รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
261
  คุณ พชร ค้าไม้ (ฟอร์ด)
 OP-001 - MARKETING
0632985036
2021-04-07 [11:23]
อื่นๆ 
ลง DRIVE MARKETING ให้น้องฝึกงาน
Successfully 
262
  คุณ พชร ค้าไม้ (ฟอร์ด)
 OP-001 - MARKETING
0632985036
2021-04-06 [11:07]
อื่นๆ 
ลง Drive marketing น้องฝึกงาน
Successfully 
263
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-04-05 [15:42]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขายไม่ได้ 1.ร้าน 505 วันที่ 1-31/3/64
 
264
  คุณ พชร ค้าไม้ (ฟอร์ด)
 OP-001 - MARKETING
0632985036
2021-04-05 [13:54]
อื่นๆ 
ลง DRIVE Marketing ให้น้องฝึกงาน
Successfully 
265
  คุณ เบส (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2021-04-05 [09:40]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น A4 (2 กล่อง)
เรียบร้อย 
266
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-04-02 [18:47]
โปรแกรม Pos 
Gen SD. ไม่ได้ ร้าน 809 วันที่ 24,25,26,29,31/03/2021
 
267
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2021-04-02 [11:14]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
รบกวนพี่ IT Add driver เครื่องปริ้น ZDesigner GT800 (EPL) เลขเครื่องคอม IP .55 ค่ะ
Successfully 
268
  คุณ คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-04-02 [09:51]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขายไม่ได้ ร้าน804 วันที่ 31/3/64
 
269
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400
2021-04-01 [17:33]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 214 วันที่ 30/03/2564 ไม่สามารถ โอนข้อมูล ได้
 
270
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400
2021-04-01 [17:33]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 214 วันที่ 30/03/2564 ไม่สามารถ โอนข้อมูล ได้
 
271
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-04-01 [14:42]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขายไม่ได้ 1.ร้าน509 วันที่ 30/3/64 2.ร้าน804 วันที่ 31/3/64
 
272
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400*126
2021-04-01 [11:42]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 206 วันที่ 31/03/2564 และร้าน 217 วันที่ 26/03/2564 ไม่สามารถ โอนข้อมูลได้
 
273
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-03-31 [12:12]
โปรแกรม NAV 
ยอดขายร้าน 151 วันที่ 29/3/64 ติดgen ยอดขายไม่ได้ค่ะ
 
274
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-03-31 [12:11]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 151 ยอดขายวันที่ 29/3/64 ติดgen ยอดขายไม่ได้ค่ะ
 
275
  คุณ ณิชากร ชุมถาวร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400 ต่อ 121
2021-03-31 [11:35]
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Printer) 
เปลี่ยนแผ่นหมึก
Successfully 
276
  คุณ นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2021-03-31 [10:23]
โปรแกรมอื่นๆ 
โปรแกรม e-payslip ส่งสลิปทางเมลไม่ได้ค่ะ (ตามรูปภาพที่แนบไปค่ะ)
เรียบร้อย 
277
  คุณ นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2021-03-31 [09:53]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น จำนวน 3 กล่องค่ะ
เรียบร้อย 
278
  คุณ นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2021-03-31 [09:52]
โปรแกรมอื่นๆ 
เปลี่ยนภาษีโปรแกรม e-payslip ให้หน่อยค่ะ
เรียบร้อย 
279
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400
2021-03-30 [16:40]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 214 ไม่สามารถ โอนข้อมูลได้ วันที่ 14 18 19 20 21 23 24
 
280
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-003 - HR
029546400
2021-03-30 [16:16]
โปรแกรม NAV 
ไม่สามารถ GEN ข้อมูลร้าน 212 วันที่ 28/03/64 ร้าน 213 วันที่ 29/03/64 ร้าน 217 วันที่ 26/03/64
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198