รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2721
  นางสาว จันทรกานต์ (ตุ้งติ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2016-05-19 [14:31]
โปรแกรม Pos 
รบกวนพี่ตั้มประมลผลสต๊อกของ บจก.จี-ราล์ฟ เป็นรายไตรมาสตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน ให้หน่อยนะะค่ะ เสร็จรบกวนแจ้งด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
ดำเนินการเรียบร้อยครับ 
2722
  นางสาว สมาพร (เจนนี่)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2016-05-17 [17:08]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
สแกนเอกสารไม่ได้ค่ะ รบกวนดูให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ดำเนินการแก้ใขให้แล้วแล้วครับ 
2723
  นางสาว จันทรกานต์ (ตุ้งติ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2016-05-17 [12:47]
โปรแกรม Pos 
ติดตั้งโปรแกรมPOS เครื่องติ้งให้หน่อยค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2724
  นางสาว เบญจวรรณ (กลัดประเสริฐ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
122
2016-05-16 [12:15]
โปรแกรม Pos 
เพิ่มบจก.เอ็นวาย.แอลเอ กรุ๊ป
ดำเนินให้แล้วครับ 
2725
  นางสาว สุจิตรา (เอิน) (โมลิพันธ์)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2016-05-13 [18:09]
เม้าส์ (Mouse) 
เปลี่ยนเม้าส์ เนื่องจากเม้าส์ดีด Double Click เอง
 
2726
  นางสาว สมาพร (เจนนี่)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2016-05-13 [15:56]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ปริ้นเอกสารไม่ได้ค่ะ
 
2727
  นางสาว วราพร (เกียรติคุณ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2016-05-12 [16:30]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
รบกวนสั่งหมึกปริ้นเตอร์ Canon LBP2900 จำนวน 2 กล่อง ให้ด้วยคะ ขอบคุณคะ
 
2728
  นางสาว จริยา แก้วโขง (บิว)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2016-05-12 [15:51]
ตัวเครื่อง (Case) 
เครื่องบ้านเชียงปริ้นใบกำกับภาษีไม่ได้ รบกวน IT ตรวจสอบให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ บิว
แก้ใข้ให้แล้วครับ 
2729
  นางสาว สมาพร ทองสะอาด (เจนนี่)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2016-05-12 [10:48]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
สแกนเอกสารไม่ได้ค่ะ
แก้ใขแล้วครับ 
2730
  นาย มหรรฆพันธุ์ พันธุ์ทอง (ปาล์ม)
 OP-001 - MARKETING
145
2016-05-11 [18:07]
ตัวเครื่อง (Case) 
รบกวนลงโปรแกรม Line@ ให้ทางเครื่องของ marketing ให้ด้วยครับ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2731
  นาง เพ็ญประภา เหมือนป้ัน (พี่บ่วย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2016-05-11 [15:46]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าส์ ทำงานไม่ปกติ วิ่งดีดเด้ง หนีไปมา
OK 
2732
  นางสาว จริยา แก้วโขง (บิว)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2016-05-11 [11:33]
อื่นๆ 
เครื่องบิวไม่สามารถปริ็นเอกสารเครื่องถ่ายเครื่องใหม่ได้ รบกวนพี่ๆ IT แก้ไขให้ด้วยนะค่ะ
แก้ใขแล้วครับ 
2733
  นางสาว จันทร์เพ็ญ (ขวัญพรม (เพ็ญ))
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-05-11 [09:34]
โปรแกรม NAV 
ปริ้นรายงานจากโปรแกรม NAV ไม่ได้ค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2734
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-05-10 [13:05]
โปรแกรม Pos 
หน้ารายงานการเก็บเงินประจำวัน อยากให้เซท ถ้าเรียกรายงานหลายวัน ให้เซ็ตยอดรวมขั้นเป็นวันให้ด้วยค่ะ เฉพาะ เครื่องของเฟินค่ะ
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ 
2735
  นางสาว วราพร (เกียรติคุณ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2016-05-09 [14:28]
โปรแกรม Formula 
เพิ่มโปรแกรมฟอร์มูล่าให้ด้วยคะ ขอบคุณคะ
เรียบร้อยแล้วครับ 
2736
  นางสาว พรฐกานต์ (ดงปาลี)
 T001 - THE CAFE OFFICE
2016-05-09 [13:21]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น canon LBP6000 ค่ะ
เรียบร้อย 
2737
  นางสาว นิตยา (เบส)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
033-003575
2016-05-07 [16:08]
โปรแกรม Pos 
ยอดสรุปรอบ ณ.ขณะนี้ ของวันที่06/04/2559มารวมกับยอดของวันที่07/04/2559 ครับ
 
2738
  นาย วราวุฒิ เมตตาสิทธิกร (วุฒิ)
 SP-003 - HR
108
2016-05-06 [12:59]
อื่นๆ 
เบิกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับ นักศึกฝึกงาน ฝ่าย Marketing รายละเอียด ดังนี้ 1. Notebook 1 ตัว 2. เมาค์ 1 ตัว 3.คีย์บอร์ด 1 ตัว ฝึกงานช่วงวันที่ 16 พ.ค.59-29 ก.ค.59
เรียบร้อยครับ ยืม 16/05/2016  
2739
  นาง วรสุรีย์ (ป๋าย)
 SP-003 - HR
110
2016-05-05 [16:02]
อื่นๆ 
ช่วยเอาอีเมล์พี่ไปอยู่ใน thecafefroup ให้ด้วยค่า
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2740
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-05-04 [15:15]
โปรแกรมอื่นๆ 
เพิ่มโปรแกรมทำเช็คให้ด้วยค่ะ
เรียบร้อยแล้วนะครับ  
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198