รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1761
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-05-16 [15:38]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูล 129 วันที่ 15/05/2018 ให้ด้วยคคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1762
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-05-16 [15:12]
โปรแกรม NAV 
Corner 704 ช่วงวันที่ 08-13/05/2018 ติดปัญหาโอนข้อมูลไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1763
  นางสาว ปิยะพร แดนโภชน์ (เปา)
 128 - PF CHIANGMAI
053-288595
2018-05-16 [10:50]
โปรแกรม Skype 
สไก ไม่ออนไลน์ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1764
  นางสาว บุณยาพร ไชยนา (หยาม)
 603 - ROBINSON RAMA9
021081171
2018-05-15 [21:49]
โปรแกรม Pos 
รบกวนปรับราคาจาก 766 เป็น 1095 บาร์ 1742404600127 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1765
  นางสาว อสมา (ปอย)
 OP-002 - PRODUCT
123
2018-05-14 [17:49]
อื่นๆ 
โปรเเกรมเรียกสต๊อกใช้งานไม่ได้ หลังจากลงโปรเเกรมทับอันเดิม
เสร็จเรียบร้อย 
1766
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-05-14 [17:08]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลร้าน122,129,135 -13/05/18 และ 140-13/05/18 ให้ด้วยคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1767
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2018-05-14 [09:57]
อื่นๆ 
รบกวนพี่ๆแผนก IT เขียนโปรแกรม เบิกจ่าย อุปกรณ์สำนักงานให้กับพี่ตุ้ม พร้อมทั้งแสดงอุปกรณ์ คงเหลือค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1768
  นางสาว ชนนิกานต์ (มิว)
 OP-002 - PRODUCT
132
2018-05-14 [09:37]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนลงโปรแกรม Sale Report ให้หน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1769
  นางสาว สุธาสินี กล้าเขตการ (ดาว)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
-
2018-05-13 [13:52]
อื่นๆ 
แจ้งขอ ติดตั้งอินเตอร์เน๊ตหน้าร้าน เนื่องจากตอนนี้ใช้ WIFI ที่เชื่อมต่อกับเบอร์รายเดือนโทรศัพท์พี่เก่งอยู่ค่ะ แล้วตอนนี้เข้ารหัสไม่ได้เลยค่ะทำให้ส่งข้อมูลใดๆไม่ได้เลย ร้าน 149 มาคเก๊ตวิลเลจ หัวหิน
เสร็จเรียบร้อย ส่งมอบให้ฝ่ายRetailดำเนินการจัดส่ง 
1770
  นางสาว สุธาสินี กล้าเขตการ (ดาว)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032-473039
2018-05-13 [10:44]
โปรแกรม Stock Sheet 
แจ้งตั้งสต๊อกชีสหน้าร้าน
 
1771
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-05-11 [15:26]
อื่นๆ 
เข้าโปรแกรมพิมพ์เช็คไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1772
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ (ตุ้งติ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-05-10 [09:45]
โปรแกรม Formula 
เพิ่มคีย์ดิส บจก.จีราฟให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1773
  นางสาว ภัสสรา หุ่นจันทร์ (ยุ้ย)
 OP-002 - PRODUCT
105
2018-05-09 [16:48]
โปรแกรมอื่นๆ 
ขอโปรแกรม Stock
เสร็จเรียบร้อย 
1774
  นางสาว มิรุณา ช่วงโชติ (ลูกหยี)
 133 - PF FASHION ISLAND
029476420
2018-05-09 [15:00]
โปรแกรม Pos 
รบกวนแอดรหัสพนักงาน 517051 นลินนาฎ นุตวงษ์ เพื่อใช้ในการคีย์ข้อมูลขายหน้าร้านค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1775
  นางสาว สมาพร ทองสะอาด (เจนนี่)
 D101 - PINO LATTE KHAO KHO
110
2018-05-09 [14:00]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
สั่งซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 5 ชิ้นค่ะ (ตามรูปแนบ) ขอบคุณมากค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1776
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ (ตุ้งติ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-05-08 [18:41]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
สั่งหมึก CanonLBP6030/6040/6018L 2 อันค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1777
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-05-08 [16:19]
โปรแกรม Pos 
ดึงยอดขาย 602,604 วันที่06-07/05/61 ให้ด้วยค่ะ ยอดขาย POS ไม่มาค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1778
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-05-08 [14:45]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลวันที่ 07/05/18 ร้าน 122 ให้ด้วยคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1779
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-05-07 [11:51]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูล 707 ที่ร้าน 129 ให้ด้วยค่ะ ยอดขายมาไม่ครบค่ะ ยอดขายต้องได้ 34,874 ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1780
  นางสาว ปัญญาพร รุ่งจรัสพันธุ์ (นุ่น)
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0837171566
2018-05-05 [14:28]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้งสต๊อกชีสใหม่(วันที่เช็คสต๊อก25/4/61)
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198