รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1721
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-05-28 [14:13]
โปรแกรม Pos 
ดึงยอดขาย Corner 210 วันที่ 27/05/2561 ใน POS ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1722
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-05-25 [17:24]
โปรแกรม Pos 
ดึงยอดขาย Corner 203 Bangna วันที่ 22-24/05/2561 ใน POS ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1723
  นาย เอกลักษณ์ (เอก)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-05-25 [16:20]
อื่นๆ 
เครื่องโน๊ตบุค เชื่อมเครื่องปริ้นในห้องออฟฟิตไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1724
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-05-25 [15:36]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูล 122 วันที่ 24/05/18 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1725
  นางสาว นภาพร ชิดปราง (อาร์ม)
 D001 - DAFF OFFICE
129
2018-05-25 [11:18]
อื่นๆ 
รับ - ส่ง E-mail ไม่ได้ 2 วันแล้วค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1726
  นางสาว ธุวกร สุวรรณวงศ์ (คำ)
 OP-007 - PRODUCTION
136
2018-05-25 [08:32]
อื่นๆ 
ปริ้นไม่ออก
เสร็จเรียบร้อย 
1727
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2018-05-24 [17:26]
อื่นๆ 
เข้า www.nyla.co.th ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1728
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-05-24 [16:28]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึก Canon LBP6030/6040/6018L XPS
เสร็จเรียบร้อย 
1729
  นาย เอกลักษณ์ (เอก)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-05-24 [15:17]
อื่นๆ 
restart server ของร้าน PFcafe & Pino Zpell ของคืนวันที่ 24/05/18 ตั้งแต่เวลา 23.00 เป็นต้นไป
เสร็จเรียบร้อย 
1730
  นาย ไพโรจน์ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2018-05-24 [08:57]
โปรแกรม NAV 
อยากให้เพิ่ม location espace clealacne central พระราม2 ใน NAV กับ POS
เสร็จเรียบร้อย 
1731
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-05-23 [15:51]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลร้าน 118-129-135 วันที่ 22/05/18 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1732
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-05-23 [14:37]
โปรแกรมอื่นๆ 
เพิ่มข้อมูลบริษัทเปิดใหม่ลงในโปรแกรม P-VAT
เสร็จเรียบร้อย 
1733
  นางสาว จุฑามาศ บุญล้อม (จู้)
 137 - PF TERMINAL 21 (2)
022549350
2018-05-23 [14:21]
โปรแกรม Skype 
สวัสดีค่ะ SKYPE ร้าน PAUL FRANK TERMINAL 21 pf137,pf118 ทั้ง2ร้านเข้าใช้งานไม่ได้ รบกวนเข้ามาล็อกอินให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1734
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-05-23 [14:24]
โปรแกรม NAV 
นำข้อมูล Corner 209 วันที่ 21/05/61 เข้ามาใหม่ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1735
  นาย อาทิตย์ ธูปทอง (หนุ่ม)
 511 - OUTLET PATTAYA
0634377097
2018-05-23 [12:06]
โปรแกรม Skype 
สวัสดีครับ SKYPE สาขา เอาท์เล็ท พัทยา ล็อกอินเข้าใช้งานไม่ได้ครับ รบกวนพี่เข้ามาล็อกอินให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1736
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-05-23 [10:11]
โปรแกรม Pos 
ยอดขาย Corner 610 วันที่ 20-21/05/2561 ไม่มาค่ะ ไอทีดึงยอดขายให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1737
  นาย วิชัย บุญเจริญ (เก่ง)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032473039
2018-05-22 [18:14]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
แบตเสื่อม ไม่เก็บไฟ แจ้งทางLine ไปรอบนึงแล้วครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1738
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ (ตุ้งติ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-05-22 [14:48]
โปรแกรมอื่นๆ 
1.โปรแกรม ออกใบหัก ณ ที่จ่าย(P_Vat)เข้าใช้งานไม่ได้ค่ะ 2.ขอเพิ่ม Data formula ก้อน 57-2 และ 58 ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1739
  นางสาว พูนทรัพย์ ฤทธิ์มนตรี (เก๋)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
122
2018-05-22 [14:45]
โปรแกรมอื่นๆ 
โปรแกรมออกหัก ณ ที่จ่าย (P_Vat)เข้าใช้งานไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1740
  นาย สันติภาพ วรรณสูตร (ดิว)
 140 - VOLCOM ZPELL
021509114
2018-05-22 [14:40]
โปรแกรม Skype 
สไกด์ใช้งานไม่ได้ครับ รบกวนตรวจสอบให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198