รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1261
  นางสาว ชรินรัตน์ (โสประดิษฐ์)
 508 - OUTLET AYUTHAYA
035747491
2019-01-29 [13:25]
อื่นๆ 
โปรเเกรมเครื่องเล่น Mp3 ไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1262
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-01-29 [11:39]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในpos ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน133 วันที่28/01/62 2.ร้าน510 วันที่28/01/62 3.ร้าน804 วันที่28/01/62 4.ร้าน110 วันที่28/01/62 5.ร้าน807 วันที่26-28/01/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1263
  นางสาว วรมน พูลสวัสดิ์ (แจน)
 OP-005 - WHOLESALES
130
2019-01-28 [17:18]
อื่นๆ 
เครื่องช้า รัน100%
เสร็จเรียบร้อย 
1264
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2019-01-28 [15:47]
โปรแกรม Skype 
อัปเดต skype ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1265
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2019-01-28 [13:56]
โปรแกรม Pos 
ย้ายบิลร้าน 907 วันที่ 22/01/19 ไปเข้าวันที่ 21/01/19 เนื่องจากทำให้ยอดขายวันที่ 22/01/19 ติดลบจึงจะต้องทำการย้ายบิลค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบ
เสร็จเรียบร้อย 
1266
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676195
2019-01-28 [13:28]
โปรแกรม Skype 
เข้า Skype ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1267
  นางสาว สุจิตราภรณ์ ภัทรสิริวราพงศ์ (หญิง)
 116 - PF JUNGCYLON
076366758
2019-01-28 [10:09]
เครื่องเล่น (HD Player)  
รบกวนลงเพลงให้ใหม่หน่อยคะ ขอบคุณคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1268
  นาย สันติ (วงศา)
 OP-006 - ESPACE
026609297
2019-01-27 [19:09]
โปรแกรม Stock Sheet 
*** e-space 807 เริ่มเปิดขาย รบกวนตั่งสต๊อก วันที่ 26/01/2019 ขอบคุณครับ ***
เสร็จเรียบร้อย 
1269
  นางสาว สุนันท์ มะพลับสวน (เม)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2019-01-25 [17:04]
โปรแกรม NAV 
รบกวน รัน NO. Serie ของ purchase return order ให้ด้วยนะคะ / ขอบคุณมากค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1270
  นางสาว รัตนา ชูช่วย (ชุ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
106
2019-01-25 [15:28]
โปรแกรมอื่นๆ 
ต้องการลง SCB FX ONLINE
เสร็จเรียบร้อย 
1271
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-01-25 [13:56]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน POS ไม่มา ดังนี้ค่ะ 1.ร้าน142 วันที่24/01/62 2.ร้าน508 วันที่23-24/01/62 รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1272
  นางสาว วราภรณ์ อำไพร (พัช)
 603 - ROBINSON RAMA9
02-1081171
2019-01-25 [13:57]
โปรแกรม Skype 
Skype ใช้งานไม่ได้เพราะไม่มีรหัสเข้า
เสร็จเรียบร้อย 
1273
  นางสาว สุนันท์ มะพลับสวน (เม)
 D101 - PINO LATTE KHAO KHO
110
2019-01-24 [17:47]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกปริ้นเครื่อง CANON จำนวน 5 ตลับค่ะ (PINO KHAOKHO) **ขอบคุณมากค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1274
  นาย สันติ (วงศา)
 131 - DICKIES ESPLANADE
026609297
2019-01-24 [14:23]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากมีการนับสตีอก 11/01/2019 สรุปสินค้าสูญหายเรียบร้อย รบกวนตั่งสตีอกใหม่
 
1275
  นาย สันติ (วงศา)
 102 - NY.LA ESPLANADE
026609297
2019-01-24 [14:05]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากมีการนับสต๊อก 10/01/2019 สรุปสินค้าสูญเรียบร้อย รบกวนตั่งสตีอกใหม่
 
1276
  นาย บรรหาร สอนคำ (ฮา)
 509 - OUTLET KHAO YAI
044-377529
2019-01-24 [12:22]
โปรแกรม Skype 
Skype เข้าใช้งานไม่ได้ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1277
  นางสาว นันทวัน (อ่อนอุทัย)
 SP-003 - HR
843487717
2019-01-23 [11:40]
โปรแกรมอื่นๆ 
รีโมทเข้า NoteBook BackStore ร้าน Paul Frank Cafe สาขา Pinklao ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1278
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร (เบส)
 208 - CENTRAL PATTAYA
038043436
2019-01-22 [12:54]
เครื่องสแกนนิ้วมื้อ (Finger scan) 
ทำโปรแกรมดึงทามชีสให้หน่อยครับ เนื่องจากร้านNYLA PATTAYA อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้(HRดึงข้อมูลไม่ได้ครับ)
เสร็จเรียบร้อย 
1279
  นางสาว นันทวัน (อ่อนอุทัย)
 SP-003 - HR
843487717
2019-01-22 [12:20]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนติดตั้งโปรแกรม Att management ของร้าน 120 พาราไดร์เพื่อใช้ในการดึงเวลาจากเครื่องสแกนนิ้วค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1280
  นาง เพ็ญประภา เหมือนปั้น (พี่บ่วย)
 140 - VOLCOM ZPELL
121
2019-01-21 [17:50]
อื่นๆ 
แก้ไขบิล ABB เปลี่ยนชื่อร้านจาก VOLCOM เป็น NY ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198