รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1681
  นางสาว ชวาลา จารุรังสิมา (วิงวิง)
 OP-007 - PRODUCTION
108
2018-06-15 [15:42]
โปรแกรมอื่นๆ 
เข้า Folder ที่share ไม่ได้ (192.168.1.3) มันถามหารหัส Name/Password เป็นแบบนี้ทุกครั้งที่ เปิดเครื่องค่ะ เพิ่งเป็นเมื่อวาน - วันนี้
เสร็จเรียบร้อย 
1682
  นางสาว อสมา (ปอย)
 OP-002 - PRODUCT
123
2018-06-15 [09:30]
โปรแกรม Pos 
รบกวนอัพเดทเวอร์ชั่น POS
เสร็จเรียบร้อย 
1683
  นางสาว นพวรรณ (รอตเอี่ยม)
 OP-002 - PRODUCT
148
2018-06-15 [08:49]
อื่นๆ 
เปิดไฟล์ PDF. แล้วตัวหนังสือไม่เหมือนเครื่อง PC
เสร็จเรียบร้อย 
1684
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-06-14 [17:32]
โปรแกรม Pos 
cor 704 วันที่ 13/06/61 ยอดขายมาไม่ครบค่ะ ไอทีตรวจสอบดึงยอดขายให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1685
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-06-14 [14:09]
โปรแกรม Pos 
corner 610 วันที่ 08/06/2561 เลขที่บิล 1610001182-1610001184 หายไปค่ะ รบกวนไอทีตรวจสอบข้อมูลและดึงข้อมูลให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1686
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-06-14 [09:38]
โปรแกรม Formula 
คีย์ดิส formula บจก.ปัทมสกุล เต็มค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1687
  นาย สุชาครีย์ จันทร์มี (บาส)
 203 - CENTRAL BANGNA
027456371
2018-06-13 [14:52]
โปรแกรม Pos 
มีการวอยออกของวันที่ 08-06-61 3 ชิ้นแต่ วอยออกได้แค่ 2 ชิ้น ค้างในระบบ 1 ชิ้นครับ เลขบิล 1203012212 รบกวนแก่ไขให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1688
  นางสาว อสมา (ปอย)
 OP-002 - PRODUCT
123
2018-06-13 [12:27]
Windows 
ขึ้น WINDOW ปลอม
เสร็จเรียบร้อย 
1689
  นาย ดนุพล คำสุด (ชมพู่)
 SP-005 - WAREHOUSE
128
2018-06-12 [15:18]
เม้าส์ (Mouse) 
คลิ๊กไม่ติด
เบิก เม้าท์ 
1690
  นางสาว ชัญญานุช ป้องศิริ (ยุ้ย)
 OP-004 - RETAIL
147
2018-06-11 [15:33]
เม้าส์ (Mouse) 
ของเปลี่ยน Mouse ใหม่ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1691
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ (ตุ้งติ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-06-11 [14:48]
โปรแกรม Pos 
อัพเดทโปรแกรม POS ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1692
  นางสาว ภัสสรา หุ่นจันทร์ (ยุ้ย)
 OP-002 - PRODUCT
105
2018-06-11 [14:51]
โปรแกรม Pos 
เข้าพอสไม่ได้ อัพเดทโปรแกรมพอสให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1693
  นางสาว วัชราพร วงษ์แดง (หนึ่ง)
 OP-001 - MARKETING
146
2018-06-11 [13:53]
Windows 
Windows โน๊ตบุคหมดอายุ รบกวนทางไอทีลงให้ใหม่ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1694
  นางสาว โสภิญา เชื้อจันทึก (กุ้ง)
 146 - TERMONAL21-KORAT
044498763
2018-06-11 [10:32]
โปรแกรมอื่นๆ 
เวลาเปิดใช้งานโปรแกรมExcalจะมีข้อความแจ้งเตือนตามภาพค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1695
  นาย วิชัย บุญเจริญ (เก่ง)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032-473039
2018-06-11 [10:25]
โปรแกรม Pos 
แอดรหัสพนักงาน 517095 นภาสิริ สีเหลือง หน้าขาย(POS)
เสร็จเรียบร้อย 
1696
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-06-08 [15:18]
โปรแกรม Pos 
เข้าใช้งาน POS ไม่ได้ ระบบแจ้งเตือนว่าโปรแกรมไม่อัพเดท แต่ว่าได้ทำการอัพเดทไปแล้วค่ะแต่ก็ยังใช้ไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1697
  นางสาว ทัศวรรณ ช่วงเพ็ขจินดา (ปลา)
 504 - OUTLET PHUKET
076-350443
2018-06-08 [15:06]
โปรแกรม Pos 
เข้า Front Office ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1698
  นางสาว วัชราพร วงษ์แดง (หนึ่ง)
 OP-001 - MARKETING
146
2018-06-07 [11:25]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
ขอเครื่องสำรองไฟค่ะ
เสร็จเรียบร้อย ใช้สำรองไฟ ของพี่ บอล 
1699
  นาย เอกลักษณ์ (เอก)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-06-07 [10:33]
โปรแกรม NAV 
เครื่องโน๊คบุค เข้าระบบ NAV ของ HO ในเครื่องมีโปรแกรมแล้วแต่เปิดระบบใช้งานไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1700
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2018-06-06 [14:59]
โปรแกรมอื่นๆ 
ไวรัสเข้าเครื่อง เกิดอาการกระตุก ช้า รวน และเครื่องดับ สแกนไว้รัสหลายครั้งแล้วไม่หาย รบกวนทาง IT Format หรือล้างเครื่องใหม่ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198