รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
321
  คุณ ไพโรจน์ เลี้ยงเจริญกิจ (พี่่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2021-03-15 [10:29]
เม้าส์ (Mouse) 
ขอเปลี่ยนใหม่ เนื่องจากคลิกขาว แล้วมันไปคลิกซ้าย
Successfully. 
322
  คุณ ชรินรัตน์ โสประดิษฐ์ (เเพท)
 508 - OUTLET AYUTHAYA
035747491
2021-03-13 [10:06]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากมีการเช็คสต็อกวันที่ 25/02/64 และสรุปสินค้าสูญหายจากการตรวจนับเรียบร้อย จึงขอยก STOCK SHEET ใหม่เพื่ออัพเดทข้อมูล
 
323
  คุณ ประมวล วันโท (มวล)
 OP-005 - WHOLESALES
029546400-130
2021-03-12 [15:15]
จอภาพ (Monitor) 
จอกระพริบๆ ครับบางที่เป็นเส้นๆ
Successfully. 
324
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2021-03-12 [13:47]
โปรแกรม NAV 
ยอดขาย CDS 208 วันที่ 22/02/2021 เลขที่1208012176 ไม่เข้าNAV ค่ะ รบกวนพี่โจ้ Genยอดขาย CDS208 วันที่22/02/2021 ให้หน่อยคะ่ ขอบคุณค่ะ
 
325
  คุณ ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2021-03-12 [11:37]
โปรแกรม Microsoft Office 
Excel และ Mail ขึ้นแถบแดงค่ะ
Successfully. 
326
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400
2021-03-11 [17:26]
โปรแกรม NAV 
วันที่ 3/03/2564 ร้าน 214 ไม่สามารถโอนข้อมูลได้
 
327
  คุณ พชร ค้าไม้ (ฟอร์ด)
 OP-001 - MARKETING
0632985036
2021-03-11 [17:22]
โปรแกรมอื่นๆ 
เข้าระบบ DRIVE Marketing
Successfully 
328
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400*126
2021-03-11 [17:18]
โปรแกรม NAV 
203 และ 217 ไม่สามารถ โอนข้อมูล วันที่ 10/03/2564 ได้
 
329
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400*126
2021-03-11 [16:42]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 208 ต้องการโอนข้อมูลใหม่ ในวันที่ 04/03/2564 เนื่องจากจะ เก็ท APS แล้วข้อมูลหายไปหมด ร้าน 203 ติดวันที่ 6/03/2564 โอนข้อมูลไม่ได้ค่ะ
 
330
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (124)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-03-11 [15:12]
โปรแกรม NAV 
ยอดขายดิต Dimension ทำให้post ยอดขายไม่ได้ 1.ร้าน110 วันที่ 1,3/3/64 2.ร้าน509 วันที่ 1,5/3/64
 
331
  คุณ น.ส.สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-03-11 [15:09]
โปรแกรม NAV 
gen ยอดขายไม่ได้ ดังนี้ 1.ร้าน102 วันที่ 6,8/3/64 2.ร้าน128 วันที่4/3/64 3.ร้าน150 วันที่7,9/3/64 4.ร้าน151 วันที่1,2,9/3/64 5.ร้าน152 วันที่2,3/3/64 6.ร้าน804 วันที่4,6,9/3/64 7.ร้าน807 วันที่4,5,9,10/3/64 8.ร้าน127 วันที่7/3/64 9.ร้าน504 ว
 
332
  คุณ น.ส.สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-03-11 [14:05]
โปรแกรม NAV 
gen ยอดขาย ร้าน 505 วันที่ 1-28/02/64 เข้าnavไม่ได้ค่ะ
 
333
  คุณ น.ส.สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-03-11 [11:46]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย pos ไม่มา ดังนี้ 1.ร้าน 102 วันที่ 10/3/64 2.ร้าน 128 วันที่ 10/3/64 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เรียบร้อย 
334
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400-126
2021-03-10 [17:46]
โปรแกรม NAV 
ไม่สามารถโอนข้อมูล ร้าน 202 วันที่ 5, 6 ร้าน 203 วันที่ 7 ร้าน 206 วันที่ 1, 4 ร้าน 208 วันที่ 4 ร้าน 213 วันที่ 4,7 ร้น 217 2,3,5,6,7
 
335
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-03-10 [16:05]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายPOS ไม่มา ดังนี้ 1.ร้าน131 วันที่ 09/03/64 2.ร้าน804 วันที่ 2,3,9/03/64
เรียบร้อย 
336
  คุณ พัชญ์ธิฌา ชัยวงศ์ (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2021-03-10 [10:35]
อื่นๆ 
ลงไดร์ M ค่ะ
COMPLETE 
337
  คุณ ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ (แซนด์)
 OP-001 - MARKETING
146
2021-03-10 [10:20]
อื่นๆ 
เน็ตไม่ติดค่ะ
COMPLETE 
338
  คุณ พชร ค้าไม้ (ฟอร์ด)
 OP-001 - MARKETING
0632985036
2021-03-09 [14:57]
เร้าเตอร์ (Router) 
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ครับ
COMPLETE 
339
  คุณ พัชญ์ธิฌา ชัยวงศ์ (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2021-03-09 [14:50]
อื่นๆ 
ลงโปรแกรม Sketch up และเปลี่ยนเครื่องใหม่ค่ะ
COMPLETE 
340
  คุณ นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2021-03-09 [09:58]
โปรแกรมอื่นๆ 
เข้าโปรแกรม B-Plus ไม่ได้
เรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198