รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2461
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร (เบส)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
033-003575
2017-03-08 [04:44]
โปรแกรม Skype 
เข้า โปรแกรม Skype ไม่ได้ครับ
 
2462
  นางสาว จริยา แก้วโขง (บิว)
 T001 - THE CAFE OFFICE
119
2017-03-08 [01:55]
โปรแกรม Skype 
ไม่สามารถใช้งานโปรแกรม Skype ได้ค่ะ รบกวนทางไอทีตรวจสอบให้ด้วยนะค่ะ
 
2463
  นางสาว อสมา (ปอย)
 OP-002 - PRODUCT
123
2017-03-06 [11:36]
โปรแกรม NAV 
รบกวนลบรหัสเเอดผิดค่ะทั้งใน POS เเละ NAV เพิ่งเเอดวันที่ 06/03/2017 ค่ะ 1712404600016 PFGMTSSM7152 1712404600017 PFGMTSSM7152 1712404600018 PFGMTSSM7152
ลบในระบบ POSและNAV เรียร้อย ครับ 
2464
  นางสาว มินท์มันตา (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2017-03-03 [09:05]
เม้าส์ (Mouse) 
ฝืด เลื่อนไม่ค่อยไป ไม่ตอบสนองการทำงาน
 
2465
  นางสาว จันทร์เพ็ญ ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-03-03 [08:22]
โปรแกรม Pos 
รายงานภาษีขาย ร้าน 511 เปลี่ยนชื่อร้านจาก Outlet Pattaya เป็น NYLA Outlet Pattaya ให้ด้วยค่ะ
 
2466
  นางสาว สุวมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-03-03 [08:13]
โปรแกรม Pos 
#iรายงานภาษีขาย รหัสร้าน 128 เปลี่ยนชื่อร้านในหน้ารายงานภาษีขาย จาก PAULFRANK CHIANGMAI เป็น NY.LA CHIANGMAI ค่ะ
 
2467
  นางสาว วราพร เกียรติคุณ ()
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2017-03-02 [10:07]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนเปลี่ยนชื่อร้านในโปรแกรม POS และNAV ตามรายละเอียดที่ส่งให้ด้วยคะ ขอบคุณค่ะ
เรียบร้อยครับ 
2468
  นางสาว สุวิมล บุญธรรม (สุ)
 OP-002 - PRODUCT
123
2017-03-02 [06:47]
โปรแกรมอื่นๆ 
ขอลงเพิ่มโปรแกรมแอด ITEM เข้า POS ชื่อ ImpEXCLL NEW (ไอพี่เครื่อง 33)
 
2469
  นางสาว อสมา เบญจกุล (ปอย)
 OP-002 - PRODUCT
123
2017-03-01 [07:49]
โปรแกรมอื่นๆ 
ขอลงตัวเเสกนเครื่องน้องสุ Product ที่ เครื่องปริ๊น FUJI XEROX ค่ะ
ดำเนินแล้วครับ 
2470
  นางสาว อสมา (ปอย)
 OP-002 - PRODUCT
123
2017-03-01 [06:21]
โปรแกรม NAV 
รบกวนขอลบรหัสสินค้าแบรนด์ PAUL FRANK ตามไฟล์แนบ ในระบบ POS และ NAV เนื่องจากไม่ได้ใช้เพราะมีการเปลี่ยนรหัส ได้ส่งรายละเอียดให้ทางอีเมล์เเล้วค่ะ
OK 
2471
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-03-01 [07:25]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
หมึกหมดค่ะ เครื่อง Canon LBP6030/6040/6018L XPS
 
2472
  นางสาว จันทร์เพ็ญ ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-03-01 [06:59]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
สั่งปริ้นไม่ได้ค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2473
  นางสาว อสมา (ปอย)
 OP-002 - PRODUCT
123
2017-03-01 [06:20]
โปรแกรม Pos 
ขอชื่อผู้ใช้เเละรหัสผ่านโปรเเกรม POS ให้เครื่องน้องสุ ที่มาใหม่วันนี้ค่ะ
เรียบร้อยครับ ใช้ H91  
2474
  นาย อัมพัน กำกับกิจ (บอล)
 SP-007 - INTERNAL AUDIT
2017-02-24 [09:19]
อื่นๆ 
ขอเบิก สาย usb 2เมตร 1 เส้น
 
2475
  นางสาว ชนนิกานต์ (มิว)
 OP-002 - PRODUCT
132
2017-02-23 [02:43]
โปรแกรม NAV 
ต้องการให้เพิ่ม Dimension สำหรับแอดข้อมูลสินค้าเข้า Program NAV ดังต่อไปนี้ Brand=Tokidoki Product Group = TK-APP / TK-BAGACC Dimension Catagory = TK-APP / TK-BAGACC
เรียบร้อย ครับ 
2476
  นางสาว ชนนิกานต์ (มิว)
 OP-002 - PRODUCT
132
2017-02-23 [02:40]
โปรแกรม Pos 
ต้องการเพิ่มรหัสผู้จำหน่าย VF-00057 ONE TARGET SA เพิ่ม Brandใหม่ Tokidoki
Brandใหม่ Tokidoki รหัสในระบบ POS TK01  
2477
  นางสาว ชลิดา (อรัญญาเกษมสุข)
 OP-001 - MARKETING
145
2017-02-22 [03:40]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนติดตั้งโปรแกรม AI ให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2478
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-02-22 [01:56]
จอภาพ (Monitor) 
หน้าจอเสียค่ะ ตัวหนังสือ ตัวเลขไม่ชัดและมัวค่ะ รบกวนแก้ไขให้ด้วยค่ะ
ดำเนินการแก้ใขแล้วครับ 
2479
  นางสาว พรฐกานต์ ดงปาลี (บูบี)
 D001 - DAFF OFFICE
2017-02-21 [09:10]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึก canon LBP6000 ค่ะ
 
2480
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ (ตุ้งติ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2017-02-21 [04:46]
โปรแกรม Pos 
รบกวนเพิ่ม เลขที่สาขาและที่อยู่ร้าน NY.LA ZPELL ในระบบ POS ด้วยค่ะ cost center 148 สาขาที่ 0060 ที่อยู่ อาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ห้องเลขที่ ห้องเลขที่ PLZ.G.A.ALS001A ชั้นG เลขที่94 แขวงประชาธิปัตย์ เขตธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 ขอบ
เรียบร้อยแล้วครับ 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198