รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
281
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-03-30 [16:06]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขายไม่ได้ ดังนี้ 1.ร้าน146 วันที่ 27/3/64 2.ร้าน151 วันที่26,27,29/3/64 3.ร้าน807 วันที่26/3/64
 
282
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-03-30 [15:20]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขายไม่ได้ดังนี้ 1.ร้าน511 วันที่24/3/64 2.งานsale outlet pattaya pos805 locasion 511 วันที่ 9,12/3/64 ติดgenยอดขายไม่ได้
 
283
  คุณ วิทยา บุญหล่อ (ต้อม)
 132 - NY.LA CENTRAL WORLD (2)
0801159656
2021-03-30 [15:05]
โปรแกรม Stock Sheet 
สรุปสินค้าสูญหายจากการตรวจนับ 804 ctw ปรับปรุงข้อมูล25-03-2021
 
284
  คุณ วิทยา บุญหล่อ (ต้อม)
 150 - PF&TOKIDOKI CTW
0801159656
2021-03-30 [15:04]
โปรแกรม Stock Sheet 
สรุปสินค้าสูญหายจากการตรวจนับ 150 ctw ปรับปรุงข้อมูล24-03-2021
 
285
  คุณ นาย สุวิทย์ชัย กิจจา (แบง)
 212 - CENTRAL ZEN
021009093
2021-03-30 [14:47]
โปรแกรม Stock Sheet 
แจ้งขอตั้งสต๊อกชีสใหม่ครับ เช็คสต็อก24/3/64
 
286
  คุณ พชร ค้าไม้ (ฟอร์ด)
 OP-001 - MARKETING
0632985036
2021-03-30 [14:47]
Windows 
ลง Windows ให้กับนักศึกษาฝึกงาน
Successfully. 
287
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-03-30 [14:43]
โปรแกรม Pos 
ยอดขายposมาไม่ครบ 1.ร้าน 128 วันที่ 29/03/64 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
 
288
  คุณ สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2021-03-29 [14:19]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนเพิ่ม disk(O) ให้กับน้องเบนซ์เขาค้อค่ะ ขอบคุณค่ะ
เรียบร้อย 
289
  คุณ ประมวล วันโท (มวล)
 SP-005 - WAREHOUSE
029546400-130
2021-03-29 [10:41]
เม้าส์ (Mouse) 
เมาส์ เครื่อง Barcode เสีย ครับ
Successfully 
290
  คุณ พชร ค้าไม้ (ฟอร์ด)
 OP-001 - MARKETING
0632985036
2021-03-29 [10:28]
โปรแกรมอื่นๆ 
ลงโปรแกรมให้น้องฝึกงาน
Successfully. 
291
  คุณ สุธาสินี กล้าเขตการ (ดาว)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032473039
2021-03-28 [17:00]
โปรแกรมอื่นๆ 
แจ้งตั้งสต๊อกชีส 506 ใหม่คะ
 
292
  คุณ พชร ค้าไม้ (ฟอร์ด)
 OP-001 - MARKETING
0632985036
2021-03-26 [12:13]
โปรแกรมอื่นๆ 
ลง Drive Marketing
Successfully. 
293
  คุณ ประมวล วันโท (มวล)
 OP-005 - WHOLESALES
029546400-130
2021-03-26 [11:57]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
คอม WH Key ขาย งาน Shoppee เครื่อง UPS ไฟกระพริบๆ ดังตลอด
Successfully. 
294
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-005 - WAREHOUSE
029546400*126
2021-03-24 [11:31]
โปรแกรม NAV 
CDS 208 วันที่ 20 , 21 CDS 209 วันที่ 14,22 CDS 213 วันที่ 22/03 ไม่สามารถ โอนข้อมูลได้
 
295
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2021-03-23 [17:44]
โปรแกรม NAV 
ยอดขาย ร้าน804 วท.12/03/2021 SD21030430 (ยอด NAV ไม่ตรงกับ POS) ค่ะ
 
296
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2021-03-23 [17:42]
โปรแกรม NAV 
ยอดขาย WHS งานSale ( เข้า NAV ไม่ตรงกับ POS) ค่ะ ตามไฟล์แนบค่ะ
 
297
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-03-23 [16:45]
โปรแกรม NAV 
ดึงยอดขาย POS 809,810,811 และ 814 เริ่ม 1/03/2021 - ปัจจุบัน
เรียบร้อย 
298
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-03-23 [12:18]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขายไม่ขายไม่ได้ 1.ร้าน807 วันที่ 16,20/3/64
 
299
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-03-23 [12:10]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขายไม่ขายไม่ได้ 1.ร้าน131 วันที่ 21/03/64 2.ร้าน151 วันที่ 19-20/3/64 3.ร้าน804 วันที่ 21/03/64 4.ร้าน807 วันที่ 16,30/3/64
 
300
  คุณ ประมวล วันโท (มวล)
 OP-005 - WHOLESALES
029546400-130
2021-03-23 [11:16]
โปรแกรม Pos 
เครื่อง MKP Key ไม่ได้
Successfully. 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198