รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1541
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2018-08-29 [16:35]
โปรแกรม E-Mail 
ส่งเมลล์ออกไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1542
  นางสาว รัตนา ชูช่วย (ชุ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
106
2018-08-29 [14:06]
โปรแกรม NAV 
แก้ไขฟอร์ม Sale Receipt HRV180800006
เสร็จเรียบร้อย 
1543
  นางสาว ศิริกาล แก้วธานี (ปลา)
 202 - CENTRAL LADPRAO
025411301
2018-08-29 [10:30]
โปรแกรม Pos 
เนื่องจากวันที่ 28 ส.ค.61 ได้ขายสินค้าแบรนด์ Paul Frank รหัสสินค้า 8859228402132 ในราคา 395 บาท แต่รหัสสินค้าเป็น ราคา 197 บาท รบกวน IT แก้ไขราคาให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1544
  นางสาว รัตนา ชูช่วย (ชุ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
106
2018-08-29 [09:21]
โปรแกรม Skype 
Update Skype
เสร็จเรียบร้อย 
1545
  นางสาว สุนิสา ภูชื่นศรี (มดแดง)
 202 - CENTRAL LADPRAO
025411301
2018-08-28 [10:34]
โปรแกรม Pos 
เนื่องจากวันที่ 25 ส.ค.61 ได้ขายสินค้าแบรนด์ Paul Frank รหัสสินค้า 1612904600001 ในราคา 1,147 บาท แต่รหัสสินค้าเป็น ราคา One Price ราคา 499 บาท รบกวน IT แก้ไขราคาให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1546
  นางสาว นฤมล วิลยางกูร (แอ๊ว)
 SP-001 - EXECUTIVE
119
2018-08-27 [16:28]
คีย์บอร์ด (Keyboard) 
เสีย
เสร็จเรียบร้อย เบิก คีย์บอร์ด 
1547
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-08-27 [12:30]
โปรแกรม Pos 
ดึงยอดขาย Shop 212 วันที่ 26/08/61 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1548
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-08-27 [09:06]
โปรแกรม E-Mail 
เมล์มีปัญหาเข้าไม่ได้เลยค่ะ เหมือนจะต้องอัพเดทเมล์ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1549
  นาย wasan (suksup)
 151 - NYLA MEGA BANGNA
891094047
2018-08-26 [12:07]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิก ตลับหมึก พิมพ์ใบกำกับภาษี EPSON จำนวน 2 ชุด
เสร็จเรียบร้อย 
1550
  นางสาว น้ำฝน วันเจริญ (ฝน)
 217 - CENTRAL WESTGATE
021944960
2018-08-24 [17:11]
เม้าส์ (Mouse) 
ขอเปลี่ยนเมาส์เนื่องจากเวลาเลื่อนไม่ไปในทิศทางที่ต้องการค่ะ
เสร็จเรียบร้อย เบิกเมาส์ 
1551
  นางสาว น้ำฝน วันเจริญ (ฝน)
 217 - CENTRAL WESTGATE
021944960
2018-08-24 [17:09]
คีย์บอร์ด (Keyboard) 
ขอเปลี่ยนคีย์บอร์ดเนื่องจากเวลาพิมแล้วค้างค่ะ
เสร็จเรียบร้อย เบิก คีบอร์ด  
1552
  นางสาว อสมา (ปอย)
 OP-002 - PRODUCT
123
2018-08-24 [13:53]
โปรแกรมอื่นๆ 
ขออัพเดทโปรเเกรมเรียกสต๊อกเเละยอดขาย
เสร็จเรียบร้อย 
1553
  นางสาว น้ำฝน วันเจริญ (ฝน)
 217 - CENTRAL WESTGATE
021944960
2018-08-24 [11:35]
โปรแกรมอื่นๆ 
เปิดโปรแกรมOutlook 2013ไม่ได้ค่ะรบกวนรีโมทเข้ามาดูให้หน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1554
  นางสาว บุษกร ทองทวีเกียรติ (ส้มโอ)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2018-08-23 [15:16]
อื่นๆ 
คอมพิวเตอร์ไม่มีโปรแกรม TeamViewer
เสร็จเรียบร้อย 
1555
  นาย ไพโรจน์ (พี่โบ้)
 OP-001 - MARKETING
130
2018-08-22 [13:40]
เม้าส์ (Mouse) 
ใช้ไม่ได้ลากไม่ไป
เสร็จเรียบร้อย 
1556
  นางสาว น้ำฝน วันเจริญ (ฝน)
 217 - CENTRAL WESTGATE
021944960
2018-08-21 [13:19]
โปรแกรม Skype 
รบกวนรีโมทเข้ามาดูโปรแกรมSkypeให้หน่อยค่ะพอดีเปิดไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1557
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-08-21 [10:50]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลยอดขาย Shop 110 วันที่ 19-20/08/2561 ด้วยค่ะ ยอดขายไม่มาค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1558
  นาย วิทยา บุญหล่อ (ต้อม)
 212 - CENTRAL ZEN
02-1009093
2018-08-20 [11:57]
ตัวเครื่อง (Case) 
1.เปิดไม่ค่อยติด เปิดเคื่องไฟติดแต่เครื่องไม่เข้าวินโดว์ ต้องกดปุ่มปิดเปิดค้างใว้จนไฟดับ แล้วก็เปิดใหม่ทำซ้ำสักพักใหญ่ค่อยติดแล้วใช่งานก็ช้าครับ 2.เครื่องสำรองไฟแบตเตอรี่เสื่อม
เสร็จเรียบร้อย 
1559
  นางสาว จริยา (แก้วโขง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2018-08-20 [09:23]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เครื่องสำรองไฟมีเสียงดังค่ะ
 
1560
  นางสาว นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2018-08-17 [16:51]
โปรแกรม E-Mail 
รบกวน Setup e-mail และ skye พนักงานใหม่ค่ะ ชื่อ น.ส.ธัญชนก คุณากรสิริรักษ์ (ไอซ์) Ms.Thunchanok Kunakornsiriruk (ICE) แผนกProduction เริ่มงานวันที่ 20 ส.ค.61
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
16
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198