รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
181
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-05-27 [10:03]
โปรแกรม NAV 
Gen SD ร้าน 809 วันที่ 04,05,06,14,19/05/2021 ไม่ได้ค่ะ
 
182
  คุณ พัชญ์ธิฌา ชัยวงศ์ (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2021-05-27 [09:55]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
คอมไม่เชื่อมต่อกับปริ้นเตอร์ค่ะ
เรียบร้อย 
183
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-05-25 [12:17]
โปรแกรม NAV 
ติดgen ยอดขายไม่ได้ ดังนี้ 1.งานE-Spaec 814 zpell วันที่1,2,6,14/05/64 2.ร้าน 110 วันที่ 20/05/64 3.ร้าน 127 วันที่ 22/05/64 4.ร้าน 102 วันที่ 18,21,22/05/64 5.ร้าน 140 วันที่ 22/05/64 6.ร้าน 151 วันที่21-22/05/64 7.ร้าน 807 วันที่ 18,19,20,22
 
184
  คุณ ไพโรจน์ เลี้ยงเจริญกิจ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2021-05-25 [11:19]
โปรแกรม Pos 
เปลี่ยนวันที่ จาก 25/05/2021 เป็น 24/05/2021 pos 812 = 1812025633 - 1812025662 815 = 1815043751 - 1815043780
เรียบร้อย 
185
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-05-24 [16:58]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย pos ไม่มา/มาไม่ครบ ดังนี้ 1.ร้าน 506 วันที่ 22-23/05/64 2.ร้าน 150 วันที่ 23/05/64 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เรียบร้อย 
186
  คุณ ประมวล วันโท (มวล)
 OP-005 - WHOLESALES
029546400-130
2021-05-24 [12:11]
จอภาพ (Monitor) 
ใช้ปกติอยู่ ตอนนี้ไฟไม่เข้าหน้าจอ เลย เครื่อง WH.008
เรียบร้อย 
187
  คุณ ไพโรจน์ เลี้ยงเจริญกิจ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2021-05-24 [09:57]
โปรแกรม Pos 
เปลี่ยนวันที่ บิลขาย จากวันที่ 24/05/2021 เป็น 21/05/2021 POS812 = 1812025506 POS815 = 1815043480 - 1815043490
เรียบร้อย 
188
  คุณ ประมวล วันโท (มวล)
 SP-005 - WAREHOUSE
029546400-130
2021-05-21 [13:49]
อื่นๆ 
เครื่องเข้าระบบ windows ไม่ได้ หมุนๆค้าง
เรียบร้อย 
189
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-05-20 [14:04]
โปรแกรม NAV 
ขั้นตอน gen ยอดขาย 814 งานเซลล์Zpell วันที่ 1-16/4/64 ข้อมูลในposมาครบยอดตรง พอขั้นตอนจะgen ยอดเข้าnav ไม่มีข้อมูลขึ้นให้gen ยอด ค่ะ
 
190
  คุณ มิลตรา มูลจะคำ (มิลตรา)
 150 - PF&TOKIDOKI CTW
0639095817
2021-05-20 [13:53]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
หมีกเครื่องปริ้นหมด รุ่น CanonimageCLASS MF3010
เรียบร้อย 
191
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-05-20 [13:47]
โปรแกรม Pos 
ยอดขายร้าน 812 วันที่ 02/04/2021 บิลเลขที่ 1812023772 ย้ายบิลมาเข้าวันที่ 20/05/2021 ค่ะ
เรียบร้อย 
192
  คุณ กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
0816469392
2021-05-19 [11:29]
โปรแกรม Pos 
ร้าน 812 และ 815 ย้ายบิลจากวันที่ 19/03/2021 มาเข้าวันที่ 19/05/2021 รายละเอียดอยู่ในไฟลล์ค่ะ
เรียบร้อย 
193
  คุณ ไพโรจน์ เลี้ยงเจริญกิจ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2021-05-19 [10:53]
โปรแกรม Pos 
เปลี่ยนวันที่จากวันที่ 19/05 เป็นวันที่ 18/05 pos 812 = 1812025266 - 1812025276 815 = 1815043134 - 1815043150
เรียบร้อย 
194
  คุณ ประมวล วันโท (มวล)
 OP-005 - WHOLESALES
029546400-130
2021-05-19 [09:30]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
UPS ดังตี๊ดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เสร็จเรียบร้อย 
195
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-05-18 [16:12]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขายไม่ได้ ดังนี้ 1.ร้าน102 วันที่13/5/64 2.ร้าน128 วันที่13/5/64 3.ร้าน807 วันที่12-17/05/64 4.ร้าน110 วันที่12,15,16/05/64 5.ร้าน127 วันที่12/05/64 6.ร้าน506 วันที่15/05/64
 
196
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-05-18 [14:48]
โปรแกรม Pos 
รบกวนดึงยอดขายงานเซลล์ 814 วันที่ 5-16/5/64 ค่ะ
เรียบร้อย 
197
  คุณ ไพโรจน์ เลี้ยงเจริญกิจ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2021-05-18 [13:17]
โปรแกรม Pos 
เปลี่ยนวันที่ จากวันที่ 18/05/2021 เป็น 17/05/2021 เครื่อง pos 812 กับ 815 ให้หน่อยครับ บิลขาย 1812025083 - 1812025189 บิลรับคืน 2812000430 - 2812000434 บิลขาย 1815042916 - 1815042945 บิลรับคืน 2815000865 - 2815000870
เรียบร้อย 
198
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400
2021-05-18 [12:57]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 208 วันที่ 17 ไม่สามารถโอนข้อมูลได้
 
199
  คุณ กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-05-18 [11:32]
โปรแกรม Pos 
รบกวนดึงยอดขาย POS WHS(812 - 815 ) วันที่ 1/03/64 - ปัจุบัน ค่ะ
เรียบร้อย 
200
  คุณ นัชชา แก้วเก็บ (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2021-05-18 [09:09]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิก หมึกเครื่องปริ้น A4 / 5 กล่องค่ะ
เรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198