รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1161
  นางสาว สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2019-03-25 [11:26]
โปรแกรม NAV 
รบกวนรันเลขที่บิลใน Purchase return orders ให้หน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1162
  นางสาว ศยามน ตีระมาตย์ (มุก)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2019-03-22 [09:33]
อื่นๆ 
หน้า Remote เข้าไดร์ N ไม่ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ มุก
เสร็จเรียบร้อย 
1163
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-03-21 [13:51]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย pos ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน120 วันที่ 20/3/62 2.ร้าน504 วันที่ 20/3/62 3.ร้าน506 วันที่ 20/3/62
เสร็จเรียบร้อย 
1164
  นางสาว นันทิตา (เบล)
 OP-007 - PRODUCTION
148
2019-03-21 [09:58]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เบิกแบตเตอรี่
เสร็จเรียบร้อย 
1165
  นาย สุวิทย์ชัย กิจจา (แบงค์)
 212 - CENTRAL ZEN
021009093
2019-03-20 [11:01]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้งสต็อกชีสใหม่
เสร็จเรียบร้อย 
1166
  นางสาว รัตติกร บุญมี (จ๊ะ)
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2019-03-20 [10:37]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนติดตั้งโปรแกรม แอดmemberให้ใหม่ด้วยค่ะ โปรแกรมหายไปค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1167
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2019-03-19 [11:12]
โปรแกรม Skype 
เปิดสไกป์ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1168
  นางสาว วรมล พูลสวัสด์ (แจน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-03-18 [15:17]
อื่นๆ 
สั่งซื้อ STICKER BARCODE สีขาว จำนวน 100,000 ดวง และRIPBON จำนวน 5 ม้วน
เสร็จเรียบร้อย 
1169
  นาย จารุกิตติ์ (ผลจันทร์)
 SP-005 - WAREHOUSE
128
2019-03-18 [12:15]
ยืม - คืน อุปกรณ์ 
ขอยืมวิทยุสื่อสาร จำนวน 6 ตัว เพื่อใช้ในงานจราจร Factory Sale
เสร็จเรียบร้อย 
1170
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-03-18 [09:05]
เม้าส์ (Mouse) 
คลิกไม่ค่อยติดครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1171
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2019-03-17 [10:24]
โปรแกรม Skype 
เปิดสไกป์ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1172
  นางสาว รัตติกร บุญมี (จ๊ะ)
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2019-03-15 [14:46]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งสต้อคชีทใหม่ค่ะ(เช็คสต้อควันที่04-03-19)ขอบคุณค่ะ
 
1173
  นางสาว ธนัฐพร ดีประวี (กิ๊ก)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
0645501416
2019-03-15 [10:31]
อื่นๆ 
ปริ้น TAX ในโปรแกรม TAX ไม่ได้ และ ตัวเลยใน หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ออกใสไม่ครบค่ะ ตัวเลขหลัก ล้านค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1174
  นางสาว กัญญาวีร์ เวฬุมาศ (แก้ม)
 505 - OUTLET KRA BI
0917702409
2019-03-14 [11:13]
โปรแกรม Stock Sheet 
ติดตั้งโปรแกรมสต็อกชีท และ ตั้งสต็อกตามข้อมูลอัพเดท 14/03/62
เสร็จเรียบร้อย 
1175
  นางสาว นันทวัน (อ่อนอุทัย)
 SP-003 - HR
02-9546400 ต่อ 103
2019-03-14 [10:24]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
สั่งหมึกเครื่องปริ้น canon MF3010 จำนวน 3 กล่องค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1176
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2019-03-12 [12:18]
โปรแกรม Skype 
เปิด skype ไม่ได้ ทำการ restart หลายรอบก็เปิดไม่ได้ค่ะและเป็นแบบที่ทุกวันค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1177
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-03-11 [14:50]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน506 วันที่ 10/03/62 2.ร้าน140 วันที่ 10/03/62 3.ร้าน110 วันที่ 9-10/03/62 รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1178
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2019-03-11 [13:47]
โปรแกรม Skype 
เปิด skyoe ไม่ได้คะ
เสร็จเรียบร้อย 
1179
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2019-03-08 [12:35]
โปรแกรม Skype 
เปิด skype ไม่ได้อีกแล้วค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1180
  นางสาว สุนันท์ (เม)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2019-03-07 [16:57]
โปรแกรม Skype 
เครื่องน้องส้มโอ ไม่สามารถเข้าใช้งาน skype ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198