รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1601
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-07-24 [11:54]
โปรแกรม Pos 
ไอทีย้ายบิล Corner 609 วันที่ 21/07/18 ให้ด้วยค่ะ เนื่องจากโอนข้อมูลเข้า NAV แล้วแต่หน้าร้านมายิงย้อนหลังคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1602
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-07-23 [16:03]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลยอดขาย Corner 604 วันที่ 22/07/61 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1603
  นางสาว ปวริศา อนุลาวัพพ์ (แคร์)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-07-23 [13:38]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
ไฟไม่เข้าเครื่องสำรองไฟ
เสร็จเรียบร้อย เปลียน แบ๊ต สำรองไฟ 
1604
  นาย อาทิตย์ ธูปทอง (หนุ่ม)
 511 - OUTLET PATTAYA
0634377097
2018-07-21 [13:37]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
สวัสดีครับ สาขา เอาท์เล็ทพัทยา ขอเบิกหมึกเครื่อง ปริ้น CANON LBP6000/LBP6018 1ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1605
  นางสาว ณัฐิดา จักรแก้ว (อ้อน)
 131 - DICKIES ESPLANADE
02-6609297
2018-07-20 [20:08]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกปริ๊นเตอร์ Canon รุ่น LBP6000/LBP6018 จำนวน 1 ชิ้นค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1606
  นางสาว ณัฐิดา (อ้อน)
 102 - NY.LA ESPLANADE
02-6609297
2018-07-20 [20:03]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกปริ๊นเตอร์ canon รุ่น Cartridge 325 starter จำนวน 1 ชิ้นค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1607
  นางสาว ณัฐิิดา (อ้อน)
 102 - NY.LA ESPLANADE
02-6609297
2018-07-20 [14:15]
อื่นๆ 
โปรแกรม Skype ใช้งานไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1608
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-07-20 [11:57]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลยอดขาย Shop ให้ด้วยค่ะ 1.Shop 133 วันที่ 19/07/61 2.Shop 508 วันที่ 17/07/61
เสร็จเรียบร้อย 
1609
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-07-20 [11:01]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลยอดขาย POS Corner 603 พระราม9 วันที่ 14-19/07/61 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1610
  นางสาว กมลรัตน์ (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-07-19 [14:29]
โปรแกรม Pos 
รบกวนดึงข้อมูลร้าน 131 วันที่ 16-18/07/18 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1611
  นาย ยุทธพล เลิศล้ำ (แทน)
 OP-001 - MARKETING
132
2018-07-19 [11:31]
โปรแกรม Stock Sheet 
แจ้งตั้ง STOCK SHEET คลัง OPN ณ วันที่ 16/07/18 ครับผม รบกวนด้วยครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1612
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-07-19 [10:52]
โปรแกรม Pos 
ดึงยอดขาย Corrner 309 วันที่ 15-16/07/18 ให้ด้วยค่ะ ยอดขาย POS ไม่มาค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1613
  นางสาว ฉันทิกา (รุจิรเสรีชัย)
 SP-003 - HR
108
2018-07-19 [09:23]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
สั่งหมึกเครื่องปริ้น Canon MF3010 on HR-NOON 3 กล่องค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1614
  นางสาว ชัญญานุช ป้องศิริ (ยุ้ย)
 OP-004 - RETAIL
147
2018-07-18 [09:41]
อื่นๆ 
เข้าไฟล์scen ไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1615
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-07-17 [17:51]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลร้าน 140 วันที่ 15-16ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1616
  นางสาว บุณยาพร ไชยนา (หยาม)
 603 - ROBINSON RAMA9
021081171
2018-07-17 [17:14]
โปรแกรม Stock Sheet 
คอมพิวเตอร์หน้ารา้นสาขาพระราม 9 ไม่มีโปรแกรม stock sheet รบกวนตรวจสอบและติดตั้งให้ด้วยค่ะ เนื่องจากไม่สามารถเช็คสินค้าได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1617
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 OP-001 - MARKETING
126
2018-07-17 [13:43]
โปรแกรม Pos 
ดึงยอดขาย Shop 110 วันที่ 15-16/07/61 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1618
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2018-07-17 [09:16]
อื่นๆ 
ลง Font คะ
เสร็จเรียบร้อย 
1619
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-07-16 [15:12]
โปรแกรม Pos 
ยอดขาย Corner 208 วันที่ 15/07/61 ไม่มาค่ะ ไอทีตรวจสอบให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1620
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-07-16 [15:03]
โปรแกรม Pos 
ยอดขาย Corner 208 วันที่ 15/07/61 ไม่มาค่ะ ไอทีตรวจสอบให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198