รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2101
  นางสาว อาภาพร ปะระวันนา (ตังเม)
 146 - TERMONAL21-KORAT
044498763
2017-12-08 [07:41]
โปรแกรม Stock Sheet 
ดึงข้อมูลสินค้า 30% ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
2102
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2017-12-08 [03:41]
โปรแกรม NAV 
ข้อมูลยอดขาย ของร้าน PAUL FRANK PINKLAO วันที่ 1-30/11/60 ดูข้อมูลยอดขายที่nav ออฟฟิศไม่ๆได้ค่ะ แต่หน้าร้านpostedข้อมูลครบแล้ว รบกวน ranjobให้ด้วยนะคะ
เสร็จเรียบร้อย 
2103
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2017-12-07 [04:57]
โปรแกรม Pos 
ข็อมูลยอดขายไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน 129 วันที่6/12/60 2.ร้าน 149 วันที่1-6/12/60
เสร็จเรียบร้อย 
2104
  นาย จารุกิตติ์ (แน๊ต)
 SP-005 - WAREHOUSE
128
2017-12-06 [04:44]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
ใช้งานไม่ได้(เครื่องฝั่งสินค้าปรับราคา WH02)
เสร็จเรียบร้อย 
2105
  นางสาว สุนันท์ มะพลับสวน (เม)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-12-04 [07:18]
เม้าส์ (Mouse) 
รบกวนขอเบิกเม้าส์ 1 อันค่ะ (ของเมเสียค่ะ) ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
2106
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2017-12-01 [05:24]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน128 วันที่30/11/60 2.ร้าน135 วันที่29-30/11/60 3.ร้าน137 วันที่30/11/60 4.ร้าน149 วันที่18-30/11/60 ***รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
2107
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2017-12-01 [05:24]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน128 วันที่30/11/60 2.ร้าน135 วันที่29-30/11/60 3.ร้าน137 วันที่30/11/60 4.ร้าน149 วันที่18-30/11/60 ***รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
2108
  นางสาว กรองทอง แก้วอินทร์ (ปาล์ม)
 101 - NY.LA CHONBURI
038-053698
2017-12-01 [04:10]
โปรแกรม Skype 
SKYPE ใช้งานไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
2109
  นางสาว นาถยา ราชวงศ์ (แพท)
 SP-004 - IT
021009093
2017-11-30 [10:37]
โปรแกรม Pos 
รบกวน ทางแผนกไอที ปรับ สิ้นค้าราคา reef จาก 50%เป็นสินค้า ปรกติให้ด้วยค่ะ รหัส 1732208300036 และ 1732208300003 เนื่องจากได้ขายสินค้าไป แล้วคีเข้าระบบpos ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
2110
  นางสาว สุนันท์ มะพลับสวน (เม)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-11-30 [08:18]
เร้าเตอร์ (Router) 
อินเทอร์เน็ต ของออฟฟิศใช้งานไม่ได้ตั้งแต่เวลา 14.00น. ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
2111
  นางสาว วิมลวรรณ สงวนศรี (วิ)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2017-11-29 [06:12]
โปรแกรม Pos 
รบกวน ทางแผนกไอที ปรับ สิ้นค้าราคา reef จาก 50%เป็นสินค้า ปรกติให้ด้วยค่ะ เนื่องจากได้ขายสินค้าไป แล้วคีเข้าระบบpos ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
2112
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2017-11-29 [03:00]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน 116 วันที่28/11/60 2.ร้าน 118 วันที่28/11/60 3.ร้าน 122 วันที่28/11/60 4.ร้าน 128 วันที่28/11/60 5.ร้าน 129 วันที่28/11/60 6.ร้าน 131 วันที่28/11/60 7.ร้าน 135 วันที่28/11/60 8.รืาน 136 วันที่25-28/11/60
เสร็จเรียบร้อย 
2113
  นางสาว นภาพร ชิดปราง (อาร์ม)
 D001 - DAFF OFFICE
129
2017-11-27 [03:01]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ต้องการสั่งหมึกเครื่องปริ้น จำนวน 3 อัน
เสร็จเรียบร้อย 
2114
  นางสาว เมวิกา ทองอินทร์ (เมย์)
 208 - CENTRAL PATTAYA
038043436
2017-11-24 [15:34]
โปรแกรม Pos 
นางสาว รุ่งนภา เปลี่ยนทับ หรัสพนักงาน 517045 เป้นพนักงานประจำสาขาCentral pattaya ยิงขายเข้ารหัสพนักงานไม่ได้ รบกวนแก้ไขให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
2115
  นางสาว มินท์มันตา (ปุลินพัฒนาวงศ์)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-11-24 [08:28]
โปรแกรม NAV 
ได้ทำการ Generate to sale invoice ของ 602 ตั้งแต่วันที่ 20/11/2560-23/11/2560 เรียบร้อยแล้ว แต่พอกด link ไปหน้า SD กลับไม่ปรากฏไม่พบข้อมูล รบกวนไอที ช่วยดูให้ด้วยนะคะ
เสร็จเรียบร้อย 
2116
  นางสาว มินท์มันตา (ปุลินพัฒนาวงศ์)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-11-24 [08:28]
โปรแกรม NAV 
ได้ทำการ Generate to sale invoice ของ 602 ตั้งแต่วันที่ 20/11/2560-23/11/2560 เรียบร้อยแล้ว แต่พอกด link ไปหน้า SD กลับไม่ปรากฏไม่พบข้อมูล รบกวนไอที ช่วยดูให้ด้วยนะคะ
แก้ไขโดยการ Gen ใหม่ เนื่องจากหาสาเหตุได้ไม่ชัดเจน 
2117
  นางสาว มินท์มันตา (ปุลินพัฒนาวงศ์)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-11-24 [08:28]
โปรแกรม NAV 
ได้ทำการ Generate to sale invoice ของ 602 ตั้งแต่วันที่ 20/11/2560-23/11/2560 เรียบร้อยแล้ว แต่พอกด link ไปหน้า SD กลับไม่ปรากฏไม่พบข้อมูล รบกวนไอที ช่วยดูให้ด้วยนะคะ
เสร็จเรียบร้อย 
2118
  นางสาว นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2017-11-21 [07:08]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
หมึกปริ้น canon mf3010 3 กล่องค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
2119
  นางสาว พรฐกานต์ ดงปาลี (บูบี)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-11-21 [04:59]
โปรแกรม Microsoft Office 
รบกวนลงไดร้กลางของเดอะคาเฟ่ ให้พี่รัน พี่เอก พี่ดบว์หน่อยจ้า
เสร็จเรียบร้อย 
2120
  นางสาว อาภาพร ปะระวันนา (ตังเม)
 146 - TERMONAL21-KORAT
044498763
2017-11-21 [03:07]
โปรแกรม Stock Sheet 
หน้าร้าน 146 ใช้งานโปรแกรม Stock sheet ,Back Office ,Front Office ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198