รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1381
  นางสาว ณัฐิดา จักรแก้ว (อ้อน)
 102 - NY.LA ESPLANADE
02-6609297
2018-11-05 [15:14]
เครื่องเล่น (HD Player)  
เครื่องเล่นไม่ทำงาน ไม่อ่านแผ่น
เสร็จเรียบร้อย 
1382
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2018-11-05 [09:13]
อื่นๆ 
เปลี่ยนแรมเครื่องค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1383
  นาย สุชาครีย์ จันทร์มี (บาส)
 203 - CENTRAL BANGNA
027456371
2018-11-02 [12:57]
โปรแกรม Pos 
ยิงบาร์ขายสินค้าปกติแล้วลด 30% เลยครับ แก้ให้ทีครับ ขอบคุณครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1384
  นางสาว จริยา (แก้วโขง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2018-11-02 [12:01]
โปรแกรม Formula 
เพิ่มเติม Flash Key ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1385
  นางสาว เตือนใจ เกตุรัตน์ (เหมี่ยว)
 149 - MARKET VILLAGE HUAHIN
0847334578
2018-11-02 [11:54]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น canon mf 3010
เสร็จเรียบร้อย 
1386
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-11-02 [11:25]
โปรแกรม Pos 
รายงานภาษีขาย ร้าน 152 ไม่มีเลขที่สรรพากร
เสร็จเรียบร้อย 
1387
  นางสาว สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
 D001 - DAFF OFFICE
02-9546400
2018-11-02 [11:16]
จอภาพ (Monitor) 
monitor 2 จอ ให้เขาค้อค่ะ
 
1388
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2018-11-02 [09:55]
โปรแกรม Formula 
คีย์ดิสเต็มค่ะ Formula55 บัญชีคุณเสริมชัย ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1389
  นางสาว วรมน พูลสวัสดิ์ (แจน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2018-11-02 [09:19]
อื่นๆ 
ให้กำหนดการผู้เข้าใช้เครื่องถ่ายเอกสาร IV C2260 ที่ตั้งอยู่ในคลังสินคัา
เสร็จเรียบร้อย 
1390
  นางสาว จริยา (แก้วโขง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2018-11-01 [17:54]
โปรแกรม Pos 
รบกวนอัพเดท POS ให้บัญชีทุกเครื่องด้วยนะค่ะ เนื่องจากต้องเข้าไปเช็คยอดขายทุกวันค่ะ ****ด่วนนนนนนนน
เสร็จเรียบร้อย 
1391
  นางสาว ศยามน ตีระมาตย์ (มุก)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2018-11-01 [13:58]
โปรแกรม NAV 
แบบฟอร์มรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53) ของ บจก.เดอะ คาเฟ่ ในส่วนยอดรวมเงินและภาษีที่นำส่งในแผ่นที่ 1 ตกหล่นไปอยู่ในหน้าที่ 2 ทำให้รายละเอียดแผ่นที่ 2 ข้ามไปอยู่แผ่นที่ 3 ขอบคุณค่ะ มุก
ส่งเรื่องให้ทาง Consult แก้ไขให้เรียบร้อย 
1392
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2018-11-01 [11:59]
อื่นๆ 
เปลี่ยนเครื่องพี่ปอย กับเครื่องมายค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1393
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ (ตุ้งติ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-11-01 [09:46]
โปรแกรม Pos 
รบกวนอัพเดทโปรแกรม POS เนื่องจากเข้าใช้งานไม่ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1394
  นางสาว จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ่อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-11-01 [09:01]
โปรแกรม Pos 
ระบบ โปรแกรมPOS แจ้งว่ายังไม่ได้อัพเดทคะจึงทำให้เข้าใช้งานไม่ได้คะ
เสร็จเรียบร้อย 
1395
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2018-10-31 [10:03]
โปรแกรม Skype 
เข้าสไกด์ไม่ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ ฝน
เสร็จเรียบร้อย 
1396
  นางสาว เพชรี ทิพราช (เพชร)
 127 - NY.LA FASHION ISLAND
029475938
2018-10-30 [15:21]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปลิ้น canon mf3010
เสร็จเรียบร้อย 
1397
  นางสาว นัชชา แก้วเก็บ (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
105
2018-10-30 [11:55]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนลงโปรแกรมที่ใช้เรียกสต็อค (Test NAV) ให้เครื่องเบสค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1398
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-10-29 [15:47]
โปรแกรม Pos 
ย้ายบิลร้าน 809 และ 905 เนื่องจากมีการทำรับคืนแล้วยอดติดลบทำให้ Gen.SA ไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1399
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-10-29 [12:06]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในpos ไม่มา รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ 1.ร้าน 144 วันที่ 28/10/61 2.ร้าน 152 วันที่ 28/10/61
เสร็จเรียบร้อย 
1400
  นางสาว เจนจิรา สารเห็ด (เจน)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032-473039
2018-10-29 [10:53]
ลําโพง (Speaker) 
คอมเปิดเพลงไม่ได่ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198