รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2701
  นาง เพ็ญประภา เหมือนป้ัน (พี่บ่วย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2016-06-03 [17:41]
อื่นๆ 
ขอ ตัวอย่างใบกำกับอย่างย่อ พร้อมรายงานภาษีขาย รายงานการขายรายวัน และรายงานขายประจำเดือน เพื่อนำยื่น ABB ของ Espace 904
เรียบร้อยแล้วครับ 
2702
  นางสาว มินท์มันตา (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-06-03 [16:16]
จอภาพ (Monitor) 
เกิดภาพซ้อน ขึ้นที่หน้าจอ คอมพิวเตอรื ดูแล้วปวดตามากคะ
แก้ใขให้แล้วครับ 
2703
  นางสาว ฉันทิกา (รุจิรเสรีชัย)
 SP-003 - HR
103
2016-06-03 [12:48]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
หมดค่ะ
ได้รับเรียบร้อยแล้ว 
2704
  นางสาว มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-06-01 [12:54]
โปรแกรม Pos 
รบกวนดึงข้อมูลของคอนเนอร์ พัทยา 208 วันที่ 31/5/59 ให้ด้วยคะ หน้าร้านบอกกดส่งข้อมูลแล้ว แต่ ทางการเงิน ยังไม่ได้ ข้อมูลคะ
OK ครับ  
2705
  นางสาว วสุพร (วรรณอาภา)
 OP-002 - PRODUCT
109
2016-06-01 [12:16]
คีย์บอร์ด (Keyboard) 
ขอเบิก Keyboard Logitech K120 อันใหม่ค่ะ เนื่องจากอันเก่าชำรุด
OK 
2706
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-05-31 [17:05]
โปรแกรม Pos 
หน้ารายงานยอดขายหลังหักส่วนสด เข้าดูรายงานงานหน้าดังกล่าวไม่ได้ค่ะ
OK 
2707
  นาย ธนิก รัตนสมพงศ์พร (ยุ่น)
 102 - NY.LA ESPLANADE
026609297
2016-05-31 [15:57]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนขอตั้ง STOCK ใหม่ ณ วันที่ 22/05/2016 ครับผม
ปรับ STOCK 220516 เรียบร้อยครับ  
2708
  นาย โชคชัย (ต้อม)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032-473039
2016-05-30 [16:07]
ตัวเครื่อง (Case) 
เครื่องคอมทำงานช้า ค้างบ่อย เปิดดูเมล์บางไฟล์ไม่ได้ และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จค่าสินค้า พิมพ์ช้ามากครับ
เบื้องต้น ได้ Cleaner+Defrag เรียบร้อย ครับ  
2709
  นาย กิตติศักดิ์ คงทรัพย์ (บอม)
 SP-003 - HR
108
2016-05-30 [09:44]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เปิดเครื่องสำรองไฟไม่ติด
เปลี่ยนแบตเตอร์รี่ใหม่ 
2710
  นางสาว รัตนา ชูช่วย (ชุ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
106
2016-05-27 [10:30]
โปรแกรม NAV 
ขอเพิ่ม server address the cafe โปรแกรม NAV ในเครื่องของชุด้วยค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2711
  นางสาว นฤมล (วิลยางกูร)
 SP-001 - EXECUTIVE
2016-05-26 [16:00]
โปรแกรม Pos 
ขอเพิ่ม report ขายแยก brand แยก cat แยกปกติ 30% 50% แยกแต่ละสาขา ( สามารถเลือกความต้องการได้ )
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
2712
  นางสาว ทัศวรรณ ช่วงเพ็ขจินดา (ปลา)
 504 - OUTLET PHUKET
076-350443
2016-05-26 [12:55]
ตัวเครื่อง (Case) 
รบกวนตั้ง stock sheet หลังเช็คสต้อกให้หน่อยค่ะ
ตั้งยกมาจากการตรวจนับ Stock 24/04/2016 pos_504 8,950 ชิ้นเรียบร้อย ครับ 
2713
  นางสาว พรฐกานต์ (ดงปาลี)
 T001 - THE CAFE OFFICE
2016-05-26 [11:31]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
รบกวนมาดูเครื่องปริ้น Fiji xerox ให้หน่อยค่ะ ปริ้นไม่ได้
แก้ใขให้แล้วครับ 
2714
  นางสาว พิชชาภา พระพลศรี (แป้ง)
 OP-001 - MARKETING
145
2016-05-24 [18:54]
โปรแกรม Internet-Browser 
ไม่สามารถเข้าหน้าเว็บไซต์ http://shop.nylathailand.com/ ได้คะ
แก้ใขให้แล้วครับ 
2715
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-05-24 [15:48]
อื่นๆ 
เพิ่มโปรแกรม แตกไฟล์ PDF ให้ด้วยค่ะ
ติดตั้งโปรแกรม Weeny Free PDF Cutter เรียบร้อย 
2716
  นางสาว ชนนิกานต์ (มิว)
 OP-002 - PRODUCT
132
2016-05-24 [10:24]
- อุปกรณ์/ความต้องการ - 
ต้องการลง Driver Printer เครื่องชั้น 4
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2717
  นางสาว นิตยา (ศรีหะบุตร(เบส))
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
033-003575
2016-05-23 [23:13]
โปรแกรม Pos 
ใบปิดรอบของวันที่14/05/2559ตอนปิดรอบมันขึ้นเป็นวันที่13/05/2559 แต่ยอดตรงค่ะผิดแค่วันที่อย่างเดียว
 
2718
  นางสาว พรฐกานต์ (ดงปาลี)
 T001 - THE CAFE OFFICE
2016-05-23 [17:39]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
สแกนเอกสารไม่ได้ค่ะ
แก้ใขให้แล้วครับ ลองใช้งานดูใหม่ครับ  
2719
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-05-23 [17:05]
โปรแกรม Pos 
หน้ารายงานสุรปยอดขายตามชนิดการรับเงิน -ในส่วนเงินสด CASH เพิ่ม ซื้อสวัสดิการ/ขายส่ง/E-commerce เพิ่ม ยอดรวมเงินสด -ในส่วน บัตรเครดิต CARD เพิ่ม ยอดรวมเครดิต
OK 
2720
  นาย วราวุฒิ เมตตาสิทธิกร (วุฒิ)
 SP-003 - HR
108
2016-05-23 [16:07]
โปรแกรม E-Mail 
ทาง HR รบกวนเปิด Account ใหม่ โดยใช้ สำหรับงาน สรรหาบุคลากร โดยเฉพาะ โดยเป็น E-mail นี้ครับ recruit@nylagroup.co.th ครับ ทั้งเพื่อสะดวกแก่ผู้สมัครงานในการจดจำ e-mail ครับ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198