รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
221
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-05-04 [09:32]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายpos ไม่มา ดังนี้ 1.ร้าน 149 วันที่ 30/4/64 2.งาน e-space @MEGA BANGNA วันที่ 27-30/04/64
เรียบร้อย 
222
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400
2021-05-03 [13:12]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 202 วันที่ 27/04/2564 ร้าน 206 วันที่ 30/04/2564 ร้าน 213 วันที่ 29/04/2564 ไม่สามารถ โอนข้อมูลได้
 
223
  คุณ กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-04-30 [15:05]
โปรแกรม NAV 
Gen Sd. ร้าน 809 วันที่ 15,19/04/2021 ไม่ได้ค่ะ และร้าน 909 วันที่ 16/04/2021 ไม่ได้ค่ะ
 
224
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400
2021-04-30 [15:00]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 213 วันที่ 29/04/2564 ไม่สามรถโอนข้อมูลได้ค่ะ
 
225
  คุณ ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2021-04-30 [10:01]
อื่นๆ 
รบกวนเซ็ทเครื่องสแกนเอกสารชั้น 3 ให้ฝน อัน หน่อยค่ะ เนื่องจากสแกนแล้วไม่เข้าไดร์ฟสแกน
เรียบร้อย 
226
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400
2021-04-29 [12:01]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 208 วันที่ 23-28 ไม่สามารถโอนข้อมูลได้ ร้าน 213 วันที่ 24/04/2564 ร้าน 217 วันที่ 22/04/2564 ไม่สามารถโอนข้อมูลได้
 
227
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
0295464000
2021-04-28 [16:07]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 203 วันที่ 26/04/2564 ร้าน 206 วันที่ 24/04/2564 ร้าน 208 วันที่ 23 24 25 26 27 ร้าน 213 วันที่ 22 23 24 ร้าน 217 วันที่ 22 ไม่สามารถโอนข้อมูลได้
 
228
  คุณ พชร ค้าไม้ (ฟอร์ด)
 OP-001 - MARKETING
0632985036
2021-04-28 [14:00]
โปรแกรมอื่นๆ 
ลง Drive Marketing ให้นักศึกษาฝึกงาน ชั้น 3 ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
229
  คุณ ธุวกร สุวรรณวงศ์ (คำ)
 OP-007 - PRODUCTION
0880937122
2021-04-28 [12:09]
อื่นๆ 
Update โปรแกรม Adobe Illustrator ให้เป็นเวอร์ชั่น 21.0
 
230
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-04-26 [18:09]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขายไม่ได้ ดังนี้ 1.ร้าน 511 วันที่ 18/4/64 2.ร้าน 102 วันที่20/4/64 3.ร้าน 137 วันที่23/4/64 4.ร้าน 152 วันที่23/4/64 5.ร้าน 804 วันที่24/4/64 6.ร้าน 807 วันที่19,21,22,25/4/64
 
231
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-04-26 [16:58]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายpos ไม่มา ดังนี้ 1.ร้าน 137 วันที่ 25/4/64 รบวกวนดึงยอดขายให้ค่ะ
เรียบร้อย 
232
  คุณ วรมน พูลสวัสดิ์ (แจน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2021-04-26 [16:14]
สั่งซื้ออุปกรณ์ 
สั่งซื้อ -STICKER BARCODE สีขาว จำนวน 100,000 ดวง -RIPBON จำนวน 10 ม้วน
เรียบร้อย 
233
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-04-23 [15:54]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขายไม่ได้ งานขายงานsale805 outlet cha-am วันที่ 4/4/64 ตอนgenยอดขาย branch=805 location=506 ิ
 
234
  คุณ น.ส.ณิชากร ชุมถาวร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2021-04-23 [14:11]
โปรแกรม NAV 
เข้าระบบ NAV 2021 ไม่ได้ค่ะ
เรียบร้อย 
235
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400*126
2021-04-22 [16:27]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 213 วันที่ 21/04/2564 ไม่สามารถโอนข้อมูลได้
 
236
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-04-21 [18:04]
โปรแกรม NAV 
Gen SD 809 ไม่ได้ค่ะ ติดวันที่ 01,02,05,07,08/04/2021 ( หมายเหตุ Gen แค่วันที่ 01-09/04/2021 ค่ะ )
 
237
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400
2021-04-21 [16:21]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 208 วันที่ 20/04/2564 โอนข้อมุลไม่ได้
 
238
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400*126
2021-04-21 [10:16]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 206 วันที่ 12/4/64 ร้าน 208 วันที่ 10/04/2564 และ 14/04/2564 ร้าน 209 วันที่ 14/04/2564 ไม่สามาถ โอนข้อมูลได้
 
239
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-04-20 [14:00]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขายไม่ได้ ร้าน 131 วันที่ 12,17/04/64 ค่ะ
 
240
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-04-19 [15:48]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขายไม่ได้ร้าน 131 วันที่ 12,17/04/64 ค่ะ
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198