รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2681
  นาย พันธ์เทพ เอี่ยมสอาด (หนึ่ง)
 SP-007 - INTERNAL AUDIT
2016-06-30 [16:29]
ตัวเครื่อง (Case) 
ขอเบิกคอมโน็ตบุก 1 เครื่องครับ
Update เรียบร้อย ครับ 
2682
  นางสาว พรฐกานต์ (บูบี)
 T001 - THE CAFE OFFICE
2016-06-30 [11:46]
อื่นๆ 
wifi ที่ pino latte ออฟฟิตใช้งานไม่ได้ค่ะ สัญญาณมันหายไป
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2683
  นาง วรสุรีย์ (ป๋าย)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2016-06-30 [09:46]
โปรแกรมอื่นๆ 
1. ช่วยลง drive N ในเครื่องพี่ด้วยค่ะ 2. ช่วยตรวจสอบเรื่องการเชื่อมสแกนจากเครื่องพริ้นเตอร์มาที่เครื่องพี่ด้วยค่ะ 3. พี่จะขอการเชื่อมสแกนจากเครื่องถ่ายเอกสารชั้น4มาที่เครื่องพี่ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2684
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-06-29 [12:41]
โปรแกรมอื่นๆ 
ไดร์ฟNเข้าไม่ได้ค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2685
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร (เบส)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
033-003575
2016-06-25 [18:17]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกเครื่องปริ้นรุ่น Xerox Phaser 3124 1 อันครับ
จัดส่งให้แล้ว 
2686
  นาย บรรหาร สอนคำ (ฮา)
 509 - OUTLET KHAO YAI
044-377529
2016-06-25 [11:55]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกเครื่องพิมพ์ HP LaserJet1020/ 12A Q2612A จำนวน 1 ชุด
ได้รับเรียบร้อยแล้ว 
2687
  นางสาว อสมา (เบญจกุล)
 OP-002 - PRODUCT
123
2016-06-23 [17:30]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้นท์ cannon MF3010 ของชั้น 3
มารับ เรียบร้อยแล้ว 
2688
  นาย ภูวดิท ศิริชัยสกุบ (แอ๊บ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
117
2016-06-20 [15:33]
โปรแกรม NAV 
ต้องการให้ NAV มีก้อน Test ที่เรียนในห้อง กับ ก้อนจริง ของ cafe
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2689
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-06-16 [11:40]
อื่นๆ 
ที่เครื่องเปิดไฟล์ Zip ไม่ได้ค่ะ
จัดการให้เรียบร้อยครับ 
2690
  นางสาว วาสนา (นวลทอง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
104
2016-06-16 [09:52]
โปรแกรมอื่นๆ 
แก้ไข scb fx online ด่วนค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2691
  นางสาว โชติรส (โช)
 OP-004 - RETAIL
147
2016-06-15 [16:20]
เร้าเตอร์ (Router) 
corner Paul frank @ CDS รังสิต วันที่ 20 มิถุนายน 2559
เรียบร้อยครับ 
2692
  นางสาว นันทวัน (อ่อนอุทัย)
 SP-003 - HR
103
2016-06-14 [17:42]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนลงโปรแกรม Photo Shop เพื่อใช้ในการทำบัตรพนักงาน
ดำเนินการแล้วครับ 
2693
  นางสาว ภัทรียา พรมโคตร (ปุ๊)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
2016-06-13 [13:05]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนติดตั้ง Stock Sheet ให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ตั้งยอดยกมา ให้เรียบร้อยครับ 
2694
  นางสาว ปวริศา อนุลาวัพพ์ (แคร์)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2016-06-13 [12:10]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้นท์ cannon LBP6030
ได้รับ เรียบร้อยแล้ว 
2695
  นางสาว นฤมล (วิลยางกูร)
 SP-001 - EXECUTIVE
2016-06-10 [14:30]
โปรแกรมอื่นๆ 
ช่วยติดตั้งโปรแกรม SCB FX ONLINE ให้ใหม่่ ของเดิมเข้าไม่ได้คะ
ดำเนินการให้แล้วครับ รอนานหน่อยเนื่องจาก app ธนาคารเอง 
2696
  นาง เพ็ญประภา เหมือนป้ัน ()
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2016-06-09 [13:51]
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Slip Printer) 
เจ้าหน้าที่สรรพากร ร้าน NY ที่ขอนแก่น แจ้งว่า หัวใบเสร็จรับเงิน ไม่ขึ้น เลขที่สาขา ช่วย mode เข้าไป set ให้ด้วยค่ะ ทางเจ้าหน้าที่สรรพากรรออยู่ครับ
เรียบร้อยครับ 
2697
  นางสาว นฤมล (วิลยางกูร)
 SP-001 - EXECUTIVE
2016-06-09 [10:16]
โปรแกรม E-Mail 
ยังเปลี่ยนภาษาใน อีเมลล์ ไม่ได้
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2698
  นางสาว ณัฐิยา สูงขุนทด (นัท)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
122
2016-06-08 [12:42]
อื่นๆ 
ไม่สามารถบันทึกข้อมูลโปรแกรมยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เมื่อกดบันทึกจะแจ้งที่หน้าจอว่า "มีข้อผิดพลาดในการบันทึกรหัส 75-Path/File access error."
OK ครับ 
2699
  นางสาว นฤวรรณ (นิว)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2016-06-06 [18:32]
จอภาพ (Monitor) 
จอทีวี ในร้านโซนด้านใน บริเวณจุด Pickup ภาพไม่ขึ้นเกิดปัญหาแบบนี้บ่อยครั้ง ได้แจ้งทางแผนกไอทีไปแล้ว แต่ยังเกิดปัญหาภาพไม่ขึ้น
แก้ใขแล้วครับ ถ้าเป็นอีกแจ้งมานะครับ 
2700
  นาย โชคชัย (ต้อม) (เจี้ยมดี)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
32-473039
2016-06-06 [14:17]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้ง Stock Sheet ใหม่ข้อมูลล่าสุด เช็คสต็อก 5/5/59
ตั้ง Stock Sheet 04/5/59 เรียบร้อย ครับ 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
16
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198