รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1461
  นาย รัฐพล (Joe)
 SP-004 - IT
111
2018-10-01 [11:45]
โปรแกรม NAV 
สร้างคลัง accสำหรับ wh
เสร็จเรียบร้อย 
1462
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-10-01 [11:38]
โปรแกรม Pos 
ยอดขายร้าน 129 วันที่ 30/09/61 ข้อมูลไม่มาค่ะรบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1463
  นางสาว นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2018-10-01 [11:34]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนลงโปรแกรม Attendance Management ของสาขา Outlet Pattaya เพื่อใช้ในการดึงเวลาสแกนนิ้วของพนักงานที่สาขาค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1464
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-10-01 [11:24]
โปรแกรม Pos 
ย้ายบิลร้าน 905 รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ ขอวันนี้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1465
  นางสาว รัตติกร บุญมี (จ๊ะ)
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2018-10-01 [11:14]
โปรแกรม Pos 
ประมวลผลสิ้นเดือนไม่ได้ค่ะ ค้างอยู่ตั้งแต่08/2016 รบกวนแก้ไขให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1466
  นางสาว จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ่อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-10-01 [10:39]
โปรแกรมอื่นๆ 
ต้องการลงโปรแกรมPOS
เสร็จเรียบร้อย 
1467
  นางสาว มินท์มันตา (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-09-28 [11:19]
โปรแกรม Pos 
309 เดอะมองามวงศ์วานย้ายบิลขายและรับคืนของวันที่ 22 ไปเป็นวันที่ 27/09/61
เสร็จเรียบร้อย 
1468
  นางสาว มินท์มันตา (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400ต่อ126
2018-09-27 [15:01]
โปรแกรม NAV 
หน้า sales Receipt Note เอกสารให่เรียงตามหน้าจอ
เสร็จเรียบร้อย 
1469
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ (ตุ้งติ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-09-27 [14:50]
โปรแกรมอื่นๆ 
ติดตามเรื่องการยื่นภ.ง.ด.(ภงด.3,53)ผ่านอินเตอร์เน็ตค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1470
  นางสาว รัตนา ชูช่วย (ชุ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
106
2018-09-27 [10:31]
โปรแกรม NAV 
แจ้ง back up ข้อมูลในโปรแกรม NAV รอบบัญชีปี 2017 เนื่องจากจะทำการปิดปี 3 บริษัท ประกอบด้วย NY.LA DDH The Cafe
เสร็จเรียบร้อย 
1471
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2018-09-26 [16:48]
โปรแกรม Pos 
ลงโปรแกรม Pos front ในเครื่อง พี่ชุ,กุ้ง,ติ้ง ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1472
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-09-26 [16:20]
โปรแกรม Pos 
ดึงยอดขาย Shop 131 วันที่ 25/09 ให้ด้วยค่ะ ยอดขาย POS ไม่มาค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1473
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-09-26 [13:53]
โปรแกรม Pos 
ดึงยอดขาย Shop 1.Shop 110 วันที่ 24-25/09/61 2.Shop 508 วันที่ 24/05/09/61 ให้ด้วยค่ะ ยอดขาย POS ไม่มาค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1474
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2018-09-26 [09:22]
โปรแกรมอื่นๆ 
ต้องการดาวน์โหลด โปรแกรม ภงด.2 ใน www.rd.go.th
เสร็จเรียบร้อย 
1475
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2018-09-25 [14:08]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าส์ล็อคค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1476
  นางสาว นิลเนตร สุริยัน (ทราย)
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0639095320
2018-09-25 [13:47]
โปรแกรม Skype 
โปรแกรมskype ใช้งานไม่ได้คะ
เสร็จเรียบร้อย 
1477
  นางสาว สุนันท์ มะพลับสวน (เม)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2018-09-25 [10:51]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกปริ้นเครื่อง CANON จำนวน 7 ตลับค่ะ // (PINO OFFICE = 2 // PINO KHAOKHO = 5 ) **ขอบคุณมากค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1478
  นางสาว เตือนใจ เกตุรัตน์ (เหมี่ยว)
 149 - MARKET VILLAGE HUAHIN
0847334578
2018-09-24 [15:42]
โปรแกรมอื่นๆ 
ลงโปรแกรมสำหรับสมัครบัตร MEMBER ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1479
  นางสาว รัตติกร บุญมี (จ๊ะ)
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2018-09-22 [15:19]
สั่งซื้ออุปกรณ์ 
ขอติดตั้งโทรศัพท์ร้านค่ะ
ติดต่อ แผนกRetail ได้เลยครับ 
1480
  นางสาว นภาพร ชิดปราง (อาร์ม)
 SP-010 - ADMINISTRATOR
129
2018-09-21 [15:33]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ต้องการเบิกหมึกเครื่องปริ้น Canon MF 3010 จำนวน 3 อัน
เสร็จเรียบร้อย เบิกหมึก 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198