รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1181
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-03-07 [14:24]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน 129 วันที่ 6/3/62 2.ร้าน 127 วันที่ 5-6/3/62 3.ร้าน 509 วันที่ 5-6/6/62 รบกวนดึงข้อมูลยดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1182
  นางสาว สุธาสินี (ดาว)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
0633939998
2019-03-07 [13:43]
โปรแกรม Stock Sheet 
แจั้งตั้งสต๊อกชีสใหม่ ร้่าน NYLA 149 / PF 510 /NY 506
 
1183
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-03-07 [09:15]
โปรแกรม E-Mail 
อีเมล์ใช่ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1184
  นางสาว วรมล พูนสวัสด์ (แจน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-03-07 [08:56]
จอภาพ (Monitor) 
จอเสีย
เสร็จเรียบร้อย 
1185
  นางสาว พูนทรัพย์ ฤทธิ์มนตรี (เก๋)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400#122
2019-03-06 [18:39]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าส์คลิกไม่ติด-ติด-ติดๆขัดๆ
เสร็จเรียบร้อย เบิกเมาส์ 
1186
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2019-03-06 [10:41]
โปรแกรม Skype 
เปิด skype ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1187
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2019-03-05 [16:22]
ตัวเครื่อง (Case) 
เครื่องไม่จับสัญญาณไวไฟ
เสร็จเรียบร้อย 
1188
  นางสาว วรมน พูลสวัสดิ์ (แจน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-03-05 [09:25]
โปรแกรม Pos 
โปรแกรมฯ ERROR
เสร็จเรียบร้อย 
1189
  นางสาว สุนันท์ (เม)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2019-03-04 [17:39]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
รบกวนเบิกหมึกเครื่อง HP Color LaserJet MFP M277n สีดำ จำนวน 2 อัน สีฟ้า(Cyan)จำนวน 1 อัน สีชมพู(Magenta) จำนวน 1 อัน สีเหลือง(Yellow) จำนวน 1อัน // ขอบคุณมากค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1190
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-03-04 [14:03]
โปรแกรม E-Mail 
เข้าเมล์ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1191
  นางสาว ภาวิณี เฉิดไธสง (วิ)
 146 - TERMONAL21-KORAT
044498763
2019-03-04 [10:39]
โปรแกรม E-Mail 
เข้า mail ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1192
  นางสาว วรมน พูลสวัสดิ์ (แจน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-03-04 [08:46]
อื่นๆ 
NAS-SERVER/WAREHOUSE เข้าไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1193
  นาย สันติ (วงศา)
 102 - NY.LA ESPLANADE
026609297
2019-03-03 [15:21]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปลิ้น canon รุ่น mf3010 ครับ ขอบคุณครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1194
  นาย พรชัย ตั้งดำรงค์บุญ (ชัย)
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0639095320
2019-03-03 [13:20]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง Stock sheet ใหม่คับ (เช็คสต๊อกรอบวันที่ 19/03) ขอบคุณครับ
 
1195
  นาย สันติ (วงศา)
 OP-006 - ESPACE
026609297
2019-03-02 [19:33]
อื่นๆ 
เครื่องเครดิตเสียครับ รูดยูเนียนไม่ได้ครับ โอนยอดก็ไม่ด้วยครับ รบกวนขอเปลียนเครื่องใหม่ให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1196
  นางสาว ปิยะพร แดนโภชน์ (เปา)
 128 - PF CHIANGMAI
053-288595
2019-03-02 [09:56]
โปรแกรม Skype 
สไกไม่ออนไลน์ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1197
  นางสาว ชรินรัตน์ (โสประดิษฐ์)
 508 - OUTLET AYUTHAYA
035747491
2019-03-01 [15:53]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากมีการนับสตีอก 28/02/2019 สรุปสินค้าสูญหายเรียบร้อย รบกวนตั่งสตีอกใหม่
 
1198
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-03-01 [12:00]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย pos ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน144 วันที่28/02/62 2.ร้าน152 วันที่28/02/62 รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1199
  นางสาว กรองทอง แก้วอินทร์ (ปาล์ม)
 101 - NY.LA CHONBURI
038-053698
2019-03-01 [10:30]
โปรแกรม Skype 
เปิดเข้าโปรแกรม skype ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1200
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-02-28 [16:13]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน120 วันที่26-27/2/62 2.ร้าน133 วันที่26-27/2/62 3.ร้าน508 วันที่27/02/62 4.ร้าน110 วันที่26-27/2/62
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198