินค้ารหัส 1842206300216 VAF531853 APAC เนื่องจากขายสินค้าไปราคา 906 บาท พอยิงขายสินค้าปรับราคา เป็น 647 บาทเเล้วค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1142
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2019-04-12 [11:17]
โปรแกรม Formula 
บจก.อเมริกัน คีย์ดิส เต็มค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1143
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-04-10 [15:15]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในระบะ pos ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน506 วันที่01/04/62 และ 09/04/62 2.ร้าน511 วันที่09/04/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1144
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-04-10 [15:15]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในระบะ pos ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน506 วันที่01/04/62 และ 09/04/62 2.ร้าน511 วันที่09/04/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1145
  นาย วิทยา (ต้อม)
 132 - NY.LA CENTRAL WORLD (2)
0801159656
2019-04-09 [15:15]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้งstock sheetใหม่ 804 POPUP NYLA CTW ครับ นับสต็อกวันที่ 2/4/2562ครับ สรุปเสร็จพร้อมตั้งใหม่ได้เลยครับ
 
1146
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ (ตุ้งติ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2019-04-08 [16:52]
อื่นๆ 
ติดตั้งโปรแกรม ภงด.2
เสร็จเรียบร้อย 
1147
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2019-04-08 [13:44]
อื่นๆ 
รบกวนดู โปรแกรม B-Plus หน่อยค่ะ เนื่องจากโปรแกรม ไม่เสถียร ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1148
  นาย สันติ (วงศา)
 131 - DICKIES ESPLANADE
026609297
2019-04-08 [11:56]
อื่นๆ 
เก๊ะเก็บเงินมันพังครับ จึงขอเบิกเก๊ะใหม่ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1149
  นาย สันติ (วงศา)
 102 - NY.LA ESPLANADE
026609297
2019-04-08 [11:44]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
หมึกหมดครับ เครื่องพริ้นรุ่น cannon mf3010
เสร็จเรียบร้อย 
1150
  นางสาว กนกวรรณ ปัญญาแก้ว (แป้ง)
 213 - CENTRAL CHIANGMAI
053288603
2019-04-05 [21:40]
โปรแกรม Pos 
รบกวนแอดรหัสพนักงานขายใน POS คีขายให้ด้วยดังนี้ 1.รหัส 518127 คุณจิรายุ จันต๊ะตึง 2.รหัส 518108 คุณวศิน ถนอมกล่อม
เสร็จเรียบร้อย 
1151
  นางสาว ธนัฐพร ดีประวี (กิ๊ก)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
0645501416
2019-04-03 [09:20]
โปรแกรมอื่นๆ 
ชั้น 4 ทั้งหมด เข้ารีโมท ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1152
  นางสาว อภิรดา โตแตง (ดาว)
 149 - MARKET VILLAGE HUAHIN
-
2019-04-02 [19:42]
อื่นๆ 
รบกวน IT ตรวจสอบรหัสพนักงาน ชื่อสุชาสินี ชูศรี รหัส519015 ใช้ไม่ได้ค่ะ รบกวนแก้ไขให้ใช้งานได้ทีค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1153
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-04-02 [11:59]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าส์คลิกไม่ติดครับ เครื่อง WH-11
เสร็จเรียบร้อย 
1154
  นางสาว นิลเนตร สุริยัน (ทราย)
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0639095320
2019-04-01 [20:22]
โปรแกรม Pos 
สต็อกชีทใช้งานไม่ได้คะ และก้ดปรแกรมสไก้ ระบบPosก็ใช้งานไม่ได้คะ
เสร็จเรียบร้อย 
1155
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-04-01 [12:20]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย pos ร้าน 510 วันที่ 31/3/62 ข้อมูลไม่มาค่ะ รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1156
  นางสาว รัตติกร บุญมี (จ๊ะ)
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2019-04-01 [11:06]
โปรแกรม Skype 
ระบบSKYPEเสียค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1157
  นางสาว รัตติกร บุญมี (จ๊ะ)
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2019-04-01 [11:02]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมีกปริ้นใบเสร็จ EPSON RIBBON CARTRIDGE ERC-38 B สีดำ จำนวน2กล่อง ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1158
  นางสาว อาภาพร ปะระวันนา (ตังเม)
 146 - TERMONAL21-KORAT
044498763
2019-03-30 [09:36]
โปรแกรม Skype 
ใช้งาน Skype
เสร็จเรียบร้อย 
1159
  นางสาว เจนจิรา สารเห็ด (เจน)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032-473039
2019-03-27 [14:34]
อื่นๆ 
กล้องไม่ติดค่ะ กล่องไฟมีไฟช๊อต สายไฟที่เสียบปลั๊กไฟกระทุออกมา จับที่กล่องไฟ ไฟดูดค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1160
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-03-25 [14:42]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มาดังนี้ รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ ด่วน 1.ร้าน 506 วันที่ 24/3/62 2.ร้าน 511 วันที่ 24/3/62
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198