รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2421
  นาง เพ็ญประภา /พี่บ่วย ()
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2017-05-05 [01:46]
โปรแกรม Microsoft Office 
เครื่องที่ทำงาน stock บน บ้านเชียง เข้าโปรแกรมไม่ได้ครับ ตรวจสอบเบื้องต้น drive R : disconect ครับ
 
2422
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-05-04 [03:50]
โปรแกรม Pos 
เพิ่ม server Pino latte ร้านกาแฟ ออฟฟิต ชั้น 1
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2423
  นาย รัฐพล (โจ้)
 SP-004 - IT
111
2017-05-02 [08:57]
โปรแกรม Pos 
แจ้ง Update Dimension sale ใน Field parunit เดือน 1-2 /2017
 
2424
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-05-02 [07:55]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายของร้าน Volcom Mega Bangna 802 ช่วงวันที่ 1-25/04/60 หายไปค่ะ รบกวนตรวจสอบให่ด้วยค่ะ
ให้สาขา ส่งมาใหม่แล้ว 
2425
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-05-02 [07:13]
โปรแกรม NAV 
Gen. ยอดขายไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1-26 (ยกเว้นสาขา 216 และ S02 ) แต่ระบบยังแสดงข้อมูลว่ายังไม่ได้ Gen.
 
2426
  นางสาว ปวริศา อนุลาวัพพ (แคร์)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2017-05-02 [06:52]
โปรแกรม NAV 
ข้อมูลยอดขาย ที่มีการ GEN ไปแล้วแต่เหมือนมีการลบข้อมูลการ Gen ไป
 
2427
  นางสาว มินท์มันตา (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-05-02 [03:11]
โปรแกรม Pos 
แผนกการเงิน ไม่สามรถเข้าใช้งาน โปรแกรม POS ไม่ได้ ตั้งแต่วันศุกร์ จนเปิดงานมา ก้อยังไม่สามารถ ใช้ ได้คะ ขอเป็นกรณี พิเศษ หน่อยนะคะ เพราะการเงิน ต้องสรุปยอดขายของเดือนเมษายน ส่งแผนกบัญขี ทุกสิ้นเดือน คะ
เรียบร้อยแล้ว ครับ  
2428
  นางสาว พรฐกานต์ ดงปาลี (บูบี)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-05-02 [02:53]
อื่นๆ 
รบกวนลงโปรแกรม illustrator กับ Photoshop ให้พี่ปุ๊ยหน่อยค่ะ
 
2429
  นางสาว สุนันท์ มะพลับสวน (เม)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-04-28 [10:21]
อื่นๆ 
เครื่อง FUJI XEROX ไม่สามารถทำการแสกนเอกสารได้ค่ะ
ดำเนินการแก้ใขให้แล้วครับ 
2430
  นางสาว สุนันท์ มะพลับสวน (เม)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-04-28 [05:28]
โปรแกรม NAV 
เข้าใช้งานไม่ได้ค่ะ ตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็น รบกวนช่วยตรวจสอบให้ทีนะคะ
 
2431
  นางสาว ณัฐิยา สูงขุนทด (นัท)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
122
2017-04-28 [04:16]
อื่นๆ 
สแกนเอกสารไม่ได้ค่ะ เครื่องขึ้น Erer รบกวนมาตรวจสอบให้ทีค่ะ
 
2432
  นางสาว วราพร (เกียรติคุณ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2017-04-27 [04:47]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
รบกวนเบิกหมึกปริ้น Canon LBP2900 2 อันค่ะ ขอบคุณค่ะ
ส่งแล้ว 
2433
  นางสาว ปวริศา อนุลาวัพพ์ (แคร์)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2017-04-26 [07:08]
โปรแกรมอื่นๆ 
ลงโปรแกรม Line
เรียบร้อยแล้วครับ 
2434
  นาย ยุทธพล (แทน)
 102 - NY.LA ESPLANADE
026609297
2017-04-24 [04:15]
โปรแกรม Pos 
โปรแกรม POS ขายสวัสดิการหายครับผม
ใช้ PowerPOS Front Office Date Modified 20/04/2017 ตัวปัจุบัณ ได้เลยครับ 
2435
  นาย กิตติศักดิ์ คงทรัพย์ (บอม)
 SP-003 - HR
108
2017-04-24 [04:04]
สั่งซื้ออุปกรณ์ 
รบกวนสั่งซื้อเครื่อง finger scan 1 เครื่องครับเพื่อทดแทนเครื่องที่สาขา ESPLANADE เนื่องจากเครื่องเสียครับ
 
2436
  นางสาว ชนนิกานต์ (มิว)
 OP-002 - PRODUCT
132
2017-04-20 [10:53]
โปรแกรม NAV 
ต้องการให้ลบรหัสสินค้า 1702641300002 ออกให้หน่อยค่ะ ทั้งใน NAV และ POS ขอบคุณค่ะ
ลบข้อมูลรหัส 1702641300002 ใน NAV และ POS เรียบร้อยครับ 
2437
  นางสาว สุดาพร ได้เจริญสุข (ไลลา)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
125
2017-04-20 [07:07]
โปรแกรม Microsoft Office 
dive n: เข้าไม่ได้ค่ะ
 
2438
  นางสาว ปวริศา อนุลาวัพพ์ (แคร์)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2017-04-20 [04:06]
ตัวเครื่อง (Case) 
เคื่องเปิดไม่ได้
แก้ใขแล้วครับ 
2439
  นางสาว เบญจวรรณ กลัดประเสริฐ (เบญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
122
2017-04-18 [01:41]
ตัวเครื่อง (Case) 
เพิ่มNo.series รันเลขที่เอกสารตามเดือนค่ะ หน้าSales invoice
 
2440
  นางสาว รัตนา ชูช่วย (ชุ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
106
2017-04-17 [09:01]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เครื่องสำรองไฟ มีเสียงแจ้งเตือนและกระพริบไฟสีแดง ตรงตำแหน่ง Replace Batterry
แก้ไขแล้ว 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198