รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1741
  นางสาว พูนทรัพย์ ฤทธิ์มนตรี (เก๋)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
122
2018-05-22 [12:28]
โปรแกรม NAV 
NAV-dimension code cost center ขึ้น error รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1742
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2018-05-22 [10:20]
อื่นๆ 
เปิดเข้าใช้ Skype ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1743
  นาย ประมวล วันโท (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2018-05-22 [10:02]
โปรแกรม Antivirus 
มีการแจ้งเตือนจาก Antivirus ขึ้น ตลอดทำให้การใช้งานหยุด การยิงสินค้า ติด ขัด อยากให้รีบแก้ไขด่วนครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1744
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-05-22 [08:58]
โปรแกรม Pos 
ดึงยอดขาย Shop 133 วันที่ 20-21/05/2018 ให้ด้วยค่ะ ยอดขายมาไม่ครบค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1745
  นางสาว จิดาภา (แก้วเกิด)
 OP-001 - MARKETING
145
2018-05-21 [14:04]
ยืม - คืน อุปกรณ์ 
ยืม Notebook ให้นักศึกษาฝึกงานค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1746
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-05-21 [13:51]
โปรแกรม NAV 
Corner 218 วันที่ 14-17/05/2018 Gen NAV ไม่ได้ค่ะ ติดปัญหา เอกสารตามไฟล์แนบค่ะ ไอทีตรวจสอบแก้ไขให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1747
  นางสาว พูนทรัพย์ ฤทธิ์มนตรี (เก๋)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
122
2018-05-21 [12:17]
โปรแกรม Pos 
เข้าโปรแกรม POS ไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1748
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-05-21 [12:15]
โปรแกรม NAV 
Gen.ข้อมูล ร้าน 102 วันที่ 16-20/05/18 ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1749
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ (ตุ้งติ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-05-21 [12:16]
โปรแกรม Pos 
โปรแกรม POS เข้าไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1750
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-05-21 [11:21]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลร้าน 135 วันที่ 16 และร้าน 129 17-20/05/18 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1751
  นางสาว วสุพร วรรณอาภา (ส้ม)
 OP-002 - PRODUCT
109
2018-05-21 [11:05]
อื่นๆ 
สแกนเอกสารเข้าเครื่องไม่ได้ตั้งแต่วันศุกร์ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1752
  นาย วราวุฒิ เมตตาสิทธิกร (วุฒิ)
 SP-003 - HR
108
2018-05-21 [10:30]
โปรแกรม E-Mail 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศยามน ตีระมาตย์ (มุก) Miss Sayamon Teeramart (Mook) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี
เสร็จเรียบร้อย 
1753
  นางสาว ชวาลา จารุรังสิมา (วิงวิง)
 OP-007 - PRODUCTION
108
2018-05-21 [10:10]
โปรแกรม E-Mail 
ส่งอีเมลล์ไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1754
  นางสาว พิไลลักษณ์ สุขสมบัติ (อ้อย)
 205 - CENTRAL PHUKET
0949462552
2018-05-18 [20:08]
โปรแกรม Stock Sheet 
โปรแกรม Stock sheet เข้าใช้งานไม่ได้ค่ะ error
เสร็จเรียบร้อย 
1755
  นางสาว พิไลลักษณ์ สุขสมบัติ (อ้อย)
 205 - CENTRAL PHUKET
0949462552
2018-05-18 [20:06]
โปรแกรม E-Mail 
รบกวนอัพเดท รายชื่อ อีเมลล์ ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1756
  นาย วราวุฒิ (วุฒิ)
 SP-003 - HR
108
2018-05-18 [08:49]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เครื่องสำรองไฟเสีย รบกวนเปลี่ยนเครื่องด้วยครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1757
  นางสาว นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2018-05-17 [09:49]
โปรแกรม NAV 
รีโมทเข้าโปรแกรม NAV ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1758
  นางสาว จตุพร ฉิมศรี (หมวย)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032473039
2018-05-17 [09:19]
โปรแกรมอื่นๆ 
โปรแกรม ทำบัตร Member ใช้ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1759
  นาง วราวุฒิ เมตตาสิทธิกร (วุฒิ)
 SP-003 - HR
108
2018-05-16 [16:42]
โปรแกรม E-Mail 
แจ้งเปิด e-mail และ skype พนักงานใหม่ของบริษัท NYLA รายละเอียดดังนี้ครับ ชื่อ-นามสกุล : นายอลงกต ผิวดำ (ทอม) Mr.Alongkot Phiwdam (Tom) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี ฝ่าย บัญชี เริ่มงาน 21/5/2561
เสร็จเรียบร้อย 
1760
  นางสาว นพวรรณ (ติ๊ก)
 OP-007 - PRODUCTION
148
2018-05-16 [16:03]
อื่นๆ 
เครื่องNAV เข้าseverตามรูปไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198