รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
161
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-06-04 [14:24]
โปรแกรม NAV 
Gen SD ร้าน 907 วันที่ 28/05/2021 ไม่ได้ค่ะ
 
162
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-06-04 [14:21]
โปรแกรม NAV 
Gen SD ร้าน 809 วันที่ 04,05,06,14,24,27,31/05/2021 ไม่ได้ค่ะ
 
163
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400 ต่อ126
2021-06-04 [14:20]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 214 วันที่ 31/05/2021 ไม่สามารถโอนข้อมูลได้
 
164
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400 ต่อ126
2021-06-04 [12:07]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 604 วันที่ 14 และ 25/05/2564 ไม่สามารถโอนข้อมูลได้ ร้าน 603 วันที่ 12/05/2564 ไม่สามรถโอนข้อมูลได้
 
165
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400
2021-06-03 [18:05]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 202 วันที่ 27/05/64 และร้าน 209 วันที่ 19/05/2564 ไม่สามารถโอนข้อมูลได้ค่ะ
 
166
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400
2021-06-02 [16:55]
โปรแกรม Pos 
รบกวนดูข้อมูลร้าน 202 ด้วยค่ะ ข้อมูลที่น้องทำรับคืนและคีย์มาใหม่ ยอดมันเบิ้ลเข้าไปนะคะ รบกวน แก้ไขให้ด้วยค่ะ
เรียบร้อย 
167
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-06-02 [11:05]
โปรแกรม NAV 
ติดgen ยอดขายไม่ได้ *อัพเดทล่าสุด* 1.ร้าน 127 วันที่ 29/05/64 2.ร้าน 133 วันที่ 27/05/64 3.ร้าน 511 วันที่ 30/05/64 4.ร้าน 102 วันที่ 24,31/05/64 5.ร้าน 131 วันที่ 31/05/64 6.ร้าน 151 วันที่ 29/05/64 7.ร้าน 807 วันที่ 25/05/64
 
168
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
0659625955
2021-06-01 [17:21]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 604 วันที่ 14/05/2021 หลังจากกด GEN แล้วข้อมูลหายไป ไม่สามารถทำขั้นตอนต่อไปได้
 
169
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400
2021-06-01 [16:16]
โปรแกรม NAV 
รบกวนดึงข้อมูล ร้าน 603 วันที่ 12/05/64 ให้หน่อยค่ะ เพราะ จะ เข้าไป Gen APS ไม่ได้คะ
 
170
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400 ต่อ 126
2021-06-01 [15:06]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ปริ้นท์กระดาษไม่ออก
 
171
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400
2021-06-01 [15:04]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 202 วันที่ 27 -31 /5/2564 ไม่สามารถโอนข้อมูลได้ และร้าน 203 วันที 24 25 26 27 31 ร้าน 604 วันที่ 25 ไม่สามารถโอนข้อมูล
 
172
  คุณ ไพโรจน์ เลี้ยงเจริญกิจ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2021-06-01 [13:49]
โปรแกรม Pos 
เปลี่ยนวันที่ใน pos จากวันที่ 01/06/2021 เป็น 31/05/2021 812 = 1812026042 - 1812026084 2812000459 815 = 1815044341 - 1815044367 2815000891
เรียบร้อย 
173
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-06-01 [11:05]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายpos ไม่มา/มาไม่ครบ ดังนี้ 1.ร้าน 506 วันที่ 31/05/64 2.ร้าน 131 วันที่ 31/05/64 3.ร้าน 150 วันที่31/05/64 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เรียบร้อย 
174
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-05-31 [16:07]
โปรแกรม NAV 
ติดgen ยอดขายไม่ได้ 1.ร้าน110 วันที่ 20/05/64 2.ร้าน127 วันที่ 22,29/05/64 3.ร้าน133 วันที่ 27/05/64 4.ร้าน511 วันที่ 30/05/64 5.ร้าน102 วันที่ 24/05/64 6.ร้าน140 วันที่ 22/05/64 7.ร้าน151 วันที่22,29/05/64 8.ร้าน807 วันที่ 19,20,22,23,25,30/
 
175
  คุณ รัตติกร บุญมี (จ๊ะ)
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2021-05-29 [14:17]
โปรแกรม Microsoft Office 
รบกวนแก้ยอดขายวันที่28/5/64 เนื่องจากปิดรอบไปแล้ว แต่มีการsigh in เข้าไปอีกรอบ ทำใหยอดขายมารวมกันเป็นวันที่28กับวันที่29 ค่ะ
เรียบร้อย 
176
  คุณ สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2021-05-28 [15:25]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกปริ้นเครื่อง CANON จำนวน 5 ตลับค่ะ (PINO KHAOKHO) **ขอบคุณมากค่ะ
เรียบร้อย 
177
  คุณ ไพโรจน์ เลี้ยงเจริญกิจ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2021-05-28 [10:34]
โปรแกรม Pos 
เปลี่ยนวันที่ 28/05/2021 เป็นวันที่ 27/05/2021 pos 812 = 1812025860 - 1812025872 815 = 1815044073 - 1815044095
เรียบร้อย 
178
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-05-27 [13:58]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขายไม่ได้ 1.งานe-space 814 Zpell วันที่ 1,2,6,14/05/64
 
179
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-05-27 [12:30]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขายไม่ได้ 1.ร้าน110 วันที่ 20/05/64 2.ร้าน127 วันที่ 22/05/64 3.ร้าน 140 วันที่ 22/05/64 4.ร้าน151 วันที่ 22/05/64 5.ร้าน807 วันที่19,20,22,23/05/64
 
180
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-05-27 [10:47]
โปรแกรม NAV 
Gen SD ร้าน 909 วันที่ 06/05/2021
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198