รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
301
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-03-23 [11:12]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขายไม่ได้ 1.ร้าน127 วันที่ 19-20/03/64
 
302
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-03-23 [10:47]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายpos งานsale 805 Outlet pattaya วันที่ 6-14/3/64 ยอดขายวันที่ 14/3/64 ไม่มารบกวนดึงยอดขายให้ค่ะ
 
303
  คุณ จันทรกานต์ สุวรรณ (ตุ้งติ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2021-03-23 [10:31]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
add driver เครื่องปริ้น IP68 และ IP65
Successfully. 
304
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-03-23 [10:28]
โปรแกรม Pos 
ยอดขายposร้าน 131 วันที่ 20-21/3/64 ยอดขายไม่มา/มาไม่ครบ รบกวนดึงยอดขายให้ค่ะ
 
305
  คุณ ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ (แซนด์)
 OP-001 - MARKETING
146
2021-03-22 [17:13]
จอภาพ (Monitor) 
ติดๆ ดับๆ
Successfully. 
306
  คุณ ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ (แซนด์)
 OP-001 - MARKETING
146
2021-03-22 [15:46]
จอภาพ (Monitor) 
ติดๆ ดับๆ
Successfully. 
307
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400
2021-03-22 [15:46]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 213 วันที่ 15/03/2564 และ 21/03/2564 ร้าน 208 วันที่ 18/03/2564-21/03/2564 ไม่สามารถโอนข้อมูลได้คะ
 
308
  คุณ ณิชากร ชุมถาวร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400 ต่อ 121
2021-03-22 [10:39]
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Printer) 
ติดตั้งเครื่องปริ้น Online Sale
Successfully. 
309
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2021-03-19 [16:39]
โปรแกรม NAV 
ยอดขาย WHS เข้าไม่ครบ NAV น้อยกว่า POS ค่ะ มีรายการดังนี้ค่ะ 1.วท.04/03/2021 SD21030004 2.วท.05/03/2021 SD21030441 3.วท.06/03/2021 SD21030442 4.วท.09/03/2021 SD21030444 5.วท.10/03/2021 SD21030468 6.วท.11/03/2021 SD21030469 7.วท.12/03/
 
310
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2021-03-19 [16:23]
โปรแกรม NAV 
ยอดขาย NAV น้อยกว่า POS ค่ะ ร้าน 804 วท.12/03/2021 SD21030430
 
311
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2021-03-19 [16:21]
โปรแกรม NAV 
ยอดขายติด Dimension Code BRAND ค่ะ 1. ร้าน 128 วท.03/03/2021 SD21030175 2. ร้าน 140 วท.03/03/2021 SD21030203 / วท.05/03/2021 SD21030205 / วท.06/03/2021 SD21030206 3. ร้าน 151 วท.03/03/2021 SD21030238
 
312
  คุณ พูนทรัพย์ ฤทธิ์มนตรี (เก๋)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
02-9546400#122
2021-03-18 [14:58]
อื่นๆ 
สายเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ชำรุด
 
313
  คุณ ประมวล วันโท (มวล)
 SP-005 - WAREHOUSE
029546400-130
2021-03-18 [09:28]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
USP ไฟกระพริบ มีเสียง ตลอดครับ
Successfully. 
314
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-03-17 [10:10]
โปรแกรม NAV 
gen ยอดขายไม่ได้ค่ะ 1.ร้าน150 วันที่ 13-14/03/64 ติด genยอดขายไม่ได้ 2.ร้าน 804 วันที่ 14/3/64 ติด genยอดขายไม่ได้
 
315
  คุณ นัชชา แก้วเก็บ (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2021-03-17 [09:46]
โปรแกรมอื่นๆ 
เครื่องปริ้น Online ปริ้นไม่ออกจ้า
Successfully. 
316
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-03-17 [09:46]
โปรแกรม NAV 
ยอดขายติด Dimension ทำให้post ยอดขายไม่ได้ และ gen ยอดขายไม่ได้ 1.ร้าน 110 วันที่ 14/3/64 ยอดขายติด Dimension ทำให้post 2.ร้าน 127 วันที่ 11-15/3/64 gen ยอดขายไม่ได้ 3.ร้าน 504 วันที่ 13/3/64 gen ยอดขายไม่ได้ 4.ร้าน 508 วันที่ 14/03/64 ยอดขายติด
 
317
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-03-17 [09:34]
โปรแกรม Pos 
ยอดขายร้าน 131 วันที่ 13-15/3/64
 
318
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-03-16 [12:18]
โปรแกรม NAV 
ยอดขายติด Dimension ทำให้post ยอดขายไม่ได้ 1.ร้าน 110 วันที่ 1,5/3/64 ติด Dimension ทำให้post ยอดขายไม่ได้ 2.ร้าน 127 genยอดขายแล้วเข้าไม่ครบ ยอดที่เข้าnavน้อยกว่าข้อมูลในpos 3.ร้าน509 วันที่ 1,5/3/64 ติด Dimension ทำให้post ยอดขายไม่ได้ 4.ร้าน5
 
319
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400 ต่อ 126
2021-03-16 [11:28]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 202 วันที่ 11/03/2564 และร้าน 217 วันที่ 10 12 13 /03/2564 ไม่สามารถโอนข้อมูลได้ค่ะ
 
320
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400 ต่อ126
2021-03-15 [11:53]
โปรแกรม NAV 
ไม่สามารถ โอนข้อมูลได้ ดังนี้ ร้าน 212 วันที่ 11 ร้าน 203 วันที่ 14 ร้าน 208 วันที่ 4,9,12 ร้าน 217 วันที่ 10,12,13 ร้าน 604 วันที่ 11
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
16
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198