รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1621
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2018-07-16 [09:35]
อื่นๆ 
ลง Font คะ
เสร็จเรียบร้อย 
1622
  นาย มนัส สายเขื่อนแก้ว (นัส)
 603 - ROBINSON RAMA9
021081171
2018-07-14 [13:22]
ตัวเครื่อง (Case) 
แจ้ง คอมพิวเตอร์ windowe เสียครับ (ขอเปลี่ยนชุดใหม่ครับ)
เสร็จเรียบร้อย 
1623
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-07-13 [15:26]
โปรแกรม Pos 
ดึงยอดขาย POS Shop 510 วันที่ 10-12/07/61 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1624
  นางสาว เมวิกา ทองอินทร์ (เมย์)
 208 - CENTRAL PATTAYA
038043436
2018-07-12 [21:09]
โปรแกรม Stock Sheet 
มีการนับสต็อกร้าน CDS PATTAYA ในวันที่ 11/07/2018 และเคลียรร์เรียบร้อยแล้วรบกวนพี IT ตั้งสต็อกให้ใหม่ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1625
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-07-12 [11:42]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลยอดขาย Corner 212 วันที่ 09/07/2561 ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1626
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-07-11 [11:51]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 118 วันที่ 05/07/18 Gen.SD ไม่ได้ เนื่องจากติด Dimension ตามไฟล์แนบค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1627
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-07-11 [11:01]
โปรแกรม Pos 
ดึงยอดขาย Shop 127 วันที่ 3-5/07/2561 ให้ด้วยค่ะ เลขที่บิล 1127020650-1127020675 หายไปค่ะ ตรวจสอบให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1628
  นางสาว เตือนใจ เกตุรัตน์ (เหมี่ยว)
 149 - MARKET VILLAGE HUAHIN
-
2018-07-09 [20:15]
โปรแกรม Microsoft Office 
Excel พิมพ์งาน อยู่ๆหน้าจอก็เด้งเป็นหน้าจอสีขาว
เสร็จเรียบร้อย 
1629
  นาย เอกลักษณ์ (เอก)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-07-09 [17:49]
อื่นๆ 
เปิด เอกสารอ่านไฟล์ PDF ไม่ได้ครับ มีข้อความขึ้นมา ให้เปิดใน Word แทน
เสร็จเรียบร้อย 
1630
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-07-09 [16:29]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
แอดเครื่องปริ้นสีให้ค่ะหน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1631
  นางสาว ชรินรัตน์ โสประดิษฐ์ (เเพท)
 508 - OUTLET AYUTHAYA
035747491
2018-07-08 [10:19]
โปรแกรม Skype 
สไก้ออกจากระบบเองค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1632
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-07-05 [14:36]
โปรแกรม Formula 
คีย์ดิส บจก.อเมริกัน เวิร์คแวร์ เต็มค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1633
  นางสาว นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2018-07-04 [09:09]
โปรแกรม E-Mail 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลือพร กมลดิลก (ญี่ปุ่น) Miss Lueporn Kamalatilaka ตำแหน่ง ดีไซน์เนอร์
เสร็จเรียบร้อย 
1634
  นางสาว น้ำฝน วันเจริญ (ฝน)
 217 - CENTRAL WESTGATE
021944960
2018-07-03 [19:33]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งStock Sheetให้ใหม่ด้วยนะค่ะ
 
1635
  นางสาว เพชรี ทิพราช (เพชร)
 139 - PF WESTGATE
021027842
2018-07-03 [17:52]
โปรแกรม Stock Sheet 
ช่วยตั้งสต๊อกใหม่ให้ด้วยค่ะ
 
1636
  นางสาว เพ็ญประภา (พี่บ่วย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2018-07-03 [16:35]
โปรแกรม Pos 
update program POS ให้ด้วยครับ ขอวันนี้ได้ป่าว จะปิดยอด ขายครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1637
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2018-07-03 [15:03]
อื่นๆ 
ลง Font คะ
เสร็จเรียบร้อย 
1638
  นางสาว ผกามาศ (นุ๊ก)
 OP-002 - PRODUCT
137
2018-07-03 [10:15]
โปรแกรมอื่นๆ 
อยากให้สามารถเข้า Share Drive ของ Marketing ได้ด้วยคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1639
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-07-02 [16:08]
โปรแกรม Pos 
ยอดขาย POS Corner ไม่มา 1.206 วันที่ 29/06/2561 2.209 วันที่ 29-30/06/2561 3.214 วันที่ 30/06/2561 ไอทีตรวจสอบและดึงยอดขายให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1640
  นางสาว สุนันท์ มะพลับสวน (เม)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2018-07-02 [14:31]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิก หมึกปริ้นเครื่อง CANON จำนวน 6 ตลับค่ะ // THE CAFE' = 2 // PINO = 4 **ขอบคุณมากค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198