รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
121
  คุณ นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2021-06-23 [13:16]
โปรแกรมอื่นๆ 
Excel ขึ้นแถบแดงค่ะ
 
122
  คุณ ไพโรจน์ เลี้ยงเจริญกิจ (พี่โบ้)
 OP-005 - WHOLESALES
130
2021-06-23 [11:23]
โปรแกรม Pos 
เปลี่ยนวันที่ 23/06/2021 เป็น 22/06/2021 pos 1815045933
 
123
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-06-22 [16:43]
โปรแกรม NAV 
Gen SD ร้าน 809 วันที่ 04,08,09,10,15/06/2021 ไม่ได้ค่ะ
 
124
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-06-22 [16:42]
โปรแกรม NAV 
Gen SD ร้าน 909 วันที่ 09,10,14/06/2021 ไม่ได้ค่ะ
 
125
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400
2021-06-22 [15:07]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 202 203 209 212 วันที่ 20/06/2564 ไม่สามารถโอนข้อมูลได้ ร้าน 213 วันที่ 12 17 20 ร้าน 217 19 20 ไม่สามารถ โอนข้อมุลได้
 
126
  คุณ ไพโรจน์ เลี้ยงเจริญกิจ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2021-06-22 [14:47]
โปรแกรม Pos 
เปลี่ยนวันที่ จาก 22/06/2021 เป็น 21/06/2021 pos 812 = 1812026988 - 1812026999 2812000486 815 = 1815045800 - 1815045827
 
127
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-06-22 [11:39]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายpos มาไม่ครบ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ 1.ร้าน 152 วันที่ 21/6/21
 
128
  คุณ ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ (แซนด์)
 OP-001 - MARKETING
146
2021-06-22 [09:52]
อื่นๆ 
ลงโปรแกรม AI
เสร็จเรียบร้อย 
129
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-06-21 [14:32]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขายเข้า nav ไม่ได้ ดังนี้ 1.ร้าน 110 วันที่ 17/06/64 2.ร้าน 127 วันที่ 17-19/06/64 3.ร้าน 102 วันที่20/06/64 4.ร้าน 150 วันที่ 17,19,20/06/64 5.ร้าน 151 วันที่ 16,18,19,20/06/64 6.ร้าน 152 วันที่ 12,13,18,19/6/64 7.ร้าน 807 วันที่ 1
 
130
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-06-21 [13:32]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายpos ไม่มา/มาไม่ครบ 1.ร้าน 506 วันที่ 18-20/6/64 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
 
131
  คุณ ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ (แซนด์)
 OP-001 - MARKETING
146
2021-06-21 [11:27]
อื่นๆ 
ลงไดร์ฟ MKT ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
132
  คุณ ไพโรจน์ เลี้ยงเจริญกิจ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2021-06-21 [10:10]
โปรแกรม Pos 
เปลี่ยนวันที่ จาก 21/06/2021 เป็น 18/06/2021 pos 815 = 1815045581 - 1815045593
 
133
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2021-06-21 [10:06]
โปรแกรม NAV 
โปรแกรม NAV เข้าไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
134
  คุณ นัชชา แก้วเก็บ (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2021-06-21 [10:03]
อื่นๆ 
ขอเบิกปลั๊กไฟให้พี่ชะ ตอนนี้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
135
  คุณ ธุวกร สุวรรณวงศ์ (คำ)
 OP-007 - PRODUCTION
0880937122
2021-06-18 [18:40]
อื่นๆ 
เครื่องปริ้นสติ๊กเกอร์ไม่ออก
เสร็จเรียบร้อย 
136
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-06-17 [13:48]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายpos ไม่มา 1.ร้าน 151 วันที่ 16/6/64 รบกวนดึงยอดขายให้ค่ะ
 
137
  คุณ ไพโรจน์ เลี้ยงเจริญกิจ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2021-06-17 [11:33]
โปรแกรม Pos 
เปลี่ยนวันที่ 17/06/2021 เป็น 16/06/2021 pos 812 = 1812026760 - 1812026772 815 = 1815045376 - 1815045406
 
138
  คุณ ไพโรจน์ เลี้ยงเจริญกิจ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2021-06-16 [15:34]
โปรแกรม Pos 
เปลี่ยนวันที่ จาก 16/06/2021 เป็น 15/06/2021 pos 812 = 1812026680 - 1812026737 815 = 1815045262 - 1815045332
เรียบร้อย 
139
  คุณ บุณยาพร ไชยนา (หยาม)
 603 - ROBINSON RAMA9
021081171
2021-06-15 [20:44]
โปรแกรม Pos 
รบกวนปรับราคาสินค้าReefรหัส 2032208300115 จากราคา 597 เป็นราคา 1195 ให้ด้วยค่ะ
 
140
  คุณ ไพโรจน์ เลี้ยงเจริญกิจ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2021-06-15 [16:13]
โปรแกรม Pos 
เปลี่ยนวันที่ จาก 15/06/2021 เป็น 14/06/2021 pos 812 = 1812026605 - 1812026671 บิลรับคืน 2812000478 815 = 1815045119 - 1815045236 บิลรับคืน 2815000905
เรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198