รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
201
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
0659625955
2021-05-17 [15:20]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 206 วันที่ 10 ร้าน 213 วันที่ 12 ร้าน 209 วันที 16 ไม่สามารถ โอนข้อมูลได้ เนื่องจาก STOCK ไม่พอ
 
202
  คุณ ประมวล วันโท (มวล)
 OP-005 - WHOLESALES
029546400-130
2021-05-17 [10:22]
เม้าส์ (Mouse) 
1.เบิก Mouse 1 ตัว 2.เบิก Barcode-scanner ปืนยิงบาร์ 1 ตัว ใช้ใน WH ครับ
 
203
  คุณ สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2021-05-13 [12:49]
อื่นๆ 
รบกวนติดตั้ง teamviewer 10 ค่ะ
เรียบร้อย 
204
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-05-13 [11:57]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขายไม่ ดังนี้ 1.ร้าน110 วันที่ 09/05/64 2.ร้าน127 วันที่02/05/64 3.ร้าน511 วันที่02/05/64 4.ร้าน102 วันที่04/05/64 5.ร้าน131 วันที่02/05/64 6.ร้าน150 วันที่06/05/64,11/05/64 7.ร้าน804 วันที่11/05/64 8.ร้าน807 วันที่01/05/64, 06/05/
 
205
  คุณ ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ (แซนด์)
 OP-001 - MARKETING
146
2021-05-13 [10:36]
อื่นๆ 
เชื่อมอินเตอร์เน็ตพีซีให้หน่อยค่าา
เสร็จเรียบร้อย 
206
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400
2021-05-12 [13:30]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 202 วันที 8 9 10 ร้าน 203 วันที่ 5 10 ร้าน 206 วันที่ 10 ร้าน 208 วันที่ 9 10 ร้าน 209 วันที่ 8 9 10 ร้าน 212 วันที่ 6 7 8 9 10 ร้าน 213 วันที่ 6 9 ร้าน 217 วันที่ 7 9 ไม่สามารถโอนข้อมูลได้
 
207
  คุณ ไพโรจน์ เลี้ยงเจริญกิจ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2021-05-12 [12:49]
โปรแกรม Pos 
แก้ไขวันที่ เปลี่ยนจาก 12/05/2021 เป็น 11/05/2021 pos 812 , 815
เรียบร้อย 
208
  คุณ พชร ค้าไม้ (ฟอร์ด)
 OP-001 - MARKETING
0632985036
2021-05-12 [10:19]
เม้าส์ (Mouse) 
ขอเบิกครับผม เม้าส์เสียครับ
เสร็จเรียบร้อย 
209
  คุณ พัชญ์ธิฌา ชัยวงศ์ (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2021-05-10 [11:11]
โปรแกรมอื่นๆ 
ลง Illustrator เว่อร์ชั่นใหม่ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
210
  คุณ ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ (แซนด์)
 OP-001 - MARKETING
146
2021-05-10 [10:56]
โปรแกรม E-Mail 
เมลเต็มค่า
เสร็จเรียบร้อย 
211
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-05-07 [10:13]
โปรแกรม NAV 
Gen Sd. ร้าน 809 วันที่ 26,27,30/04/2021 ไม่ได้ค่ะ
 
212
  คุณ พัชญ์ธิฌา ชัยวงศ์ (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2021-05-06 [14:16]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ต่อปริ้นเตอร์เครื่องฟางไม่ได้ค่ะ
เรียบร้อย 
213
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-05-06 [13:52]
โปรแกรม NAV 
**ติด gen ยอดขายไม่ได้ 1.ร้าน149 วันที่ 30/04/64 **ติด gen ยอดไม่ได้ เพราะ ติดDimension 1.ร้าน 505 วันที่ 1-30/4/64
 
214
  คุณ สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2021-05-05 [11:10]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของตี๋เขาค้อให้สามารถเข้า THECAFE (\\192.168.10.34)(N:) ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เรียบร้อย 
215
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-05-05 [11:04]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย POS ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน 149 วันที่ 30/04/64 2.งานsale 803 mega วันที่ 28-30/4/64 3.งานsale814 zpell วันที่ 30/4/64 รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ
เรียบร้อย 
216
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2021-05-04 [14:40]
โปรแกรม NAV 
ยอดขาย WHS วันที่ 15/04/2021 SD21040256 NAV น้อยกว่า POS ค่ะ
 
217
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-05-04 [14:40]
โปรแกรม Pos 
รบกวนดึงข้อมูลยอดขายงานเซลลZpell 814 วันที่30/4/64 ค่ะ
เรียบร้อย 
218
  คุณ รัตนา ชูช่วย (ชุ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
106
2021-05-04 [10:10]
โปรแกรมอื่นๆ 
ขอลงโปรแกรม Power BI เพื่อเรียกยอดขายรายวัน แบบระบุวันที่ได้
เรียบร้อย 
219
  คุณ รัตนา ชูช่วย (ชุ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
106
2021-05-04 [10:07]
โปรแกรมอื่นๆ 
Outlook เครื่อง Note Book ใช้งานไม่ได้ Error ตามไฟล์ที่แนบ
เรียบร้อย 
220
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-05-04 [09:45]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขายไม่ได้ 1.ร้าน127 วันที่ 28/4/64 2.ร้าน504 วันที่ 28/4/64 3.ร้าน509 วันที่ 30/4/64 4.ร้าน149 วันที่26,29/4/64 5.ร้าน150 วันที่27/4/64 6.ร้าน152 วันที่30/4/64 7.ร้าน804 วันที่30/4/64 8.ร้าน807 วันที่28/4/64
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198