รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1321
  นางสาว สุนันท์ (มะพลับสวน)
 D001 - DAFF OFFICE
0951632269
2018-12-19 [17:16]
โปรแกรม E-Mail 
อีเมล มีการแจ้งเตือน หมดอายุ / มีการแก้ไข้แล้ว ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1322
  นางสาว เตือนใจ เกตุรัตน์ (เหมี่ยว)
 149 - MARKET VILLAGE HUAHIN
-
2018-12-18 [12:20]
โปรแกรม E-Mail 
อีเมลล์รับเข้าไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1323
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-12-17 [15:37]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในposไม่มาค่ะ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ ดังนี้ 1.ร้าน120 วันที่15-16/12/61 2.ร้าน510 วันที่16/12/61 3.ร้าน511 วันที่16/12/61
เสร็จเรียบร้อย 
1324
  นางสาว ฤาชุตา นาคะปักษิราช (ยุ้ย)
 150 - PF&TOKIDOKI CTW
0971380108
2018-12-16 [18:08]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ canon MF3010 ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1325
  นางสาว วราภรณ์ อำไพร (พัช)
 603 - ROBINSON RAMA9
02-1081171
2018-12-15 [12:47]
โปรแกรม Pos 
ปรับราคาจาก50%เป็นราคาปกติ 1852141300090 DK1181101 LONG SHIRT 2695 บาท ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1326
  นางสาว พิไลลักษณ์ สุขสมบัติ (อ้อย)
 505 - OUTLET KRA BI
0917702409
2018-12-15 [12:11]
โปรแกรม E-Mail 
รบกวนเพิ่มโปรแกรม อีเมลล์ ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1327
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2018-12-14 [15:48]
โปรแกรม Formula 
บจก.ปัทมสกุล คีย์ดิส เต็มค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1328
  นางสาว สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-12-14 [15:33]
โปรแกรม Microsoft Office 
microsoft office เครื่องพี่ปุ๊ยหมดอายุค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1329
  นาย ประมวล วันโท (แมน)
 OP-005 - WHOLESALES
130
2018-12-14 [11:51]
โปรแกรม NAV 
แจ้ง Set Up nootbook ในการยิงนับ Stock ประจำปีในคลังโดยใช้ program NAV ในการยิงนับ วันที เริ่ม 17-21 /12/2018 Computer 5 Set ที่ ลาน NYLA GROUPครับผม
เสร็จเรียบร้อย 
1330
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-12-14 [11:28]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายไม่มาค่ะ รบกวนดึงยอดขายดังนี้ค่ะ 1.ร้าน102 วันที่13/12/61 2.ร้าน131 วันที่13/12/61 3.ร้าน149 วันที่13/12/61 4.ร้าน804 วันที่12-13/12/61 5.ร้าน120 วันที่13/12/61 6.ร้าน133 วันที่13/12/61 7.ร้าน144 วันที่13/12/61 8.ร้าน504 วันที่13/
เสร็จเรียบร้อย 
1331
  นางสาว เมธาพร อตมกูลศรี (ทราย)
 118 - PF TERMINAL 21
022549350
2018-12-13 [10:18]
อื่นๆ 
รบกวนแอดรหัสพนักงานใหม่เข้าระบบขาย Pos ให้ด้วยค่ะ รหัสพนักงาน 518137 นางสาวชลิตา ลัดดาพวง ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1332
  นาย สุวิทย์ชัย กิจจา (แบงค์)
 212 - CENTRAL ZEN
021009093
2018-12-12 [11:26]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งสต็อกชีสให้ใหม่ด้วยครับ หลังจากเช็คสต็อกไปเมื่อ07/12/2018
เสร็จเรียบร้อย 
1333
  นางสาว สุนิษา สังข์วิชัย (สุนิ)
 509 - OUTLET KHAO YAI
044-377529
2018-12-12 [10:42]
โปรแกรม Stock Sheet 
เข้าใช้งานหน้า Stock Sheetไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1334
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-12-10 [13:18]
โปรแกรม Pos 
รายงานสรุปการเก็บเงิน แบบห้างเก็บเงินไม่แสดงข้อมูลยอดขายQR ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1335
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-12-10 [13:16]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในระบบpos ไม่มาค่ะ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ 1.ร้าน110 วันที่8-9/12/61 2.ร้าน510 วันที่9/12/61
เสร็จเรียบร้อย 
1336
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-12-10 [10:52]
โปรแกรม NAV 
ยอดขายร้าน ฟลอแฟรงค์คาเฟ่ เอสพลานาด วันที่ 15/11/18 มีรหัสพี่ปุ้ยเข้าไปเทสระบบ 105 บาท แล้วยังไม่ได้วอยย์ออก รบกวนช่วยหาทางแก้ไขให้ด้วยค่ะ และอยากให้วอยออกภายในเดือน 12/61 ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1337
  นาง นิสารัตน์ (ปุ๋ย)
 D001 - DAFF OFFICE
113
2018-12-10 [10:08]
เม้าส์ (Mouse) 
ขอเปลี่ยนเม้าส์ค่ะ เม้าส์พังเวลาคลิกซ้ายแล้วจะขึ้นเป็นคลิกขวาตลอดค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1338
  นาย ประมวล วันโท (แมน)
 OP-005 - WHOLESALES
130
2018-12-07 [15:14]
โปรแกรม Microsoft Office 
Activate Office. product key
เสร็จเรียบร้อย 
1339
  นางสาว มิลตรา มูลจะคำ (มิน)
 150 - PF&TOKIDOKI CTW
0639095817
2018-12-07 [14:09]
โปรแกรม Microsoft Office 
โปรโมชั่นที่ไม่ได้ร่วมรายการ 20% ของแบร์น tokidoki พอยิงแล้วมันลด 20% ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1340
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2018-12-06 [16:40]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
หมึกเครื่องปริ้นท์หมดค่ะ
เสร็จเรียบร้อย เบิกหมึก 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198