รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1201
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2019-02-28 [12:07]
โปรแกรม Skype 
เปิด skype ไม่ได้ค่ะทำการ Restart หลายรอบก็เปิดไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1202
  นางสาว ปิยะพร แดนโภชน์ (เปา)
 213 - CENTRAL CHIANGMAI
053288603
2019-02-28 [11:24]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้งสต็อกชีทค่ะ มีการตรวจนับสินค้าโดย audit เมื่อวันที่ 15/02/2019
 
1203
  นางสาว ปิยะพร แดนโภชน์ (เปา)
 128 - PF CHIANGMAI
053288595
2019-02-28 [11:19]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้งสต็อกชีทค่ะ มีการตรวจนับสต็อกโดยaudit เมื่อวันที่ 14/02/2019
 
1204
  นาย บรรหาร สอนคำ (ฮา)
 509 - OUTLET KHAO YAI
044-377529
2019-02-28 [11:14]
โปรแกรม Skype 
เข้าใช้งาน Skype ไม่ได้ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1205
  นางสาว สุธาสินี กล้าเขตการ (ดาว)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
063-3939998
2019-02-28 [10:42]
โปรแกรม Skype 
โปรแกมสไกล์ใช่ไม่ได้คะ
เสร็จเรียบร้อย 
1206
  นาย เอกลักษณ์ (เอก)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2019-02-26 [15:56]
โปรแกรม Pos 
เพิ่มปุ่มรับชำระเงิน LINE PAY ร้าน PF cafe สาขาสเปล และ สาขาเอสพละนาด เริ่มใช้งานในวันที่ 1 มีนาคม 2562 และเพิ่มฟังก์ชั่นการใส่รหัสของ LINE PAY ตอนกดปุ่มรับชำระ LINE PAY ด้วยครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1207
  นาย พรรณศักดิ์ สุดกรุง (ปอนด์)
 139 - PF WESTGATE
021027842
2019-02-25 [17:50]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง Stock Sheet ให้ใหม่หน่อยครับ เนื่องจากเช็คสต็อกไปในวันที่ 12/02/62 ครับ ขอบคุณครับ
 
1208
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-02-25 [14:46]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในpos ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน506 วันที่ 23-24/02/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1209
  นางสาว สุธาสินี กล้าเขตการ (ดาว)
 149 - MARKET VILLAGE HUAHIN
0633939993
2019-02-23 [11:51]
โปรแกรมอื่นๆ 
ไม่มีโปรแกรม IT HeLpDesk
เสร็จเรียบร้อย 
1210
  นางสาว สุธาสินี กล้าเขตการ (ดาว)
 149 - MARKET VILLAGE HUAHIN
0633939998
2019-02-23 [11:48]
โปรแกรม Skype 
สไกล์เปืดใช้ไม่ได้คะ
เสร็จเรียบร้อย 
1211
  นางสาว ปราริชาติ ชาสงวน (ลูก ปา)
 202 - CENTRAL LADPRAO
025411301
2019-02-22 [14:08]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้ง Stock Sheet ใหม่ค่ะ เนื่องจากเช็คสต็อกร้านวันที่ 18/02/62 ค่ะ
 
1212
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-02-22 [13:30]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในpos ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน129 วันที่21/02/62 2.ร้าน120 วันที่20-21/02/62 3.ร้าน133 วันที่21/02/62 4.ร้าน508 วันที่18-21/02/62 รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1213
  นางสาว นิลเนตร สุริยัน (ทราย)
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0639095320
2019-02-21 [13:47]
โปรแกรม Skype 
โปรแกรม skpe ใช้งานไม่ได้คะ
เสร็จเรียบร้อย 
1214
  นางสาว สุจิตราภรณ์ ภัทริสิรวราพงศ์ (หญิง)
 116 - PF JUNGCYLON
076366758
2019-02-21 [12:44]
โปรแกรม Pos 
รบกวน@รหัสพนักงานขาย 518061 บุคอรี ฮะยีบิลัง เพิ่มในโปรแกรมขาย Front Office ให้ด้วยคะ ขอบคุณคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1215
  นาย สุวิทย์ชัย กิจจา (แบงค์)
 212 - CENTRAL ZEN
021009093
2019-02-20 [13:42]
อื่นๆ 
ขอเบิกปืนสแกนบาร์โค้ดใหม่1อันครับผม ขอบคุณครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1216
  นางสาว สุนันท์ (เม)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2019-02-20 [12:13]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกปริ้นเครื่อง CANON ของหน้าร้าน Paul frank cafe จำนวน 3 ตลับค่ะ **ขอบคุณมากค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1217
  นางสาว สุนันท์ (เม)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2019-02-20 [12:10]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกปริ้นเครื่อง CANON จำนวน 5 ตลับค่ะ (OFFICE=3/KHAOKHO=2) **ขอบคุณมากค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1218
  นางสาว กนกวรรณ ปัญญาแก้ว (แป้ง)
 213 - CENTRAL CHIANGMAI
053-288603
2019-02-18 [15:22]
โปรแกรม Stock Sheet 
Stock Sheet ใช้งานไม่ได้ค่ะ รบกวนพี่ IT ช่วยแก้ไขให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1219
  นางสาว พิไลลักษณ์ สุขสมบัติ (อ้อย)
 504 - OUTLET PHUKET
0949462552
2019-02-18 [13:47]
โปรแกรม E-Mail 
รบกวนอัพเดทรายชื่อ e-mail ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1220
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-02-18 [12:09]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน120 วันที่ 14-15/2/62 2.ร้าน133 วันที่ 17/2/62 3.ร้าน508 วันที่16-17/2/62 4.ร้าน151 วันที่17/2/62 5.ร้าน804 วันที่17/2/62 ***รบกวนดึงข้อมูลยอดขายค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198