รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1521
  นางสาว ศิริกาล แก้วธานี (ปลา)
 202 - CENTRAL LADPRAO
025411301
2018-09-03 [21:30]
โปรแกรมอื่นๆ 
เข้าไปเช็คบาร์ห้างในระบบ Back office ไม่ได้ค่ะ รบกวนเข้ามาแก้ไขให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1522
  นางสาว วราภรณ์ อำไพร (พัช)
 603 - ROBINSON RAMA9
021081171
2018-09-03 [21:26]
โปรแกรม Pos 
ปรับราคาเดิมจาก 697 ให้มาเป็นราคา 1,395 VOLCOM รหัส 1762206300174
เสร็จเรียบร้อย 
1523
  นางสาว สุริยา วงค์โสภา (ฝน)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2018-09-03 [15:10]
โปรแกรม Microsoft Office 
อัพเดทข้อมูลแล้วแต่วันที่ยังไม่อัพเดท 20/06/2018 ยังเป็นวันที่เหมือนเดิมคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1524
  นางสาว สุริยา วงค์โสภา (ฝน)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2018-09-03 [14:56]
โปรแกรม Microsoft Office 
อัพเดท Front Office แล้วแต่วันนที่เป็น 08/06/2018
เสร็จเรียบร้อย 
1525
  นางสาว สุริยา วงค์โสภา (ฝน)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
025411301
2018-09-03 [13:32]
โปรแกรม E-Mail 
ส่งเมลล์ไม่ได้ค่ะ อินเทอร์เน็ตยังใช้งานได้อยู่
เสร็จเรียบร้อย 
1526
  นางสาว ปวีณา ชูชิต (ไนท์)
 504 - OUTLET PHUKET
076350443
2018-09-03 [12:02]
โปรแกรม Pos 
เปิดหน้าจอขายไม่ได้คะ
เสร็จเรียบร้อย 
1527
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-09-03 [09:27]
โปรแกรม Skype 
Skype ใช้ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1528
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-09-03 [09:23]
โปรแกรม Pos 
ย้ายบิล Corner 201 วันที่ 29/08/61 บิลยิงขายใหม่เลขที่ 1201020051-53 บิลรับคืนเลขที่ 2201000596-98 ย้ายมาไว้วันที่ 31/08/61 ค่ะ ทั้งหมด 6 บิลค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1529
  นางสาว ชัญญานุช ป้องศิริ (ยุ้ย)
 OP-004 - RETAIL
147
2018-09-03 [09:03]
โปรแกรม Skype 
เข้าไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1530
  นางสาว มิรุณา ช่วงโชติ (ลูกหยี)
 133 - PF FASHION ISLAND
029476420
2018-09-01 [19:21]
โปรแกรม Pos 
รบกวนแอดรหัสพนักงาน เพื่อใช้ในการคีย์ข้อมูลขาย 518043 น.ส.เบญจวรรณ มูลเพ็ญ 518048 น.ส.ทิวากร นุตวงษ์ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1531
  นางสาว อาภาพร ปะระวันนา (ตังเม)
 146 - TERMONAL21-KORAT
044498763
2018-09-01 [10:11]
โปรแกรม Skype 
ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1532
  นาย สมภพ พุทธโส (หนี่ง)
 213 - CENTRAL CHIANGMAI
053288603
2018-08-31 [16:20]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากมีการตรวจนับสต้อควันที่23/08/2018และได้สรุปยอดสินค้าสูญหายเรียบร้อย รบกวนตั้งสต้อกใหม่ให้ด้วยครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1533
  นาย สมภพ พุทธโส (หนี่ง)
 128 - PF CHIANGMAI
053288595
2018-08-31 [16:18]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากมีการตรวจนับสต้อควันที่21/08/2018และได้สรุปยอดสินค้าสูญหายเรียบร้อย รบกวนตั้งสต้อกใหม่ให้ด้วยครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1534
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-08-31 [12:26]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูล Corner 309 วันที่ 26-30/08/61 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1535
  นางสาว น้ำฝน วันเจริญ (ฝน)
 217 - CENTRAL WESTGATE
021944960
2018-08-31 [10:54]
โปรแกรมอื่นๆ 
ช่วยรีโมทเข้ามาดูโปรแกรมในเครื่อง เนื่องจากเปิดโปรแกรมไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1536
  นางสาว สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2018-08-30 [17:09]
โปรแกรม E-Mail 
อีเมล์ไม่สามารถส่งออกได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1537
  นางสาว จริยา (แก้วโขง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2018-08-30 [14:59]
โปรแกรม Skype 
ไม่สามารถใช้งาน Skype ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1538
  นางสาว วัชราพร วงษ์แดง (หนึ่ง)
 OP-001 - MARKETING
152
2018-08-30 [11:11]
โปรแกรม Microsoft Office 
อีเมลล์มีปัญหา ส่งไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1539
  นางสาว สุนันท์ มะพลับสวน (เม)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2018-08-29 [18:28]
โปรแกรม E-Mail 
อีเมลล์ไม่สามารถส่งออกได้ค่ะ / มีการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1540
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2018-08-29 [16:36]
เครื่องสแกนนิ้วมื้อ (Finger scan) 
ฝนไม่สามารถดึงไทม์จาก USB เข้า เข้าโปรแกรม Time ได้ รบกวนเช็คให้ฝนหน่อยค่าาา
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198