รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1421
  นางสาว มิรุณา ช่วงโชติ (ลูกหยี)
 140 - VOLCOM ZPELL
021509114
2018-10-19 [13:54]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนขอตั้ง Stock Sheet ใหม่ เนื่องจากเช็คสต็อกในวันที่ 03 ต.ค.61 และเปลี่ยนคนดูแลร้านค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
1422
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2018-10-19 [12:25]
โปรแกรม Skype 
เข้า Skype ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1423
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-10-19 [11:17]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน 133 วันที่ 18/10/61 2.ร้าน 102 วันที่ 18/10/61 3.ร้าน 151 วันที่ 18/10/61
เสร็จเรียบร้อย 
1424
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-10-18 [11:28]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูล Shop 127 วันที่ 17/10/61 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1425
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2018-10-17 [10:55]
โปรแกรม Skype 
เปิด Skype ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1426
  นางสาว รัตนา ชูช่วย (ชุ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
106
2018-10-16 [16:42]
โปรแกรม Pos 
ต้องการลงโปรแกรม PowerAcc SO
เสร็จเรียบร้อย 
1427
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-10-16 [11:27]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในpos ไม่มาค่ะ รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ 1.ร้าน 118 วันที่13-15/10/61 2.ร้าน 131 วันที่12/10/61 3.ร้าน 149 วันที่15/10/61 4.ร้าน 151 วันที่12/10/61
เสร็จเรียบร้อย 
1428
  นาย ชัยวัฒน์ (สิถิระบุตร)
 132 - NY.LA CENTRAL WORLD (2)
0971380108
2018-10-13 [14:57]
โปรแกรม Skype 
804 NY LA CTW ขอตั้ง โปรแกรม Skype ร้านครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1429
  นาย ชัยวัฒน์ (สิถิระบุตร)
 132 - NY.LA CENTRAL WORLD (2)
0971380108
2018-10-13 [14:55]
โปรแกรม Stock Sheet 
804 NY LA CTW ขอตั้ง stock ร้านครับ
 
1430
  นาย ชัยวัฒน์ (สิถิระบุตร)
 132 - NY.LA CENTRAL WORLD (2)
0971380108
2018-10-13 [14:46]
โปรแกรม E-Mail 
804 NY LA CTW ขอตั้งE MAIL ร้านครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1431
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-10-12 [14:06]
โปรแกรม Pos 
ดึงยอดขาย Shop 506 วันที่ 11/10/2561 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1432
  นางสาว นภาสิริ สีเหลือง (เมย์)
 149 - MARKET VILLAGE HUAHIN
0991975625
2018-10-12 [12:21]
โปรแกรม Skype 
สไกลใช้งานไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1433
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-10-12 [12:19]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายวันที่ 11/10/61 ร้าน 140 ข้อมูลไม่มาค่ะ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1434
  นางสาว วราภรณ์ อำไพร (พัช)
 603 - ROBINSON RAMA9
02-1081171
2018-10-12 [12:14]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้ง stock ใหม่ค่ะ เช็คสต็อกล่าสุดวันที่ 4-10-61ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1435
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ (ตุ้งติ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-10-11 [14:23]
โปรแกรม Formula 
คีย์ดิส ในโปรแกรม Formula บจก.จี-ราล์ฟ เต็มค่ะ (Formula-ก้อน1ค่ะ) ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1436
  นาย กมลศิลป์ องคะเส (เอก)
 SP-003 - HR
108
2018-10-10 [10:23]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ไม่มีไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์
เสร็จเรียบร้อย 
1437
  นางสาว อสมา (ปอย)
 OP-002 - PRODUCT
123
2018-10-09 [17:48]
เร้าเตอร์ (Router) 
ขอเบิกตัวใหม่ใช่ชั้น 3 ค่ะ ตัวเก่าถอดปลํ๊กเเละเสียบใหม่ก็เข้าไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1438
  นาย ประมวล วันโท (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2018-10-09 [14:30]
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Printer) 
ไม่สามารถ เข้า Print Bracode Brand Dickise ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1439
  นาย กมลศิลป์ องคะเส (เอก)
 SP-003 - HR
108
2018-10-09 [11:24]
เม้าส์ (Mouse) 
*ติดตั้งโปรแกรม Photoshop *เม้าส์คลิกซ้ำ
เสร็จเรียบร้อย เบิก เมาส์ 
1440
  นางสาว มินท์มันตา (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-10-08 [11:31]
โปรแกรม Pos 
การเรียกรายงาน POSเมนู รายงานยอดขายตามบาร์ห้าง เช่น วันที่ 1-3 อยากให้ รายงานออกมาเรียงกันและแยกเป็นแต่ละสาขา เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198