รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1281
  นางสาว ปราริชาติ ชาสงวน (ลูกปรา)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2019-01-21 [16:12]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้งสต็อกร้าน CDS แจ้งวัฒนะใหม่ค่ะ เนื่องจากเช็คสต็อกวันที่ 18/01/62 ค่ะ
 
1282
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-01-21 [11:34]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายไม่มาค่ะ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ 1.ร้าน508 วันที่ 20/01/62 2.ร้าน509 วันที่ 20/01/62 3.ร้าน511 วันที่ 20/01/62
เสร็จเรียบร้อย 
1283
  นาง นิสารัตน์ (ปุ๋ย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2019-01-21 [10:35]
โปรแกรม Skype 
สไกป์ใช้ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1284
  นางสาว สุจิตราภรณ์ ภัทรสิริวราพงศ์ (หญิง)
 116 - PF JUNGCYLON
076366758
2019-01-21 [10:31]
โปรแกรม Pos 
รบกวน@รหัสพนักงาน 518095 สมชาย สมบัติ เวลายิงขายใน front Office ให้หน่อยคะ ขอบคุณคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1285
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2019-01-21 [09:39]
อื่นๆ 
ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องสแกนนิ้วของร้าน Pino Zpell ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1286
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-01-18 [12:02]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน POS ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน 804 วันที่14-15/01/62 2.ร้าน 133 วันที่17/01/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1287
  นาย สาธิต กนิตศรีบำเพ็ญ (ยุ่น)
 OP-001 - MARKETING
145
2019-01-17 [09:35]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวน Crack Program Adobe Lightroom ของNotebookพี่ปาล์ม
เสร็จเรียบร้อย 
1288
  นางสาว วสุพร วรรณอาภา (ส้ม)
 OP-002 - PRODUCT
109
2019-01-16 [16:31]
อื่นๆ 
ตั้งค่าเครื่องปริ้นสติ๊กเกอร์ให้หน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1289
  นางสาว สุธาสินี กล้าเขตการ (ดาว)
 149 - MARKET VILLAGE HUAHIN
0847334578
2019-01-16 [14:59]
อื่นๆ 
แจ้งบันทึกรหัสพนักงาน อภิรดา โตแตง 518126 เข้าระบบ เพื่อใช้งาน POS
 
1290
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2019-01-16 [10:54]
โปรแกรม Skype 
เข้า skype ไม่ได้ค่ะ และเปิดลูกศร ดึงข้อมูลออกและเข้าไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1291
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-01-14 [14:59]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในpos ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน110 วันที่13/01/62 2.ร้าน508 วันที่11-13/01/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1292
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-01-14 [14:59]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในpos ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน110 วันที่13/01/62 2.ร้าน508 วันที่11-13/01/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1293
  นางสาว นันทวัน (อ่อนอุทัย)
 SP-003 - HR
843487717
2019-01-14 [11:45]
โปรแกรมอื่นๆ 
ไม่สามารถเชื่อมต่อโปรแกรม TeamViewer10 ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1294
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2019-01-09 [12:21]
โปรแกรมอื่นๆ 
ไม่สามารถนำเข้าข้อมูลจาก Excel ไป โปรแกรม B-plus ได้ค่ะ (พี่ตั้มแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วค่ะ)
เสร็จเรียบร้อย 
1295
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2019-01-08 [17:02]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
ติดตั้งเครื่องสำรองไฟ เครื่องน้องฝึกงาน(บัญชี)
เสร็จเรียบร้อย เบิกเครื่องสำรองไฟ 
1296
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-01-08 [14:55]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดในในposมาไม่ครบค่ะ รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ 1.ร้าน506 วันที่ 3-4/1/62 2.ร้าน133 วันที่7/1/62
เสร็จเรียบร้อย 
1297
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ (ตุ้งติ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2019-01-08 [11:01]
โปรแกรม Skype 
เครื่อง IP:65 เข้า Skype ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1298
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2019-01-08 [10:48]
อื่นๆ 
เปิดลูกศร ดึงข้อมูลออก และ ดึงข้อมูลเข้า ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1299
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-01-07 [10:15]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในpos ของร้าน 505,705,707 ของวันที่1-31/12/61 ข้อมูลไม่มาค่ะ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1300
  นางสาว เมวิกา ทองอินทร์ (เมย์)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
0917702408
2019-01-05 [18:44]
อื่นๆ 
เนื่องจาก นายสุรนัย พิมพ์หนู รหัส 518101 ประจำร้าน 152 SPD T21 PY ได้ผ่านการทดลองงานแล้ว รบกวนที่ไอทีแอดรหัสพนักงานเพื่อให้ยิงขายได้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198