รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1901
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ (ตุ้งติ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-03-07 [02:07]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เครื่องสำรองไฟมีปัญหา
เสร็จเรียบร้อย 
1902
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-03-06 [09:34]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูล 705 เดือน 02/2561 วันที่ 1-28/02/2561 กับพี่ชาติให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1903
  นางสาว สุดาพร ได้เจริญสุข (ไลลา)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
125
2018-03-06 [05:20]
โปรแกรม Pos 
อัพเดรทโปรแกรม POS
เสร็จเรียบร้อย 
1904
  นางสาว สุดาพร ได้เจริญสุข (ไลลา)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
125
2018-03-06 [04:54]
โปรแกรม Pos 
ขอให้เขียนรายงานเพิ่มเติมในโปรแกรม POS เป็นรายงานsupport shop ห้างเก็บเงิน เพื่อส่งกระทบยอดห้างทุกสิ้นเดือน แนบไฟล์ตัวอย่างมาให้แล้วนะค่ะ ขอให้สามารถใช้รายงานนี้ได้ภายในวันที่ 15/3/61
เสร็จเรียบร้อย 
1905
  นางสาว พรฐกานต์ (บูบี)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-03-06 [02:44]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนดูเครื่องคอมพิวเตอร์ของพี่เอกให้หน่อยค่ะ เนื่องจากเข้าไดร์กลางไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1906
  นางสาว ฉันทิกา (รุจิรเสรีชัย)
 SP-003 - HR
108
2018-03-05 [04:27]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนเพิ่มฐานข้อมูล บริษัท อเมริกัน เวิร์คแวร์ ในโปรแกรมเงินเดือนค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1907
  นางสาว ผกามาศ (นุ๊ก)
 OP-002 - PRODUCT
132
2018-03-05 [02:07]
โปรแกรมอื่นๆ 
Program snap ภาพ expire อีกแล้วคะ อยากได้แบบ ธรรมดา ที่ไม่ต้องมี Expire date มีไหมคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1908
  นาย อาทิตย์ ธูปทอง (หนุ่ม)
 511 - OUTLET PATTAYA
0634377097
2018-03-03 [12:22]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
สวัสดีครับ สถานะเครื่องปริ้นขึ้น offline สั่งปริ้นเครื่องปริ้นไม่ตอบสนองครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1909
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-03-02 [08:59]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลยอดขาย 804 วันที่ 28/02/61 ให้ด้วยค่ะ
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย 
1910
  นางสาว สุริยา วงค์โสภา (ฝน)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2018-03-02 [05:20]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนเปลี่ยนราคาสินค้า REEF 50% เป็นราคาปกติหรัส 1732208300022 ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1911
  นาย บรรหาร สอนคำ (ฮา)
 509 - OUTLET KHAO YAI
044-377529
2018-03-02 [04:40]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
เบิกหมึกเครื่องพิมพ์ HP LaserJet1020 จำนวน 1 ชุด ครับ
จัดส่งแล้ว 
1912
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-03-02 [04:10]
โปรแกรม Pos 
ยอดขายวันที่ 28/02 Shop 131 ยอดขาย POS มาไม่ครบค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1913
  นาย วสันต์ (ปานจิตร์)
 OP-001 - MARKETING
145
2018-03-02 [03:10]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าลั่น ชอบดับเบิ้ลคลิ๊กเองครับ รบกวนขอเปลี่ยนหน่อยครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1914
  นาย วสันต์ (ปานจิตร์)
 OP-001 - MARKETING
145
2018-03-02 [03:10]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าลั่น ชอบดับเบิ้ลคลิ๊กเองครับ รบกวนขอเปลี่ยนหน่อยครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1915
  นาย เอกลักษณ์ (เอก)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-03-02 [03:04]
โน๊ตบุคเข้าโปรแกรม Skype ไม่ได้ครับ และ เข้าโปรแกรมไดร์กลางของ Thecafe ไม่ได้ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1916
  นางสาว สมาพร (เจนนี่)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-03-02 [02:12]
อื่นๆ 
รบกวนสร้าง User เพื่อรีโมทไปยังหน้าร้านทุกสาขาของพีโน่และพอลแฟรงค์คาเฟ่ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ทำให้แล้ว User :: samaphorn.tho 
1917
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2018-03-02 [02:04]
อื่นๆ 
งานหายทั้งหมดเลยค่ะพี่
เสร็จเรียบร้อย 
1918
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-02-28 [09:56]
โปรแกรม Pos 
ขอ้มูล POS 135,509,802,133 วันที่ 27/02/61 ไม่มาค่ะ ไอทีดึงข้อมูลให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1919
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-02-28 [09:23]
โปรแกรม Pos 
Shop 135 ยอดขายวันที่ 27/02 ยอดขาย POS ไม่มาค่ะ ไอทีดึงข้อมูลให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1920
  นางสาว นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2018-02-28 [07:22]
อื่นๆ 
รบกวน setup ให้ HR สามารถสแกนเอกสารจากเครื่องถ่ายเอกสารชั้น3 และชั้น 4 ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198