รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
241
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400#126
2021-04-19 [15:45]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 208 วันที่ 4 กับ 5 ไม่สามรถ โอนข้อมูลได้
 
242
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-04-19 [15:36]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 206 วันที่ 12/4/64 ไม่สามารถ โอนข้อมูลได้ ร้าน 208 วันที่ 10/4/64 และ 14/04/64 ไม่สามารถ โอนข้อมูลได้ ร้าน 213 วันที่ 15 ถึง 18 ไม่สามารถโอนข้อมูลได้
 
243
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2021-04-19 [14:12]
เม้าส์ (Mouse) 
mouse ชำรุด ขอเบิก2 อันค่ะ (ของจ๋อมกับกุ้งค่ะ)
 
244
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
0659625955
2021-04-19 [11:26]
โปรแกรม Stock Sheet 
ร้าน 208 วันที่ 7 และ 8 ไม่สามารถโอนข้อมูลได้ ร้าน 209 วันที่ 1 ไม่สามารถโอนข้อมูลได้ ร้่าน 213 วันที่ 1 ไม่สามารถโอนข้อมูลได้
 
245
  คุณ สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2021-04-19 [10:42]
โปรแกรม E-Mail 
E-mail ไม่สามารถรับ mail ได้ค่ะ
เรียบร้อย 
246
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-04-18 [22:59]
โปรแกรม Pos 
ยอดขายposร้าน 131 วันที่ 15-17/04/64 ยอดไม่มารบกวนดึงยอดขายให้ค่ะ
 
247
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-04-18 [22:58]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขายไม่ได้ ดังนี้ 1.ร้าน 127 วันที่ 2,3,10,13/04/64 2.ร้าน 133 วันที่ 1,5/04/64 3.ร้าน 506 วันที่ 4,6/04/64 4.ร้าน 508 วันที่ 4,11/04/64 5.ร้าน 102 วันที่ 6,7,15/04/64 6.ร้าน149 วันที่10,14/04/64 7.ร้าน150 วันที่9,16/04/64 8.ร้าน151
 
248
  คุณ ชนนิกานต์ สว่างกรรณ์ (มิว)
 OP-002 - PRODUCT
0855431232
2021-04-18 [10:37]
โปรแกรมอื่นๆ 
เปิดไฟล์ AI ไม่ได้เลยค่ะ
เรียบร้อย 
249
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-04-17 [22:50]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขายไม่ได้ ดังนี้ 1.ร้าน 127 วันที่ 2-3/04/64 2.ร้าน 133 วันที่ 1,5/04/64 3.ร้าน 506 วันที่ 4,7/04/64 4.ร้าน 508 วันที่ 5/04/64 5.ร้าน 102 วันที่ 6-7/04/64 6.ร้าน 150 วันที่ 9/04/64 7.ร้าน 151 วันที่ 1,4,5/04/64 8.ร้าน 152 วันที่ 3/
 
250
  คุณ จุฬาลักษณ์ จำปานวน (ปาย)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
0947121769
2021-04-17 [18:17]
โปรแกรม Pos 
รบกวนเปลี่ยนราคาสินค้าDICKIES ให้เป็นราคาปกติให้หน่อยค่ะ 2052141300249
 
251
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2021-04-16 [14:49]
โปรแกรม NAV 
ยอดขาย CONNER วันที่ 11/03/2021 โพสต์รายการไม่ได้ค่ะ ตามไฟล์แนบ
 
252
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400
2021-04-09 [17:13]
โปรแกรม NAV 
เดือน เมษายน 2564 ร้าน 203 วันที่ 5 ร้าน 206 วันที่ 2, 5, 7 ,8 ร้าน 209 วันที่ 1, 4 ,5 ,6 ,7 ร้าน 213 วันที่ 1, 3, 4 ,7 ร้าน 217 วันที่ 6 ,8 ร้าน 603 วันที่ 4 ไม่สามารถโอนข้อมูลได้ค่ะ
 
253
  คุณ น้ำฝน วันเจริญ (ฝน)
 217 - CENTRAL WESTGATE
0639055830
2021-04-09 [12:52]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง STOCK SHEET ให้ใหม่ด้วยนะค่ะ เนื่องจากมีการเช็คสต๊อค วันที่ 31/3/64
 
254
  คุณ น้ำฝน วันเจริญ (ฝน)
 217 - CENTRAL WESTGATE
0639055830
2021-04-09 [12:35]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนดู STOCK SHEET ให้หน่อยค่ะ เนื่องจากไม่มีข้อมูลขึ้นค่ะ
 
255
  คุณ สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2021-04-09 [11:41]
โปรแกรม NAV 
รบกวนเพิ่มปุ่มขาย ในเครื่อง POS ที่เขาค้อค่ะ
เรียบร้อย 
256
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400*126
2021-04-09 [11:25]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 202 วันที่ 31/03/2021 ไม่สามารถ โอนข้อมูลได้ เฉพาะ บาร์ skate
 
257
  คุณ จริยา แก้วโขง (บิว)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2021-04-08 [10:55]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เครื่องสำรองเสียงดังและเครื่องปิดไปเองค่ะ
Successfully 
258
  คุณ วิชัย บุญเจริญ (เก่ง)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0802263170
2021-04-08 [09:57]
ตัวเครื่อง (Case) 
เครื่องComputer เสีย
 
259
  คุณ จุฬาลักษณ์ จำปานวน (ปาย)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
0947121769
2021-04-07 [18:23]
โปรแกรม Pos 
รบกวนเปลี่ยนราคาVOLCOM เป็นราคาปกติให้หน่อยค่ะ พอดีต้องการรับคืนเข้าใหม่ของเมื่อวาน รหัส2012206300175กับ2012206300305
เรียบร้อย 
260
  คุณ พัชญ์ธิฌา ชัยวงศ์ (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2021-04-07 [11:29]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
กดสั่งปริ้น เครื่องปริ้นชั้น 3 ไม่ได้ค่ะ
Successfully 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198