รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2741
  นางสาว มณีรัตน์ (เหล่าเจริญวงศ์)
 SP-003 - HR
108
2016-05-04 [14:51]
โปรแกรม Microsoft Office 
Microsoft Word ของหมิว ข้างบนหัว มันขึ้นว่า PRODUCT ACTIVATION FAILED อ่าพี่มวล ToT
OK เรียบร้อยแล้วครับ 
2742
  นางสาว วราพร (เกียรติคุณ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2016-05-04 [12:22]
โปรแกรม Pos 
POS ดูข้อมูลขายไม่ได้ แก้ไขให้ด้วยคะ ขอบคุณคะ
แก้ไขให้เรียบร้อยครับ  
2743
  นางสาว พิชชาภา พระพลศรี (แป้ง)
 OP-001 - MARKETING
146
2016-05-04 [11:35]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนลงโปรแกรมเช็คสินค้าคงเหลือออนไลน์คะ
ดำเนินการให้แล้ว 
2744
  นางสาว จันทร์เพ็ญ (เพ็ญ) (ขวัญพรม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-05-04 [10:58]
โปรแกรม Pos 
รบกวนไอทีเพิ่มรายละเอียดในโพส หน้า รางานการค้นหาข้อมูลการขาย-รับคืน(ค้นหาตามรหัสสินค้า) ให้เพิ่มรหัสสินค้าเริ่มต้น-ถึง และเพิ่มจำนวนรวมค่ะ
แก้ไขรายงานเพิ่มเติม เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ 
2745
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-05-04 [10:19]
โปรแกรม Pos 
ร้าน 102,130,131 งานเซลล์ 904 , 802 ไม่สามารถปริ้นหน้ารายงานยอดขายหลังหักส่วนลดได้ค่ะ
เรียบร้อยแล้วครับ 
2746
  นางสาว ผกามาศ จรัสสุขสวัสดิ์ (นุ๊ก)
 OP-002 - PRODUCT
132
2016-05-03 [09:36]
เม้าส์ (Mouse) 
ขอเบิกเม้าส์ 1 อันค่ะ เนื่องจากชำรุด
ดำเนินการแล้วครับ 
2747
  นางสาว ิอสมา (เบญจกุบ)
 OP-002 - PRODUCT
123
2016-04-29 [16:15]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกยี่ห้อ FIGTHER เครื่องปริ๊น CANON รุ่น MF3010 ( ชั้น 3 จำนวน 3 อัน
 
2748
  นางสาว สุดาพร (ได้เจริญสุข)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
125
2016-04-28 [15:14]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ใช้สำหรับงานปริ้นเช็ค บจก.ดัฟฟ์ ดีไซน์เฮ้า และ บจก.เดอะคาเฟ่
ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วครับ 
2749
  นางสาว นิรมล บรรลือหาญ (บี)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2016-04-28 [12:01]
โปรแกรม NAV 
รบกวนช่วยลง NAV ของเดอะคาเฟ่ ให้หน่อยนะคะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2750
  นางสาว ชัชณีย์ยา (ชัญญาศิริเจริญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2016-04-27 [16:31]
โปรแกรม NAV 
แก้ไขที่อยู่ ฐานข้อมูล NAV
ดำเนินการแล้วครับ 
2751
  นางสาว พรฐกานต์ (ดงปาลี)
 T001 - THE CAFE OFFICE
2016-04-26 [17:15]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
รบกวนมาดูเครื่องปริ้น fujirox ให้หน่อยค่ะเนื่องเอกสารเวลาสแกนหรือถ่ายเอกสารมันออกมาเป็นลายเส้นค่ะ
เบื้องต้นทำความสะอาดตามที่ทาง vendor แนะนำแล้วครับ ลองเทสใช้ดูครับ 
2752
  นางสาว วราพร (เกียรติคุณ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2016-04-26 [11:07]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
รบกวนลงไดรฟเวอร์ปริ้นเตอร์เครื่องถ่ายเอกสารใหม่ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2753
  นางสาว วาสนา (นวลทอง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
103
2016-04-26 [10:06]
โปรแกรม NAV 
ติดตั้งโปรแกรม NAV (THE CAFE')
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2754
  นางสาว มณีรัตน์ (เหล่าเจริญวงศ์)
 SP-003 - HR
108
2016-04-25 [10:49]
อื่นๆ 
ขอเบิกหมึกเครื่อง Print Cannon HR 2 กล่องคร้า
เรียบร้อยครับ 
2755
  นางสาว วราพร (เกียรติคุณ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2016-04-25 [09:36]
Windows 
เครื่องขึ้น Startup repair รบกวนมาดูให้หน่ออยค่ะ
แก้ไขให้เรียบร้อย ครับ 
2756
  นางสาว ลักขณา ()
 OP-001 - MARKETING
146
2016-04-22 [18:58]
ตัวเครื่อง (Case) 
ต้องการเพิ่มแรมค่ะ เพราะว่าเครื่องโอแรมไม่พอในการทำงานเลยค่ะ ต้องใช้ในการตัดต่อ vdo รวมถึง โปรแกรม motion ต่างๆด้วย ช่วยด้วยค่าาาา ขอบคุณมากค่าา T^T
ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วครับ 
2757
  นางสาว จันทรกานต์ (สุวรรณ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2016-04-22 [15:31]
อื่นๆ 
ช่วยติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร(เครื่องใหม่)ชั้น4 บัญชีการเงิน ให้หน่อยค่ะ
ดำเนินการแล้วครับ 
2758
  นางสาว พรฐกานต์ (ดงปาลี)
 T001 - THE CAFE OFFICE
2016-04-21 [18:47]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น fuji exrox ของเดอะคาเฟ่ ค่ะ
 
2759
  นาง เพ็ญประภา (เหมือนปั้น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2016-04-20 [12:14]
อื่นๆ 
เม้าท์มีอาการ คลุมจับหน้าจอไม่ได้ วิ่งโดดไปมา
แจ้งวิธีแก้ใขแล้วครับ 
2760
  นางสาว ชัชณีย์ยา (ชัญญาศิริเจริญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2016-04-19 [15:41]
โปรแกรม NAV 
ช่วย Set Server The Cafe' ให้น้องๆ แผนกบัญชี ที่ต้องใช้งานด้วยค่ะ จำนวน 5 เครื่อง ค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198