รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2181
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-10-31 [09:42]
โปรแกรม NAV 
ร้าน PINO LATTE ZPELL วันที่ 27/10/17 POSTATEMENT ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
2182
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-10-31 [09:41]
โปรแกรม NAV 
ร้าน PINO LATTE ZPELL วันที่ 26/10/17 POSTATEMENT ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
2183
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-10-31 [09:40]
โปรแกรม NAV 
ร้าน PINO LATTE ZPELL วันที่ 24/10/17 POSTATEMENT ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
2184
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-10-31 [09:39]
โปรแกรม NAV 
ร้าน PINO LATTE ZPELL วันที่ 23/10/17 POSTATEMENT ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
2185
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-10-31 [09:39]
โปรแกรม NAV 
ร้าน PINO LATTE ZPELL วันที่ 22/10/17 POSTATEMENT ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
2186
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-10-31 [09:38]
โปรแกรม NAV 
ร้าน PINO LATTE ZPELL วันที่ 21/10/17 POSTATEMENT ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
2187
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-10-31 [09:35]
โปรแกรม NAV 
ร้าน PINO LATTE ZPELL วันที่ 19/10/17 POSTATEMENT ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
2188
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-10-31 [09:27]
โปรแกรม Pos 
เลขที่บิล 1209004632 1209004633 1209004643 2209000344 2209000345 2209000354 1209004641 1209004642 1209004648 2209000353 2209000355 1209004634 1209004635 2209000346 2209000347 1209004636 1209004637 2209000348 2209000349 1209004638
เสร็จเรียบร้อย 
2189
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-10-31 [03:26]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลร้าน 209 วันที่ 28-29/10/17 ข้อมูลไม่มา หน้าร้านแจ้งว่ากดส่งข้อมูลมาแล้ว
เสร็จเรียบร้อย 
2190
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2017-10-30 [10:05]
โปรแกรม NAV 
ran job ยอดขาย PF Cafe-Pinklao วันที่10-31/10/60 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
2191
  นาง วสันต์ ปานจิตร์ (โบ๊ท)
 OP-001 - MARKETING
145
2017-10-30 [09:19]
อื่นๆ 
ติดตั้งฟร้อนลงเคืร่องให้หน่อยครับบบบ
 
2192
  นาย วสันต์ ปานจิตร์ (โบ๊ท)
 OP-001 - MARKETING
145
2017-10-30 [07:14]
อื่นๆ 
ติดตั้งไดรฺเวอร์เม้าปากกาลงเครื่องให้หน่อยครับ
 
2193
  นางสาว อาภาพร ปะระวันนา (ตังเม)
 146 - TERMONAL21-KORAT
044498763
2017-10-30 [07:05]
โปรแกรม Skype 
เข้าใช้งาน Skype ไม่ได้ค่ะ
 
2194
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-10-30 [06:56]
โปรแกรม Pos 
ร้าน 216 ย้ายบิลวันที่ 25/10/17 บิลเลขที่ 1216002408 และ 2216000095 มาเข้าวันที่ 26/10/17 เนื่องจากน้องหน้าร้านทำการแก้ไขส่วนลด แต่วันนี้มียอดขายน้อยจึงทำให้ส่วนลดติดลบและไม่สามารถ get APS ได้คะ
เสร็จเรียบร้อย 
2195
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2017-10-30 [04:39]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มาดังนี้ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ด้วยค่ะ***ด่วน 1.ร้าน 102 วันที่27/10/60 2.ร้าน 135 วันที่29/10/60 3.ร้าน 140 วันที่29/10/60
เสร็จเรียบร้อย 
2196
  นาย วราวุฒิ เมตตาสิทธิกร (วุฒิ)
 SP-003 - HR
108
2017-10-30 [03:41]
อื่นๆ 
รบกวน set up เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ นักศึกษาฝึกงาน ดังนี้ครับ 1.ฝ่าย HR เริ่ม 1/11/2560 - ติดตั้งโปรแกรม photo shop สำหรับทำบัตรพนักงาน - ย้ายเครื่องคอมใหม่ วุฒิ ไปนั่งตรง หมิว 2.ฝ่ายบัญชี เริ่ม 1/11/2560 - โปรแรมทางบัญชี 3.ฝ่ายก
เสร็จเรียบร้อย 
2197
  นางสาว บุญเจิม ทองคำดี (ตุ้ม)
 SP-003 - HR
101/102
2017-10-30 [03:40]
โปรแกรม Skype 
เข้ารหัส Skype ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
2198
  นางสาว สุดาพร ได้เจริญสุข (ไลลา)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
125
2017-10-30 [03:36]
อื่นๆ 
ขอคอมพิวเตอร์ 1 ชุด สำหรับขายสินค้า mini warehouse sale วันที่ 31/10/60
เสร็จเรียบร้อย 
2199
  นางสาว กรองทอง แก้วอินทร์ (ปาล์ม)
 101 - NY.LA CHONBURI
038-053698
2017-10-28 [03:40]
โปรแกรม Skype 
เข้าใช้งาน SKYPE ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
2200
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2017-10-27 [07:49]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มาดังนี้ค่ะ***รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ 1.ร้าน131 วันที่24-26/10/60 2.ร้าน135 วันที่25/10/60
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198