รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1941
  นาย สมภพ พุทธโส (หนี่ง)
 128 - PF CHIANGMAI
053-288595
2018-02-19 [05:22]
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Slip Printer) 
รบกวนติดตั้งเครื่องพิมพ์ใบเสร็จSlip Printer EPSON ให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1942
  นางสาว วสุพร วรรณอาภา (ส้ม)
 OP-002 - PRODUCT
109
2018-02-19 [04:18]
อื่นๆ 
ต้องการ Share ไฟล์งาน 1 ไฟล์ เข้า Drive N ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1943
  นาย นนท์ภูรินทร์ ทองพิตรพิบูล (บูม)
 213 - CENTRAL CHIANGMAI
053288603
2018-02-19 [04:11]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง STOCK SHEET ให้ใหม่ด้วยครับ
 
1944
  นางสาว ปวริศา อนุลาวัพพ์ (แคร์)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-02-19 [02:11]
โปรแกรม E-Mail 
ย้ายอีเมล์จากกลุ่ม finance เข้ากลุ่ม ACC ให้ด้วยคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1945
  นาย สมภพ พุทธโส (หนึ่ง)
 128 - PF CHIANGMAI
053-288595
2018-02-18 [13:08]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง STOCK SHEET ให้ใหม่ด้วยครับ
 
1946
  นางสาว สุนิสา ภูชื่นศรี (มดแดง)
 202 - CENTRAL LADPRAO
025411301
2018-02-17 [14:31]
โปรแกรม Pos 
รบกวนเปลี่ยนราคารหัส 8859228402361 จาก 30% เป็นราคาปกติให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1947
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-02-16 [09:11]
โปรแกรม Pos 
ยอดขาย Shop 104,810 วันที่ 12-15/02/61 ยอดขาย POS ไม่มาค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1948
  นางสาว วัชราพร วงษ์แดง (หนึ่ง)
 OP-001 - MARKETING
146
2018-02-16 [07:48]
โปรแกรม Pos 
รบกวนทาง IT ดึง รายงานสรุปการเก็บเงินของหน้าร้านทุกสาขา ในปี 2017 เดือน 1-12 ค่ะ / ขอด่วนนะคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1949
  นางสาว ธันว์วดี ศรีชัยวงค์ (โบ)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-02-16 [07:05]
อื่นๆ 
คอมช้ามากค่ะ เข้าโปรแกรมไหนก็ประมวลผลช้ามากค่ะ / รบกวนด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1950
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-02-16 [05:28]
โปรแกรม Microsoft Office 
แก้ไขโปรแกรม Microsoft Office
เสร็จเรียบร้อย 
1951
  นางสาว ปราริชาติ ชาสงวน (ลูก ปรา)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2018-02-15 [09:28]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้งสต็อกร้าน CDS แจ้งวัฒนะ ใหม่ค่ะ เช็คสต็อกวันที่ 06/02/2018
 
1952
  นางสาว วัชราพร วงษ์แดง (หนึ่ง)
 OP-001 - MARKETING
146
2018-02-15 [09:22]
สั่งซื้ออุปกรณ์ 
สั่งซื้อกระดาษปริ๊นที่อยู่สำหรับลูกค้าออนไลน์ จำนวน 24 ม้วนค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1953
  นางสาว ลักขณา โพธิดี (โอ)
 OP-001 - MARKETING
145
2018-02-15 [08:19]
จอภาพ (Monitor) 
ต้องการสายเชื่อมจอให้ออกมาแสดงภาพเป็นสองจอค่ะ (ยังไม่มีสายต่อจอคอมค่ะ) ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1954
  นางสาว ลักขณา โพธิดี (โอ)
 OP-001 - MARKETING
145
2018-02-15 [08:18]
โปรแกรม NAV 
อัพเดตตัวใหม่ให้หน่อยค่ะ (เนมทำให้แล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ)
เสร็จเรียบร้อย 
1955
  นางสาว ฉันทิกา (รุจิรเสรีชัย)
 SP-003 - HR
108
2018-02-15 [07:02]
โปรแกรม NAV 
รบกวนติดตั้ง NAV ให้ฝนหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1956
  นางสาว เมวิกา ทองอินทร์ (เมย์)
 208 - CENTRAL PATTAYA
038043436
2018-02-15 [04:01]
โปรแกรม Skype 
เข้า Skypy ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1957
  นาย รวินท์ ทองด่านเหนือ (รัน)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-02-15 [03:30]
โปรแกรมอื่นๆ 
ระบบซอฟแวร์เข้าใช้งานไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1958
  นางสาว มินท์มันตา (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-02-14 [11:24]
โปรแกรม Pos 
รบกวนดึงข้อมูลวันที่ 6 และ 8 ของ โรบินสันเพชรบุรี ให้หน่อยคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1959
  นาย มหรรฆพันธุ์ พันธ์ุทอง (ปาล์ม )
 OP-001 - MARKETING
145
2018-02-14 [09:18]
อยากได้ข้อมูลลูกค้า Paul frank ปี 2016-2017 ครับ
เสร็จเรียบร้อย ส่งข้อมูลทาง E-Mail 
1960
  นางสาว อัญชณา (จุ๋ม)
 SP-003 - HR
103
2018-02-14 [08:35]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
แอดปริ้นท์เตอร์ ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ พี่แว่นด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198