รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1241
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-02-07 [08:56]
เม้าส์ (Mouse) 
ปืนยิงบาร์โค๊คยิงไม่ติด
 
1242
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-02-07 [08:46]
คีย์บอร์ด (Keyboard) 
กดไม่ติด ครับ
 
1243
  นางสาว นิลเนตร สุริยัน (ทราย)
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0939095320
2019-02-06 [17:08]
โปรแกรม Stock Sheet 
สต็อกชีทใช้งานไม่ได้
 
1244
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2019-02-06 [10:27]
โปรแกรม Skype 
อัพเดต Skype คะ
เสร็จเรียบร้อย 
1245
  นางสาว ปิยะพร แดนโภชน์ (เปา)
 213 - CENTRAL CHIANGMAI
053288603
2019-02-05 [17:37]
โปรแกรม Skype 
สไกไม่ออนไลน์ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1246
  นางสาว ปิยะพร แดนโภชน์ (เปา)
 128 - PF CHIANGMAI
053288595
2019-02-05 [17:35]
โปรแกรม Skype 
สไกไม่ออนไลน์ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1247
  นางสาว ธุวกร สุวรรณวงศ์ (คำ)
 OP-007 - PRODUCTION
136
2019-02-05 [16:13]
อื่นๆ 
ไฟล์ชอบแฮ้ง ดับเอง แล้วให้ Restart ใหม่
เสร็จเรียบร้อย 
1248
  นางสาว วรมน พูลสวัสดิ์ (แจน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-02-05 [10:53]
โปรแกรม NAV 
ปริ๊นเอกสารหน้า TAX INVOICES(D/O) ไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1249
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2019-02-04 [14:08]
อื่นๆ 
ลง Font คะ
เสร็จเรียบร้อย 
1250
  นาย บรรหาร สอนคำ (ฮา)
 509 - OUTLET KHAO YAI
044-377529
2019-02-04 [11:45]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ขอเบิกหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laser Jet1020 / 12A Q2612A จำนวน 1 ชุด
เสร็จเรียบร้อย เบิกหมึก 1 กล่อง 
1251
  นาง นภาพร ชิดปราง (อาร์ม)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
129
2019-02-04 [09:44]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น Canon MF 3010 จำนวน 3 กล่อง
เสร็จเรียบร้อย เบิกหมึก 3 กล่อง 
1252
  นางสาว ธุวกร สุวรรณวงศ์ (คำ)
 OP-007 - PRODUCTION
136
2019-02-04 [09:07]
อื่นๆ 
Update skype
เสร็จเรียบร้อย 
1253
  นาย ไพโรจน์ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-02-01 [12:09]
โปรแกรม Skype 
โปรแกรมใช้ไม่ได้ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1254
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-02-01 [10:05]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในpos ไม่มาดังนี้ ***ด่วน*** 1.ร้าน120 วันที่31/01/62 2.ร้าน133 วันที่31/01/62 3.ร้าน144 วันที่31/01/62 4.ร้าน504 วันที่31/01/62 5.ร้าน508 วันที่31/01/62 6.ร้าน510 วันที่30-31/01/62 7.ร้าน511 วันที่30-31/01/62 8.ร้าน131 วันที่31/0
เสร็จเรียบร้อย 
1255
  นางสาว ศยามน ตีระมาตย์ (มุก)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2019-02-01 [09:08]
โปรแกรม NAV 
รบกวนแก้ไขใบแนบ ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54 ของ บจก.ดัฟฟ์ ดีไซน์ เฮ้าส์ และ บจก.เดอะ คาเฟ่ ในส่วนของตำแหน่ง จากเดิมคือ ผู้จัดการทั่วไป ให้เปลี่ยนเป็น รองผู้จัดการบัญชีการเงิน ขอบคุณค่ะ มุก
เสร็จเรียบร้อย 
1256
  นางสาว สุนันท์ (เม)
 D101 - PINO LATTE KHAO KHO
110
2019-01-31 [13:49]
อื่นๆ 
รบกวนจัดหา TV เพื่อใช้สำหรับดูกล้องวงจรปิด ที่เขาค้อ จำนวน 1 เครื่อง ให้ด้วยนะคะ // ขอบคุณมากค่ะ
เบิก ทีวี ใช้ที่เขาค้อ ดู CCTV 
1257
  นางสาว ธนัฐพร ดีประวี (กิ๊ก)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
0645501416
2019-01-30 [15:44]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนลงโปรแกรม Tax ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1258
  นางสาว นันทวัน (อ่อนอุทัย)
 SP-003 - HR
843487717
2019-01-30 [11:38]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
สั่งหมึกเครื่องปริ้น Canon MF3010 จำนวน 3 กล่องค่ะ
เสร็จเรียบร้อย เบิกหมึก 3 กล่อง 
1259
  นางสาว จริยา (แก้วโขง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2019-01-30 [11:05]
จอภาพ (Monitor) 
มีอาการหน้าจอสั่น
เสร็จเรียบร้อย 
1260
  นาย ณัฐพงศ์ ขวัญลอย (ปอย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2019-01-30 [09:53]
โปรแกรมอื่นๆ 
skype
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198