รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
21
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-09-03 [12:15]
โปรแกรม NAV 
ยอดภาษีขาย ร้าน 906 ในระบบ NAV วันที่ 4,5,18,19,20,31/08/2021 ไม่ถูกต้องค่ะ แต่ใน POS ถูกต้องแล้ว
 
22
  คุณ จุฑามาศ (จ๋อมแจ๋ม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
0954458471
2021-09-02 [15:26]
โปรแกรม NAV 
พี่ IT Gen ยอดขาย WHS วันที่ 28 , 30 , 31 เดือน สิงหาคม 2564 ให้หน่อยนะค่ะ
 
23
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
ต่อ124/0853036221
2021-09-02 [10:56]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดไม่ได้ดังนี้ ****อัพเดท*** 1.ร้าน102 วันที่ 20-21/8/64 2.ร้าน803 วันที่ 14,16,19,27-31/8/64 3.ร้าน805 วันที่ 24-30/8/64
 
24
  คุณ นัชชา แก้วเก็บ (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2021-09-01 [17:06]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น A4 / 2 กล่องค่ะ
 
25
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
ต่อ124/0853036221
2021-08-31 [20:26]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขายไม่ได้ ***อัพเดท*** 1.ร้าน504 วันที่26/8/64 2.ร้าน128 วันที่29/8/64 3.ร้าน102 วันที่18-23/8/64 4.ร้าน803 วันที่ 3-19,27-30/8/64 5.ร้าน805 วันที่ 24-29/8/64
 
26
  คุณ นัชชา แก้วเก็บ (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2021-08-22 [14:20]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึก เครื่องปริ้น A4 2 กล่องค่ะ
 
27
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
ต่อ124/0853036221
2021-08-17 [14:10]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขายไม่ได้ 1.ร้าน 128 วันที่ 2,3,4,8,13,14/08/64 2.ร้าน 803 วันที่ 1-16/08/64 3ร้าน 805 วันที่ 4-13/08/64
 
28
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-08-05 [14:23]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขายไม่ได้ รบกวนแก้ไขให้ค่ะ 1.ร้าน 506 วันที่ 31/07/2021
 
29
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
ต่อ124/0853036221
2021-08-04 [14:43]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย pos ไม่มา รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ 1.ร้าน 505 วันที่ 1/31/7/64 *พี่อ้อยคีย์ขายให้แล้วค่ะ
 
30
  คุณ นัชชา แก้วเก็บ (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2021-08-02 [21:24]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น A4 2 กล่องค่ะ
 
31
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-08-02 [15:37]
โปรแกรม NAV 
Gen SD ร้าน 809 วันที่ 01/07/2021 ไม่ได้ค่ะ
 
32
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-08-02 [15:17]
โปรแกรม NAV 
Gen SD ร้าน 906 วันที่ 22,29,30/07/2021 ไม่ได้ค่ะ
 
33
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400#126
2021-08-02 [15:01]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 214 วันที่ 29/07/2564 ไม่สามารถโอนข้อมูลได้ค่ะ
 
34
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
ต่อ124/0853036221
2021-08-02 [14:53]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขาย ไม่ได้ 1.ร้าน 807 วันที่ 31/7/64 2.ร้าน805 วันที่ 24-31/7/64 3.ร้าน506 วันที่ 31/7/64
 
35
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
ต่อ124 /0853036221
2021-08-02 [14:02]
โปรแกรม Pos 
ยอดขายpos ไม่มา รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ 1.ร้าน 807 วันที่ 31/7/64
 
36
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400#126
2021-08-02 [13:09]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 208 วันที่ 8/07/2564 ร้าน 217 วันที่ 1/07/2564 ร้าน 603 วันที่ 01/07/2564 ไม่สามารถ โอนข้อมูลได้ ร้าน 213 วันที่ 29/07/2564 ไม่สามารถโอนข้อมูลได้ และ ร้าน 214 ตั้งแต่วันที่ 1-31/07/2564 ไมาสามารถโอนข้อมูลได้
 
37
  คุณ วิทยา บุญหล่อ (ต้อม)
 150 - PF&TOKIDOKI CTW
0801159656
2021-07-28 [16:36]
โปรแกรม E-Mail 
เพื่มรายชื่อใน E mail ครับผม
 
38
  คุณ วิทยา บุญหล่อ (ต้อม)
 150 - PF&TOKIDOKI CTW
0801159656
2021-07-28 [16:36]
โปรแกรม E-Mail 
เพื่มรายชื่อใน E mail ครับผม
 
39
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400#126
2021-07-27 [13:34]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 208 วันที่ 8/07/2564 ร้าน 217 วันที่ 1/07/2564 ร้าน 603 วันที่ 01/07/2564 ไม่สามารถ โอนข้อมูลได้
 
40
  คุณ อลงกรณ์ จันทรากาศ (ตั๋น)
 102 - NY.LA ESPLANADE
026609297
2021-07-01 [11:56]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น CANON MF3010 ครับ
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
16
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198