รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2401
  นางสาว สมาพร (ทองสะอาด)
 D001 - DAFF OFFICE
996895935
2017-06-05 [06:51]
สั่งซื้ออุปกรณ์ 
สั่งหมึกพิมพ์ Canon จำนวน 2 กล่อง สำหรับพีโน่ลาเต้ เขาค้อ ค่ะ
 
2402
  นางสาว พรฐกานต์ ดงปาลี (บูบี)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-06-05 [04:44]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนมาดูโปรแกรมอีลาดเตเตอร์เครื่องพี่ปุ๊ยให้หน่อยค่ะ เปิดไม่ออก
 
2403
  นางสาว สุนันท์ มะพลับสวน (เม)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-06-01 [03:18]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
Printer Errorค่ะ ไม่สามารถสั่งปริ้นได้
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2404
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
103
2017-05-31 [01:59]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกปริ้น Canon MF3010 จำนวน 3 กล่องค่ะ
 
2405
  นางสาว บุษบา (พงษ์แฉล้ม)
 508 - OUTLET AYUTHAYA
035747491
2017-05-30 [03:18]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้นค่ะ
 
2406
  นางสาว ชัญญานุช ป้องศิริ (ยุ้ย)
 OP-004 - RETAIL
147
2017-05-29 [05:38]
โปรแกรม NAV 
รบกวนลงโปรแกรม NAV ให้ด้วยค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2407
  นาย อาทิตย์ ธูปทอง (หนุ่ม)
 511 - OUTLET PATTAYA
0634377097
2017-05-25 [04:04]
โปรแกรม Stock Sheet 
สวัสดีครับ สาขาเอ็นวายแอลเอ511 เอาท์เล็ทพัทยา ขอตั้ง Stock Sheet ใหม่ครับ หลังจากตรวจนับไปเมื่อวันที่ 8/05/2017 สรุปเรียบร้อย พี่มนัส (AM) แจ้งมา หน้าร้านรับทราบ ขอบคุณครับ
ตั้งยอด StockSheet ให้สาขาPOS_511 เรียบร้อยครับ ยกมา 08/05/2017 จำนวน 4,823 ชิ้น ให้สาขาตรวจสอบยอดในระบบให้ถูกต้องกับ Stockคงเหลือ 
2408
  นาง เพ็ญประภา /พี่บ่วย ()
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2017-05-24 [04:52]
อื่นๆ 
ขอตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ABB และรายงานสรุปยอดขาย ประจำวัน และ ประจำเดือน เพื่อประกอบการขออนุมัติใช้เครื่อง ABB ด้วยจ้า
เรียบร้อยแล้ว 
2409
  นางสาว สุนันท์ มะพลับสวน (เม)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-05-24 [04:02]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
เบิกหมึก canon LBP6000 1ตลับค่ะ
 
2410
  นางสาว สุนันท์ มะพลับสวน (เม)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-05-24 [02:39]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
รบกวนเบิกหมึกเครื่อง Fuji Xerox Docuprint M255z 1ตลับค่ะ
 
2411
  นางสาว อสมา (ปอย)
 OP-002 - PRODUCT
123
2017-05-23 [07:54]
โปรแกรมอื่นๆ 
ขอลง Crystal Report ใหม่ เรียก REPORT เเละ FONT บาร์โค้ด
ติดตั้งให้แล้ว 
2412
  นางสาว ชุติมา (ชุ)
 OP-001 - MARKETING
113
2017-05-23 [07:45]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
1.เชื่อมต่อเครื่องปริ๊น epson 2.ดูเครื่องปริ๊น canon เรื่องสานแลน ต้องลงใหม่ 3.เข้า Network ไม่ได้คะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2413
  นางสาว จันทร์เพ็ญ ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-05-23 [07:22]
โปรแกรม NAV 
ติด Dimensions ค่ะ 1.ร้าน PF Westgate 139 วันที่ 19-21/05/2560 2.ร้าน NYLA Paradise Park 120 วันที่ 20-21/05/2560 3.ร้าน NYLA Fashion Island 127 วันที่ 21/05/2560 4.ร้าน PF Fashion Island 133 วันที่ 20-21/05/2560 5.ร้าน Outlet Ayut
แก้ไข เสร็จแล้ว 
2414
  นาย กิตติศักดิ์ คงทรัพย์ (บอม)
 SP-003 - HR
108
2017-05-23 [07:26]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนติดตั้งโปรแกรม Attendance Management ให้กับสาขา 144 NYLA KHONKAEN ครับ
ติดตั้งโปรแกรม Attendance Management เรียบร้อย ครับ 
2415
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-05-23 [03:38]
โปรแกรม NAV 
สาขา 205 วันที่ 17 ไม่สามารถปริ้น SD ได้ ระบบแจ้งว่าติด Dimension Price ค่ะ
 
2416
  นางสาว บุณยาพร ไชยนา (หยาม)
 603 - ROBINSON RAMA9
021081171
2017-05-18 [12:21]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้ง Stock Sheet ใหม่ค่ะ (เช็คStock ล่าสุดวันที่ 28/04/2017)
ตั้งยอด StockSheet ให้สาขาPOS_603 เรียบร้อยครับ ยกมา 27/04/2017 จำนวน 4,226 ชิ้น ให้สาขาตรวจสอบยอดในระบบให้ถูกต้องกับ Stockคงเหลือ 
2417
  นาย โชคชัย เจี้ยมดี (ต้อม)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032-473039
2017-05-11 [06:02]
อื่นๆ 
ท่อน้ำแอร์ตัน น้ำไหลลงพื้น
แจ้งงานทางช่าง หรือ อาร์ม ได้เลยครับ  
2418
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร (เบส)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
033-003575
2017-05-11 [04:33]
เครื่องขยายเสียง (Power amp) 
เครื่อง Power anp เสียครับนำไปให้ช่างดูเขาบอกว่ามันช๊อตครับ
รอสั่งชื้อของ ครับ 
2419
  นางสาว บุษบา (แตน)
 508 - OUTLET AYUTHAYA
035747491
2017-05-09 [08:52]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
เครืา่องขัดข้อง ปริ้นซ์งานไม่ได้ เปลี่ยนสายใหม่แล้วก็ยังใช้ไม่ได้ค่ะ
เครื่องน่าจะติดปัญหา ส่งกลับออฟฟิสตรวจสอบครับ 
2420
  นางสาว ฉันทิกา (ฝน)
 SP-003 - HR
103
2017-05-09 [03:34]
โปรแกรม Skype 
เครื่องพี่จุ๋ม เข้า Skype ไม่ได้ค่ะ
update ให้แล้วครับ สามารถใช้งานได้ปกติ 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198