รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2521
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ (ตุ่งติ่ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2016-12-14 [08:07]
เม้าส์ (Mouse) 
เสีย ขอเบิก1ตัว
แก้ไขแล้ว 
2522
  นางสาว สุธิดา รุ่งภักดีสวัสดิ์ (ฟ้า)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2016-12-14 [08:04]
เม้าส์ (Mouse) 
เสีย ขอเบิก1ตัว
แก้ไขแล้ว 
2523
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร (เบส)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
033-003575
2016-12-14 [04:17]
โปรแกรม E-Mail 
เปิดเมล์ไม่ได้ส่งเมล์ไม่ได้ครับ
เปลี่ยนเครืองเรียบร้อย ครับ 
2524
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
103
2016-12-13 [02:35]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น 4 กล่อง Canon LBP6000/LBP6018 ขอบคุณค่ะ
 
2525
  นางสาว นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2016-12-13 [02:05]
อื่นๆ 
สาย Power หลวม cpu เปิดไม่ติดค่ะ
ดำเนินการแก้ใขแล้วครับ 
2526
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร (เบส)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
033-003575
2016-12-11 [14:55]
โปรแกรม E-Mail 
E-Mail ส่งออกไม่ได้
แก้ใขแล้วครับ 
2527
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-12-09 [03:40]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูล ร้านพีโน่ลาเต้ เขาค้อ 102 วันที่ 08/12/2016
เรียบร้อย ครับ 
2528
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-12-08 [05:15]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลร้านพีโน่ ลาเต้ 102 วันที่ 07/12/16
เรียบร้อยครับ 
2529
  นางสาว สุปรียา วัฒนเจียมวงษ์ (ปุ๊ย)
 T001 - THE CAFE OFFICE
2016-12-08 [02:30]
อื่นๆ 
ขอยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กรุ่นั่วคราว เนื่องจากมีความจำเป็นต้องทำข้อมูล นอกสถานที่
ดำเนินการแล้วครับ 
2530
  นางสาว ปวริศา อนุลาวัพพ์ (แคร์)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2016-12-07 [06:51]
โปรแกรม Pos 
แก้ไข POS รหัส 806 E-Commerce วันที่ 30/12/16 ให้เป็นวันที 30/11/16 คะ
OK ครับ 
2531
  นางสาว วราพร (เกียรติคุณ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2016-12-06 [10:13]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
รบกวนเบิกหมึก ปริ้นเตอร์CANON LBP2900 2กล่องคะ ขอบคุณค่ะ
 
2532
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-12-06 [03:46]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลร้าน 102 พีโน่ลาเต้ วันที่ 30/11-05/12/2016 ค่ะ
เรียบร้อย ครับ 
2533
  นาง วรสุรีย์ (ป๋าย)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2016-12-02 [03:11]
โปรแกรมอื่นๆ 
ช่วยมาลงโปรแกรมเพื่อใช้รีโมทหน่อยจ้า ขอบคุณค่ะ
ดำเนินการแล้วครับ 
2534
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ (ตุ้งติ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2016-12-02 [02:02]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนลงโปรแกรม Adobe Acrobat Professional ให้หน่อยค่ะเนื่องจาก โปรแกราที่ใช้อยู่เป็นตัว Foxit Reader ซึ่งไม่สามารถแก้ไขตัวอักษรได้ค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2535
  นางสาว วราภรณ์ (อำไพร)
 603 - ROBINSON RAMA9
02-1081171
2016-11-25 [03:35]
โปรแกรม Pos 
ขายผิด 1612206300193 VOLCOM BELT ราคา 1,495 ช่วยปรับเป็นราคาปกติให้ด้วยค่ะ ขอบคูณค่ะ
OK 
2536
  นาย อาทิตย์ ธูปทอง (หนุ่ม)
 511 - OUTLET PATTAYA
0634377097
2016-11-24 [11:40]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปลิ้น canon F151300 1 อันครับ
ส่งให้เรียบร้อยครับ 
2537
  นางสาว เบญจวรรณ กลัดประเสริฐ (เบญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
122
2016-11-24 [02:01]
โปรแกรม NAV 
ลงโปรแกรมLS Retail ของ บจก.ดัฟฟ์ ดีไซน์ เฮ้าส์ ให้หน่อยคร้า ทั้งหมด 4 เครื่องค่ะ ของ นัท บิว แอน เบญ ขอด่วนนนนนนค่ะ จะต้องทำการตั้งหนี้ เพื่อส่งของขึ้นเขาค้อค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2538
  นาง วรสุรีย์ (ป๋าย)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2016-11-22 [02:34]
โปรแกรมอื่นๆ 
ช่วยมาลงโปรแกรม LS Retail ส่วนของ ดัฟฟ์ HO ให้ด้วยจ้า
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2539
  นาย กิตติศักดิ์ (บอม)
 SP-003 - HR
108
2016-11-21 [07:54]
อื่นๆ 
รบกวน อัพเดท Team Viewer ครับ
แก้ใข้แล้วครับ 
2540
  นางสาว วราภรณ์ อำไพร (พัช)
 603 - ROBINSON RAMA9
02-1081171
2016-11-18 [03:23]
โปรแกรม Pos 
เสื้อ Paul frank Tee Shirt สีดำหน้าเบสิคมันลด 50% ช่วยปรับราคาให้เป็นปกติด้วยค่ะ1362404600018,1362404600019,1362404600020,1362404600021,1362404600022 ราคา 995 บาทและ 1612206300001 Volcom Backpack ราคา 1995 บาทค่ะ ขอบคุณค่ะ
แก้ไขเรียบร้อย ครับ 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198