รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
141
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400#126
2021-06-15 [15:06]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 208 วันที 4/06/2564 และ วันที่ 7/06/2564 ไม่สามารถโอนข้อมูลได้
 
142
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400#126
2021-06-15 [14:55]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 203 วันที่ 11/06/2564 ร้าน 213 วันที่ 12/06/2564 ร้่าน 212 วันที่ 7/06/2564 ไม่สามารถโอนข้อมูลได้
 
143
  คุณ ชนนิกานต์ สว่างกรรณ์ (มิว)
 OP-002 - PRODUCT
0855431232
2021-06-15 [10:37]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
อยากลอง Driver Printer เครื่องของห้อง HR ค่ะ ชั้น3 เสียตลอดไม่ได้ใช้เลยค่ะ
เรียบร้อย 
144
  คุณ พัชญ์ธิฌา ชัยวงศ์ (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2021-06-14 [16:24]
อื่นๆ 
ลบโปรแกรม Sketchup 2018 แก้ไข Sketchup 2020 จะเปิด 3Dwarehouse ละมันขึ้นว่า ลองเปิดจากเบราเซอร์อื่น
เสร็จเรียบร้อย 
145
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-06-14 [14:13]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย pos ไม่มา/มาไม่ครบ 1.ร้าน 131 วันที่ 11-13/6/64 2.ร้าน 506 วันที่ 13/6/64 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เรียบร้อย 
146
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-06-14 [12:02]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขายไม่ได้ ดังนี้ 1.ร้าน127 วันที่ 2/6/64 2.ร้าน508 วันที่ 6/6/64 3.ร้าน509 วันที่ 10/6/64 4.ร้าน511 วันที่ 6/6/64 5.ร้าน 102 วันที่ 2/6/64 6.ร้าน 128 วันที่ 1,2,4,5,8/6/64 7.ร้าน 131 วันที่5/6/64 8.ร้าน 152 วันที่ 7/6/64
 
147
  คุณ ประมวล วันโท (มวล)
 SP-005 - WAREHOUSE
029546400-130
2021-06-14 [11:14]
โปรแกรมอื่นๆ 
หน้าจอค้าง ครับไม่สามารถใช้งานได้
เสร็จเรียบร้อย 
148
  คุณ ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ (แซนด์)
 OP-001 - MARKETING
146
2021-06-11 [17:36]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ปริ้นไม่ออกค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
149
  คุณ นัชชา แก้วเก็บ (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2021-06-11 [17:23]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น A4 6 กล่อง
เรียบร้อย 
150
  คุณ ประมวล วันโท (มวล)
 OP-005 - WHOLESALES
029546400-130
2021-06-11 [10:59]
เม้าส์ (Mouse) 
Mouse เสีย ครับเครื่อง คีย์ขาย E-COM
เรียบร้อย 
151
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400#126
2021-06-10 [17:39]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 212 วันที่ 7/06/2021 ไม่สามารถโอนข้อมูล
 
152
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400#126
2021-06-10 [14:07]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
เครื่่องปริ้นกระดาษไม่ออก ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
153
  คุณ ไพโรจน์ เลี้ยงเจริญกิจ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2021-06-09 [11:01]
โปรแกรม Pos 
เปลี่ยนวันที่ จาก 09/06/2021 เป็น 08/06/2021 pos 812 = 1812026408 - 1812026410 815 = 1815044781 - 1815044814
เรียบร้อย 
154
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400#126
2021-06-09 [09:49]
ตัวเครื่อง (Case) 
ติดตั้งไดร์ M ในเครื่องด้วยค่ะ
เรียบร้อย 
155
  คุณ ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ (แซนด์)
 OP-001 - MARKETING
146
2021-06-08 [17:20]
อื่นๆ 
ลงโปรแกรม รีโมท ไปเครื่องซับพลายเออร์
เสร็จเรียบร้อย 
156
  คุณ ไพโรจน์ เลี้ยงเจริญกิจ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2021-06-08 [14:48]
โปรแกรม Pos 
เปลี่ยนวันที่ จาก 08/06/2021 เป็น 07/06/2021 pos 812 = 1812026340 - 1812026380 = 2812000468 - 21812000469 pos 815 = 1815044639 - 1815044744 = 2815000897
เรียบร้อย 
157
  คุณ ประมวล วันโท (มวล)
 OP-005 - WHOLESALES
029546400-130
2021-06-08 [10:10]
ตัวเครื่อง (Case) 
เครื่อง WH-006 ใช้งานไม่ได้ มีงานด่วนต้องยิง
เรียบร้อย 
158
  คุณ ธุวกร สุวรรณวงศ์ (คำ)
 OP-007 - PRODUCTION
088-0937122
2021-06-07 [11:53]
อื่นๆ 
แก้ไขเครื่องปริ้นสติ๊กเกอร์ไม่ชัด
เสร็จเรียบร้อย 
159
  คุณ จุฑามาศ (จ๋อมแจ๋ม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2021-06-04 [14:42]
โปรแกรม NAV 
ยอดขายยังไม่เข้าค่ะNAV เป็นยอดขาย WHS วันที่ 31/05/2021 ค่ะ
 
160
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-06-04 [14:28]
โปรแกรม NAV 
Gen SD ร้าน 909 วันที่ 25/05/2021 ไม่ได้ค่ะ
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198